Felavatták Eugenio Pacelli bíboros emléktábláját Nagykanizsán

Hazai – 2021. október 27., szerda | 13:11

Október 25-én Varga László megyéspüspök áldotta meg Eugenio Pacelli bíboros (a későbbi XII. Piusz pápa) emléktábláját a nagykanizsai vasútállomáson. Szemenyey-Nagy Tibor szobrászművész alkotása az 1938-as eucharisztikus kongresszus nagykanizsai vonatkozású eseményének állít emléket.

1938. június 1-jén, az eucharisztikus kongresszusról hazafelé indulva Eugenio Pacelli bíboros, pápai legátus – akit egy évvel később pápává választottak – és Serédi Jusztinián hercegprímás Nagykanizsán búcsúztak el egymástól.

A különvonat 22 óra 20 perckor érkezett a nagykanizsai állomásra, ahol Pacelli bíboros „Éljen Magyarország! Éljen Mária országa!” felkiáltással, magyar nyelven üdvözölte a tiszteletére összegyűlt több száz hívőt. Ezt követően a pápai legátus a peronon állva egy teljes órán keresztül minden egyes eléje járuló hívőt áldásban részesített, majd „Éljen Krisztus Király!” köszöntéssel búcsúzott el Magyarországtól.

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából idén állított, mészkőből és márványból készült emléktáblát Bárczi Miklós és a nagykanizsai Jézus Szíve-plébánia kezdeményezésére Szemenyey-Nagy Tibor szobrászművész készítette.

Az ünnepi alkalmon Várnai László esperes-plébános köszöntötte a jelenlévőket. A plébános hálát adott az elkészült emléktábláért és mindazokért, akik segítették a kezdeményezés megvalósulását.

Ezt követően a szobrászművésszel együtt leleplezték az alkotást.

Az emléktáblát Varga László kaposvári megyéspüspök áldotta meg.

Eugenio Pacelli római arisztokrata családban született 1876. március 2-án. 1901-ben került a Szentszék szolgálatába. 1917-ben Münchenbe kapott nunciusi kinevezést, 1929-ben elnyerte a bíborosi rangot. 1939 februárjáig szentszéki államtitkár volt. XI. Piusz pápa szívesen bízta meg államtitkárát személyi képviseletével és küldte külföldre, a nemzetközi eseményekre. Pacelli bíboros jelentősen meghatározta a szentszék politikai irányvonalát. Majd egy évtizedig végzett példás szolgálata után, 1939. március 2-án választották pápává, XII. Piusz néven.

A magyar zarándokokat mindig kitüntetett figyelemmel fogadta; a pápává koronázásán megjelent magyar küldöttségnek ezt mondta: „Nem pártfogója, hanem jóbarátja vagyok az istenfélő magyar nemzetnek.” XII. Piusz a második világháború után atyai szeretetének éber figyelmével kísérte a magyarországi eseményeket, és az 1956-os forradalom kirobbanása után minden rendelkezésére álló eszközzel küzdött a magyar nép leigázói ellen.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kovács Krisztián

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria