Húsvét vigíliája a püspöki székhelyeken

Hazai – 2021. április 4., vasárnap | 15:15

Nagyszombat némaságának a feltámadás örömhírével megtelt húsvéti vigília szertartása vet véget. S bár a járvány miatt nép nélkül vagy kevés hívő jelenlétében tartották meg a szertartásokat, Jézus feltámadásának öröme bejárta a templomokat és a közvetítések révén az otthonokat is. Az április 3-i szertartásokról az egyházmegyék beszámolói alapján tudósítunk.

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök április 3-án húsvéti vigília szentmisét mutatott be – a hívek jelenléte nélkül – a debreceni Szent Anna-székesegyházban. A szentmisén részt vettek: Krakomperger Zoltán általános helynök; Törő András, a Püspöki Hivatal irodaigazgatója, Markovics Balázs káplán és Kiss Miklós atya.

„Idén, a húsvéti vigília ünnepére készülve Márk evangéliumából (ld. Mk 16, 1-7) az előttetek ment kifejezés ragadta meg a figyelmem – mondta el Palánki Ferenc. – Ha körülnézünk a világban, az üres templomban, ránk telepszik a sötétség, a félelem, a bizalmatlanság és közben azt olvassuk az evangéliumban, hogy Jézus mindezen átment. Előttünk megy, jár és szól hozzánk: ne féljetek!”

Ferenc pápa idei nagyböjti üzenetében arról beszél, hogy újítsuk meg a hitünket, a reményünket és a szeretetünket: „A megtérés ezen időszakában megújítjuk hitünket, merítünk a remény „élő vizéből”, és nyitott szívvel fogadjuk Isten szeretetét, aki mindannyiunkat testvérré formál Krisztusban. Húsvét éjjelén megújítjuk keresztségi ígéreteinket, hogy a Szentlélek működésének köszönhetően új emberré szülessünk.”

A beszámolót teljes egészében ITT olvashatják.

* * *

Egri Főegyházmegye

Ternyák Csaba egri érsek az egri bazilikában mutatott be szentmisét nagyszombaton.

A főpásztor szentbeszédében úgy fogalmazott: ez az éjszaka Isten hűségének ünnepe, Jézus Krisztus feltámadásának napja. Ez azonban máshogy mutatkozik meg, mint ahogy az emberek elvárnák. A Jézus keresztje alatt gúnyolódók azt mondták, mentse meg Isten, ha akarja, s Jézus is kérte elfogatása előtt: „Atyám, ha lehetséges, kerüljön el ez a kehely, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te!” A kereszten is kísértés érte. Isten hűsége sokkal többet jelent, mint gondolnánk: nem hagyta el őt, hanem megmentette, felmagasztalta a feltámadásban. A kehely pedig az üdvösség kelyhe lett, mely minden szentmisében jelen van. Isten sokkal többet ad, mint amit egyáltalán kérhetünk.

A beszámolót teljes egészében ITT olvashatják.

* * *

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Erdő Péter bíboros, prímás vezette a járványügyi helyzetre tekintettel sine populo (hívek részvétele nélkül) mutatott be húsvéti vigília szentmisét április 3-án a budapesti Szent István-bazilikában.

A főpásztor felhívta a figyelmet: „Tudnunk kell továbbadni húsvét igazságát és örömét a minket körülvevő világnak. Ha változik is az emberek közti gondolatközlés módja és nyelvezete, ha sokszor szétszórt és kiábrándult emberek figyelmét kell is megragadnunk, annál inkább nyilvánvaló világunkban a szomjúság és az éhség Krisztus feltámadásának mindent megvilágító, minden igaz igyekezetnek értelmet és értéket adó örömhíre iránt. Ha egy világjárvány élménye döbbent is rá minket, hogy milyen kiszolgáltatott az emberi élet ebben a világban, és mennyire nem csupán a mi igyekezetünkön múlik a sorsunk, mindez nem a kétségbeesés forrása. Ha sokszor mindent elborítani látszik is az önzés, a bizalmatlanság, ha gyakran gyűlölet osztja is meg az embereket, ha az anyagiak hajszolására hangolt világunk különösen is nagy drámának éli meg éppen az anyagi jólét csökkenését vagy a gazdaság nehézségeit, nekünk a feltámadt Krisztus más távlatot mutat.”

A beszámolót teljes egészében ITT olvashatják.

* * *

Győri Egyházmegye

Április 3-án, nagyszombaton, húsvét vigíliáján Veres András megyéspüspök szentmisét mutatott be a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A főpásztorral koncelebrált Reisner Ferenc általános püspöki helynök, Kálmán Imre püspöki irodaigazgató, Méry László püspöki titkár, valamint szolgálatot végeztek a Brenner János Hittudományi Főiskola papnövendékei.

Az egyik húsvéti kép, amelyet Veres András kiemelt, ez volt: az Élet győzött a halál felett – amit az evangéliumok így említenek: „megölik őt, de miután megölik, harmadnapra feltámad” (Mk 9,31); az Exsultetben pedig így imádkozzuk: A halál bilincsét ekkor törte szét Krisztus és az alvilág mélyéről, mint győző tért vissza. „Az apostoloknak a feltámadás bizonyossága bátorságot adott, félelmüket legyőzte a feltámadt Krisztussal való találkozás” – mutatott rá a főpásztor.

A beszámolót teljes egészében ITT olvashatják.

* * *

Hajdúdorogi Főegyházmegye

Húsvétvasárnap hajnalán kezdődött a debreceni főszékesegyházban a feltámadási szertartás, melyet püspöki Szent Liturgia követett és pászkaszentelés zárt. Kocsis Fülöp metropolita ünnepi tanításában kiemelte, az Isten képmását hordozó ember úgy van megalkotva, hogy a szívében a helye van az Istennek. „Aki hajnalban elmegy a sírhoz megsiratni Jézust, mert nem bírja látni Mesterét, Istenét a kereszten, kifeszítve, holtan, aki próbál mindent megtenni azért, hogy kifejezze Isten iránti szeretetét…, annak szívébe költözik az Isten. Annak szívében világosság gyúl. Ez az új teremtés világosságának útja, hogy minél inkább kifejezi valaki az Isten iránti szeretetét, belátva saját sötétségét minél inkább kifejezi, hogy rászorul Isten világosságára, annál inkább elterjed a szívében ez a nem teremtett fény.”

Világosság a sötétségben világít – fogalmazott a főpásztor, hozzátéve, Krisztus azért jött, hogy fölragyogtassa nekünk az új teremtés világosságát. „A kő el van hengerítve, kőkemény szívünkről is. Az akadály, a gát el van mozdítva, mert Krisztus föltámadt. Krisztus föltámadt a sírból, hogy új világosságot hozzon. Krisztus föltámad a szívünkben, hogy abban világosság ragyogjon. Krisztus föltámadt, hogy új életet adjon. Ne félj tehát semmitől, te ember, akit szeret az Isten, csak te is fejezd ki iránta a szeretetedet. Ezért mondják: »Kelj föl, te álmos, / Támadj föl holtodból, és Krisztus rád ragyog.« (Ef 5,14)”

Kocsis Fülöp metropolita ünnepi tanítása teljes terjedelemben ITT olvasható.

* * *

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Húsvét vigíliáját a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében az interneten keresztül követhették a hívek belvárosi plébániatemplomból, vagyis a Nagyboldogasszony-főszékesegyházból Bábel Balázs főpásztor vezetésével.