Ezt az üzenetet adjuk át gyermekeinknek: Istennek terve van veled! – Búcsút ünnepeltek Nagykozárban

Hazai – 2021. június 30., szerda | 15:25

Felföldi László pécsi megyéspüspök június 27-én búcsúi szentmisét mutatott be a nagykozári Keresztelő Szent János-templomban, majd megáldotta az épület falán elhelyezett emléktáblát, amelyet a templom alapításának 285. évfordulója alkalmából állíttatott a település önkormányzata, valamint a helyi horvát és német nemzetiségi önkormányzat.

Keresztelő Szent János példája nagyon aktuális – emelte ki prédikációja kezdetén Felföldi László. – Keresztelő Szent Jánosnak speciális üzenetet, feladatot készített az Isten. De mindenkinek ilyet készít! Minden embernek kivétel nélkül. Minden gyerek olyan küldetést kapott az Istentől, amit senki más ezen a földön.

Az emberi méltóság az, hogy te ennek a világnak, az emberiségnek egy olyan üzenetet tudsz elmondani, olyat kell elmondanod, amit senki más ezen a földön nem kapott meg és nem tud elmondani.

Mindnyájunk élete rendkívül különleges. Isten kiválasztottai vagyunk.

A pécsi főpásztor szerint a gyermeknevelés során az egyik legfontosabb feladat ennek az isteni üzenetnek az átadása.

A gyermek Isten ajándéka, az a nagy feladat, hogy a gyermeket úgy neveljük föl, hogy megértse: Istennek terve van vele. Az ő életének öröme, boldogsága, szépsége csak az Istennel való úton lehetséges. Minden más vergődés, zavar, bizonytalanság. Fontos, hogy a mindennapokban legyen lehetőségünk a csendre, a zavartól mentes kommunikációra. Keresztelő Szent János példájából látjuk, hogy a csendben találkozik Istennel, és így teljesedik ki az élete. A személyes kapcsolatokban a csenddel övezett figyelemre és az egymás iránti odafigyelésre helyezzük a hangsúlyt.

Isten rendkívüli, Isten átlépi a kiszámíthatóságot

– fogalmazott Felföldi László.

Zakariás példáját látva az Isten tud csodákat tenni ott, ahol azt gondoljuk, hogy már nincs élet, már nincs tovább – folytatta a püspök. – Ha nem hiszek Istenben, akkor néma leszek. Most az Egyházban élők legnagyobb gondja, szenvedése, bezártsága a némaság. Olyanok vagyunk, mint Zakariás. Nem tudunk megszólalni. Nem beszélünk az élő hitünkről. A családi asztalnál beszélünk a hitünkről? Nem beszélünk, némák vagyunk. Ez a halott hit. Zakariás is imádkozott, templomba járt, de nem tudott beszélni. A lényeg, hogy az Isten valami különleges feladattal bízta meg.

Isten képes a lehetetlen helyzetből is rendkívülit csinálni.

Ehhez viszont nekem oda kell állnom az Isten elé, az Isten akarata mellé, mert Ő különleges feladatot bízott rám.

A búcsús szentmisét követően avatták fel az emléktáblát, amelyet a Nagykozár Községi Önkormányzata a Horvát és a Német Nemzetiségi Önkormányzattal együtt helyezett el a templom falán. A tábla a templomalapítás 285. évfordulójának állít emléket.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Harasztovics Arnold

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria