Fótra és Vácra zarándokoltak a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye hittanosai

Hazai – 2019. május 30., csütörtök | 16:30

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) való készület jegyében Fótra és Vácra zarándokolt a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye több száz hittanosa május 25-én.

A program érseki szentmisével kezdődött a fóti templomban. Szentbeszédében Bábel Balázs elmondta, valahányszor Fótra jön – amelynek környékén papi szolgálatát kezdte több mint negyven évvel ezelőtt –, mindig eszébe jut a templom két fő jellemzője: a szépség és az alázatosság.

Mindkettő isteni tulajdonság. A szépség egyértelmű, hiszen a zsoltárostól is tudjuk, hogy Isten szépsége felragyog a Sionról. Különösebb tudás nélkül is látjuk azt, hogy a teremtett világ szépsége árulkodik a teremtő szépségéről. A világ, a teremtés szép. Szép lehet az is, amit az ember készít – a művészetével, a kultúrájával. A keresztények kezdettől fogva széppé tették a templomaikat. Az első szentmise, vagyis az utolsó vacsora méltó, szép helyen volt. Ugyancsak a zsoltáros mondja: „Szeretem, Uram, házad ékességét”. A szépség utáni vágyunk az Istenre mutat. A szépséggel Isten iránti szeretetünket fejeztük ki – fejtette ki a főpásztor.

Ezután beszélt az alázatról is. Emlékeztetett, Isten nem hivalkodik a teremtés nagy művével, Jézus maga is azt mondja: „szelíd vagyok és alázatos szívű”. Bábel Balázs szerint a fóti templom azért is nagy jelképe az alázatosságnak, mert építtetője, gróf Károlyi István a váci püspöktől és a királytól is engedélyt kért, hogy templomot és plébániát építtethessen. Amikor pedig elkészült minden, megsemmisítette a számlákat, hogy senki ne is tudhassa, mennyi pénzt költött a nemes cél megvalósítására. Nem hivalkodott az adományával, hanem titokban akarta tartani az ajándékozás tényét. Az igazi alázat, hogy úgy tudunk jót tenni, hogy nem hivalkodunk vele.

A szentostyában alázatosan van jelen az Úr Jézus. Nem kényszerít arra, hogy azonnal hódoljunk, hanem a hitünket és a szeretetünket kéri. Ezt a hitet és szeretetet kell erősíteni, hogy hiteles tanúi legyünk a velünk élő Krisztusnak – buzdította a hittanosokat szentbeszédében a kalocsa-kecskeméti érsek.

A szentmise után a zarándok gyerekek megtekintették a templomot, majd ebéd után felmentek a Fáy-présházhoz, hogy a táj szépségében gyönyörködhessenek. A program ezután Vácon folytatódott: Szarvasné Vancsura Margit egyházmegyei NEK-asszisztens vezetésével „eucharisztikus akadályversenyt” rendeztek. A versengés után megismerkedhettek a hittanosok a váci Hétkápolna történetével a kápolna közösségének vendégszeretetét élvezve.

Forrás: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fotó: Koprivanacz Kristóf

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria