Forduljunk bátran a Szűzanyához – Búcsút ünnepeltek Bodajkon

Hazai – 2021. szeptember 21., kedd | 16:10

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eseményei miatt idén a megszokottnál egy héttel később, szeptember 18–19-én várta az immár teljesen megújult bodajki Mindenkor Segítő Szűz Mária-kegyhely a zarándokokat. A zarándokudvarra több százan érkeztek az ország számos pontjáról.

Szeptember 18-án, szombaton a keresztutat követő esti szabadtéri szentmisét Udvardy György veszprémi érsek celebrálta, míg a szeptember 19-i, vasárnapi ünnepi búcsúi szentmisét Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök mutatta be.

Udvardy György az első zarándoknapon köszöntőjében arról beszélt, hogy őszinte örömmel és imádsággal készülve érkezett Bodajkra.

A főpásztor szentbeszédében hangsúlyozta, hogy most van itt a tanulás ideje, most kell hallgatni az Egyház tanítására.

Most kell változtatni a mindennapi életvezetésen. Most kell új célokat kitűzni magunk elé. Most kell bátran érvényesíteni a társadalomban az emberi méltóságot, ami az ember jövője, s most kell szóvá tenni azt, ami veszélyezteti a méltó emberi jövőt. Ne higgyük el, hogy majd mások eldöntik, hogy majd mások megteszik helyettünk. Nekünk kell cselekednünk; ez krisztusi elköteleződésünkből következik – figyelmeztetett a veszprémi érsek, hozzátéve, ehhez megkapjuk az erőt is, hiszen megerősít bennünket az Egyház tanítása, a szent példaképek, és legfőképpen a Boldogságos Szűz Mária. 

Forduljunk hozzá. Látogassuk bátran a templomot, boruljunk le az Eucharisztia előtt, kérjük a Boldogságos Szűz Máriát, imádkozzuk naponta a rózsafüzért, fogalmazzuk meg máriás fohászainkat, legyen mindennapi lélegzésünk része – buzdított a főpásztor, hiszen Márián keresztül jutunk el Krisztushoz, aki a mi üdvösségünk.

Legyen bátorító ez a mostani találkozás, legyen bátorságunk elismerni: rászorulunk Isten irgalmára, rászorulunk Mária segítségére. Mária, a Segítő Szűz közbenjár értünk.

A szentmise végén körmenetben vitték vissza az Oltáriszentséget a templomba, ahol egész éjszakás virrasztáson vehettek részt a hívek. A plébániákról érkezőket, a különböző lelkiségi közösségeket és minden imádkozót szentségimádási órákra vártak. A nap éjféli szentmisével zárult.

Az Udvardy György által celebrált szentmise ITT megtekinthető.

*

A bodajki templom búcsújának második napján, szeptember 19-én, vasárnap az odaérkezők ugyancsak püspöki szentmisében adtak hálát a Mindenkor Segítő Szűz Máriának. Az ünnepen részt vettek a bicskei Szent László-iskola növendékei és tanárai, valamint helyi és Fejér megyei közéleti vezetők is.

Spányi Antal megyéspüspök szentbeszédében nagy hangsúlyt fektetett a Krisztus-követésben fontos szerepet játszó anyai szeretetre. – Az Anyaszentegyház szeretetével mintegy kényeztet bennünket újra és újra. Anyai szeretetével erősít, bátorít, hogy az életben Krisztushoz hűségesen tudjuk járni az utunkat, és senki és semmi el ne tántorítson Krisztus követésétől – mutatott rá a székesfehérvári főpásztor, hozzátéve, a gyermek odaszalad az édesanyjához, megöleli őt, és kér tőle, de amikor felnő, elgondolkodik rajta, hogy mi is valójában az anyai szeretet.

Mi is próbáljuk megérteni a Szűzanyát – biztatott Spányi Antal. – Amikor az angyal megjelent, Mária tudta, hogy Isten az, aki hozzá szól. „Legyen nekem a te igéd szerint” – ez volt a válasza. És ez a gondolat végigkísérte Mária egész életét.

Akkor értjük meg Jézus tanítását, ha már nem életünk egy helyzetének megoldásáról, hanem egész életünkről van szó. Akkor Isten elgondolása valósul meg abban a világban, ahol néha úgy érezzük, milyen kevés a mi erőfeszítésünk, imánk és példánk.

Kevés, ha az én erőm az, de sok, ha az Isten és az én erőm teszi ezt. Mária erre tanít bennünket.

Próbáljuk megkérni őt, hogy segítsen bennünket abban, hogy ezt a tanítást megértsük, lelkünkbe fogadjuk és megéljük – bátorított a székesfehérvári főpásztor.

A Spányi Antal által celebrált szentmise ITT megtekinthető.

A programok egész vasárnap délután folytatódtak. A búcsún részt vett Burbela Gergely verbita szerzetes, bicskei plébános is, aki májusban elsőáldozásban részesült gyerekekkel érkezett. Elmondta, hogy többek között azért is hozta el a gyermekeket a zarándokhelyre, mert a kegyképre tekintve talán még inkább megérthetik, hogy amint egy édesanyához fordul az ember, mi is itt a Szűzanyához és rajta keresztül Istenhez fordulhatunk.

Mórocz Tamás címzetes apát, helyettes esperes a kegyhely plébánosaként a megújulás örömére emlékeztetett. Szavai szerint öröm, kegyelem, és szeretet sugárzik a bodajki Szűzanyáról, aki békét és megnyugvást hoz mindenkinek, aki erre jár. Kiemelte, a Jézus általi, közösségben megvallott hit élménye, amelyet a Nemzeti Eucharisztikus Kongresszuson is megtapasztalhattak a résztvevők, az Bodajkon, az őszi zarándoklaton is kézzelfoghatóvá vált.

Forrás: Veszprémi Főegyházmegye, Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Kaposi Zsolt, Lencsés Gábor, Mórocz Tamás

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria