Harminchat év várakozás után megszólalt az orgona Csopakon

Hazai – 2021. november 30., kedd | 19:40

Udvardy György veszprémi érsek mutatott be szentmisét november 28-án Csopakon, a Szent István király-templomban, s a szertartás kezdetén megáldotta az új orgonát. Koncelebrált Vitéz Ajtós József esperes, címzetes prépost, plébános.

A főpásztor szentbeszédében arról beszélt, hogy a szentírási szavak – megállni az Emberfia színe előtt – az Úr érkezésére utalnak.

De az Úr érkezése többféle jelentéssel bír – magyarázta. – Emlékezünk ekkor az egyszeri, megismételhetetlen történelmi tényre, az ember életébe való belépésére, a megtestesülésre. Arra is figyelmeztet, hogy az Úr napról napra meg akar bennünket látogatni. És arra is, hogy majd földi életünk végén ott lesz az a látogatás, amely a színről színre való látásra vezet bennünket. Emellett az Úr figyelmeztet bennünket második eljövetelére is, amikor az Ő érkezése, a fényessége, a szavai világosságot adnak mind egyéni életünknek, mind a közösség életének, mind a teremtett világnak.

Udvardy György arról is beszélt, hogy mivel mi ismerjük és hisszük Jézus Krisztus megtestesülését, halálát és föltámadását, s az ígéreteit, ezért számunkra Messiásként érkezik, de újjáteremtő erővel. „Újjáteremti a földet, újjáteremti lelkünket, újjáteremti szeretetünket az Isten felé, egymás felé. Újjáteremti vágyainkat, és önmagával tölti be. Újjáteremti mindazt, amit legyőztünk az életünkben. S újjáteremti erőnket, hogy legyen erőnk legyőzni mindazt, amivel küzdünk, ami félelemmel tölt el bennünket.”

Az érsek rámutatott, hogy Egyházunk sosem ijesztget, sosem akar félelmet kelteni, hanem sokkal inkább méltóságunkra rámutatni. Istenemberi méltóságunkra. „Mert miután megismertük Krisztust, miután megkeresztelkedtünk, miután a szentségekkel élünk, miután vasárnapról vasárnapra hallgatjuk az Ő igéit, élünk az Egyház szentségeivel, az Egyház közösségeihez tartozunk, Krisztus módjára akarunk élni. Ezért hihetjük, hogy életünk nem pusztán leszűkített értelemben emberi lét.”

Az Úr érkezése váratlan, késznek kell lenni, ahogy hallottuk a mai evangéliumból. Hatalommal jön, s mindent föltár. A szív gondolatait, a szív érzéseit, döntéseit, életutat, vágyainkat, terveinket, mindazt, ami tiszta és mindazt, ami tisztátalan. Adventi várakozásunk abban is segít bennünket, hogy jó kérdéseket tudjunk föltenni, hogy érdeklődjünk az emberi lét iránt. Érdeklődjünk az Isten és az emberi lét kapcsolata iránt. Ő pedig mindent teljessé tesz, kérdéseinket, vágyakozásainkat is – biztatott a szónok. – Az adventi idő segít bennünket abban, hogy nem feltétlenül a korlátainkat, a terheinket kell nézni, hanem az az Isten fiát, aki érkezik hozzánk. Ő törvényt ad nekünk, amikor attól félünk, hogy a törvény agyonnyom, vagy amikor éppen nem látjuk a törvényt, ami az életre vezetne. Törvényt ad, a szeretet törvényét. Azért, hogy életünk legyen.

Az adventi idő arra akar bennünket bátorítani, hogy a motivációinkat keressük meg. Oda kérjük az Úrnak az erejét, hogy jól tudjunk tanulni, jól tudjunk növekedni. Legyenek új vágyaink, ne mondjunk le önmagunkról, még akkor sem, ha esetleg félelemmel teli vagy kudarcos életszakasz van mögöttünk. Ehhez az Egyház segítséget akar adni hagyományosan, méghozzá az imának a segítségét – világított rá az érsek. – Gyakoroljuk tehát az imádságos idő ajándékát, a szeretet cselekedeteit! Hiszen amikor a szeretet cselekedeteit tesszük, amikor készülünk karácsonyra, akkor nem dolgokra irányul a figyelmünk, hanem arra a személyre, akit szeretünk. Gyakoroljuk az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit! Jézustól tanultuk ezeket, s az ítéletkor ezeket kéri számon tőlünk.

Hagyományos gyakorlatai ezek az Egyháznak, de ragaszkodunk hozzá – szögezte le a főpásztor. Majd a hívek figyelmébe ajánlotta a Veszprémi Főegyházmegye mottóját, amely az 1938-as eucharisztikus kongresszus idején fogalmazódott meg és a veszprémi Boldog Gizella-kápolnában elhelyezett oltáron is olvasható: „Őseink hite a jövő reménye”.

Rátekintünk őseink hitére, példájára, hogy legyen jövőnk, és reménnyel töltsön el bennünket. Bátor magatartásra van szükség azért, hogy legyen erőnk, bizodalmunk, bátorságunk küzdeni a jóért. Akkor az Úrral való találkozás örömmel tölt el bennünket – fogalmazott Udvardy György.

Az érsek szentbeszéde teljes egészében ITT olvasható.

A szentmisében közreműködött Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas operaénekes és Tóka Szabolcs orgonaművész.

*

Másfél évszázaddal ezelőtt Csopakon a templom épülete teljesen megsemmisült. Hosszú évtizedek után, 1985-ben készült el az új templom, melyet Szendi József püspök szentelt fel. A templomnak harminchat évig nem volt saját orgonája.

Több kísérlet után, 2021 nyarán az egyházközség újult erővel és elszántsággal vágott bele az orgona beszerzésébe; Vitéz Ajtós József prépost a híveket adakozásra hívta.

Az orgona végül többek között annak a Varga Gábornak – és fiának – az adományából épülhetett meg, aki a templom terveinek bemutatásakor látta meg a napvilágot. Közben elindult a hangszer beszerzésének előkészítése is, a vállalkozást művészeti tanácsokkal ellátó Maróti Gábor atya, zeneszerző, tanszékvezető főiskolai tanár felügyelete alatt. A Walcker-manufaktúra orgonájára esett a választás, hiszen stílusában is illeszkedik a modern templomépülethez, és azonnal rendelkezésre állt.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria