Ha úgy érzed, hogy valami a mélyre húz, nézz Krisztusra! – Szent Kvirinre emlékeztek Szombathelyen

Hazai – 2022. június 14., kedd | 15:20

Az ókori Savariában 303. június 4-én vértanúhalált halt Szent Kvirin püspökre emlékeztek június 12-én Szombathelyen. A Szent Kvirin-templom búcsúján püspöki szentmisével és az emlékfalnál megemlékezéssel ünnepeltek a hívek.

A Szent Kvirin-plébánia búcsúja délelőtt ünnepi szentmisével kezdődött, amelyen Székely János megyéspüspök mondott szentbeszédet. A misén közreműködött a Szent Márton kórus Horváth Imre karnagy vezetésével.

Kvirin, Quirinus vagy Kerény püspök volt Sziszek (horvátul Sisak, latinul Siscia) városában a Kr. u. 3. évszázadban. Szenvedéstörténete, melyet közel egy évszázaddal halála után jegyzett le az ókor legjelentősebb keresztény költője, Aurelius Prudentius Clemens, elbeszéli, hogy a Diocletianus-féle üldözésben rendelték el elfogását a város római elöljárói. Próbált ugyan menekülni, hogy az Úr nevében végzett missziós munkáját mind tovább végezhesse, de Maximus prefektus letartóztatta. Határozottan és bátran ellenállt a parancsnak, hogy tömjénáldozatot mutasson be a birodalom isteneinek, ezért megvesszőzték és bebörtönözték. A börtönben tiszta érvelésével és hitvallásával megtérítette az őrt, Marcellust. Három nappal később Alsó-Pannónia kormányzója elé állították, aki Savariába vitette.

A bíróság itt sem tudta rávenni a hittagadásra, így vértanúhalál várt rá: malomkövet kötöttek a nyakára, majd a megáradt, mai nevén Perint patakba dobták 303. június 4-én. Halála előtti utolsó perceiben vigasztalta és a hitben való kitartásra buzdította társait. A hívek később élettelen testét kiemelték a patakból, és a város scarbantiai kapuja közelében temették el, ahol később bazilika is hirdette bátor tanúságtételét.

A 4. század végén Kvirin ereklyéit Rómába vitték, és a Via Appián található Szent Sebestyén-bazilika mögött helyezték nyugalomra. A 6–7. századi itineráriumok (magyarázattal bővített zarándokkalauzok) szerint a buzgó zarándokok nagy becsben tartották és sűrűn keresték fel. Későbbi hagyomány szerint az ereklyékből a római Santa Maria in Trastevere-bazilikába, Milánóba és Aquileiába is vittek, illetve egyet a szombathelyi Szent Kvirin-templomban, annak felszentelésekor, 1938. június 4-én is elhelyeztek.

Délután három órakor az Óperint utcai hídfőnél, Szent Kvirin emlékfalánál tartottak megemlékezést és koszorúzást.

Az Egyház egy különleges közösség itt a földön, mely a Jóistent jelzi és jeleníti meg. A püspök ennek a közösségnek hídverője, kapcsolatépítője. Ő az, aki a közösséget belülről alakítja, és aki a közösségek között kapcsolatot teremt. Ilyen volt Kvrirn püspök is – mondta beszédében Schauermann János, a Szent Márton-templom plébánosa. Szent Kvirin életében mint főpásztor a sziszeki egyházközséget alakította. De nemcsak életében, hanem halálában is közösséget formált a keresztényekből, hiszen elítélésének és vértanúságának helyére is gyűltek össze keresztények. Halála után a város keleti temetőjében helyezték el a testét. És a közösségépítést folytatta: sírja fölé temetkeztek az akkori keresztények, és ott gyűltek össze az élők, hogy ünnepeljék a szent titkokat.

313 után megváltozott a helyzet: a keresztények felszabadultak, templomaik lettek, az épületekbe bevitték a városokon kívül eltemetett vértanúk csontjait, és az oltár alá temették el őket. Így a templom nem pusztán gyülekezőhely, hanem egyben a mennyország kapuja is. A hívő közösség együtt ünnepel a vértanúkkal. Ez történt abban a bazilikában is, amelynek maradványai valahol a mai szombathelyi Petőfi utcában találhatók, és ahová Szent Kvirint temették.

Kvirin ma is folytatja ezt a közösségépítést, hiszen összeköti a plébániákat a városban. Példájának mai követése abban nyilvánul meg, hogy építjük a közösségeket, a kapcsolatot a plébániák között, valamint a város keresztényei közötti kapcsolatot is – mondta Schauermann János.

Anton Kolic nyugalmazott horvát nemzetiségi plébános beszédében Szent Kvirin kivételességét és állhatatosságát emelte ki, majd köszöntötte a Sopron mellől, Kópházáról érkezett zarándokcsoportot.

Csány Péter, a szombathelyi Szent Kvirin-templom plébánosa beszédében hangsúlyozta: Szent Kvirin tiszteletét 1700 éven át megtartotta Szombathely és az Egyház is. Az istentisztelő ember nem kárára van a világnak, hanem morális erőt adhat másoknak, egységet, szeretetet hirdető példakép lehet.

Szent Kvirin életét teljesen Istennek adta, példája követni való, mert mély emberségről tanúskodik. Bár a malomkő a mélyre rántotta, mégis kinyitotta az égbe az utat. Ha úgy érzed, hogy valami mélyre húz, nézz a keresztre, nézz Krisztusra, aki békét ad a világnak – buzdított Csány Péter.

Az ünnepség imával és koszorúzással zárult.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria