Hittudományi posztdoktori konferenciát tartottak a Pázmányon

Hazai – 2019. május 11., szombat | 15:25

Posztdoktori konferenciát tartottak május 9-én, csütörtökön délelőtt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán (PPKE HTK).

A rendezvény keretében a karon az elmúlt években tudományos fokozatot szerzett egykori hallgatók számoltak be kutatásukról, illetve munkájuk további eredményeiről.

A kar Veres Pálné utcai épületének nagyelőadójában szervezett találkozón a résztvevőket Kránitz Mihály dékán köszöntötte. Az elhangzott hét előadást pódiumbeszélgetés előzte meg, hogy még inkább felkeltsék a megjelentek érdeklődését.

A filozófia, a biblikum, a dogmatika, az erkölcsteológia és a kánonjog területéről egyaránt hangzottak el előadások, melyek által a hallgatóság – többnyire a kar jelenlegi hallgatói – kedvet és meghívást kapott arra, hogy a szent tudományokban még jobban elmélyedve akár tudományos fokozatot is szerezzen.

Monostori László A Katolikus Egyház tanítása a lelkiismeretről, különös tekintettel Johann Michael Sailer (1751–1832) teológiájára címmel tartott előadást, majd Zimányi Ágnes Megismerésünk a priori elemei a metafizikus gondolkodásban című előadása következett. Simon-Wágner István A személyi elv komplementaritása a II. vatikáni zsinat utáni egyházjogban címmel tartotta meg előadását. Nyúl Viktor azt járta körbe, hogyan jelenik meg Péter alakja a szinoptikus evangéliumokban. Szöllősi Tibor arról tartott előadást, hogy jelenleg milyen szerepe van az apostoli folytonosság kérdésének a katolikus–lutheránus ökumenikus párbeszédben. Fejérdy Judit OCist Clairvaux-i Szent Bernát krisztológiai tanítását mutatta be a szent beszédei alapján. A nap utolsó előadását Lovassy Attila tartotta A halál utáni tisztulásra vonatkozó elemek összefüggése Szent Ágoston teológiájában címmel.

A Hittudományi Kar szeretettel hívja és várja azokat a teológia iránt érdeklő fiatalokat, akik később szeretnének bekapcsolódni az Egyház missziós munkájába hittanárként vagy plébániai munkatársként, hogy jelentkezzenek a kar által meghirdetett képzésekre.

Forrás: PPKE HTK

Fotó: PPKE VM Stúdió

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria