Húszéves a váci Szent Mónika közösség

Hazai – 2020. július 23., csütörtök | 11:23

„Szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni” (Szent Lukács) – vallja a Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége, melynek váci csoportja alapításának huszadik évfordulóját ünnepelte a váci Hétkápolna kegytemplomban július 18-án. Hálaadó szentmisét mutatott be Varga Lajos váci segédpüspök, Kovács József vác-alsóvárosi kisegítő lelkész koncelebrálásával.

Az ünnepi szentmise elején a közösség nevében Kovács Tamásné, a váci csoport vezetője köszöntötte az egybegyűlteket, és hálás szívvel emlékezett a csoport alapítójára. Megköszönte Varga Lajos segédpüspök tizennégy éves plébánosi munkáját, szeretetteljes támogatását és Kovács József lelkészi támogatását.

Varga Lajos püspök homíliájában – a Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből elhangzott rész aktualitását és Szent Mónika példájának bemutatását összekapcsolva – az ima erejéről elmélkedett. „A Lélek azonban maga könyörög bennünk, emberi szóval ki nem fejezhető fohászkodással. Isten pedig, aki a szíveket vizsgálja, tudja, hogy mit kíván bennünk a Lélek, mert ő Isten tetszése szerint jár közben a szentekért” – hallhattuk a szentleckében. Ez a rész arra ösztönöz, hogy az imádság olyan formáját találjuk meg, amely elsősorban nem rajtunk múlik – mondta a váci segédpüspök. – Akkor lesz az ima tökéletes, ha a csöndes elmélyedésben az imádkozó rátalál Isten üzenetére. Ebben az imában benne van emberi természetünk, vágyaink, akaratunk, érzelmi életünk, lelki képességeink, de lényege, hogy megközelítsük lelki legmélyünket, és elhallgassunk, hogy a Szentlélek kezdjen el működni bennünk. Az ilyen imádkozás tudja alakítani az életünket.

Imádságunk alapja Jézus Krisztus legyen, hiszen az ő megváltó áldozata áll keresztény hitünk középpontjában – buzdított a szónok. Beszéde végén megköszönte a Szent Mónika közösség szolgálatát, és arra kérte a jelenlévőket, hogy az új plébánost és segítőjét fogadják nyitott szívvel és támogassák imádságos szeretettel.

* * *

A Szent Mónika közösség váci csoportja 2000 nyarán alakult, Hajdú Péterné, Marika vezetésével és Stella Leontin címzetes prépost lelki támogatásával. Mindketten már a mennyei házba költöztek, de a közösség hálája ma is kíséri őket. Isten adjon neki örök boldogságot azért a sok jóért, amit tőlük kaptunk – mondta Kovács Tamásné a szentmisét követő agapén. A csoportvezető emlékeztetett, hogy elődje húsz évvel ezelőtt személyesen hívta meg a váci közösség tagjait, akik a csoport alapítása óta minden hónapban együtt vesznek részt szentmisén, mondják el a rózsafüzért és a Szent Mónika közösség napi imáját.

A közösség tagjai aktívan részt vesznek a Hétkápolna kegytemplom külső és belső takarításában, a Mária-búcsú ünnepi előkészítésében, Vác város úrnapi körmenetének oltárdíszítésében, az alsóvárosi plébánia életében; ha szükséges, egymást is segítik a mindennapokban.

Legfontosabb feladatuknak azonban az imát tekintik. Mindennap azért imádkoznak, hogy jó keresztény édesanyák legyenek, és Szent Mónika példáját követve – aki fia megtéréséért imádkozott, és imája meghallgatásra talált – gyermekeik hitben való megerősödéséért könyörögnek.

* * *

Madridban, az Actio Catholica gyűlésén egy édesanya felvetette: „Mit tehetünk mi, édesanyák, hogy gyermekeink ne veszítsék el hitüket?” Válaszul többen elhatározták, hogy naponta buzgón imádkoznak nemcsak a saját, hanem minden édesanya gyermekének hitéért, és a hét egy napján a templomban is elmondják fohászukat. A kis közösséghez mind több édesanya csatlakozott, és 1987-ben megkapták a madridi bíboros érsek hivatalos jóváhagyását. Lelkivezetőjük Lorenzo atya lett. Szent Mónikát, Szent Ágoston püspök édesanyját választották példaképül.

Magyarországra Róna Gábor SJ hozta el a Szent Mónika közösség hírét. A kalocsai édesanyák kérésére 1992. augusztus 27-én alakult meg az első csoport, Gábor atya lelkivezetésével. A Magyar Katolikus Egyház hivatalos jóváhagyását 2009-ben kapták meg. Fővédnökük Erdő Péter bíboros.

A közösségnek bármely édesanya tagja lehet, aki vállalja, hogy az imát mindennap – hetente egyszer az Oltáriszentség előtt is – elmondja. A csoportok általában havonta egyszer vesznek részt közös szentmisén és imádságon.

Róna Gábor atya halála után, 2016-tól Kürtösi Krisztián atya lett a közösség lelkivezetője. Évente kétszer országos találkozót tartanak az édesanyák, melyek programjáról és beszámolójáról az évi három alkalommal kapott körlevelekből értesülnek.

A váci csoport tanúságtételét ITT olvashatják.

Szöveg és képek: Bölönyi Gabriella

Forrás: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria