Idén tizennyolc katolikus iskolában kezdődött meg tanév a Székesfehérvári Egyházmegyében

Hazai – 2019. szeptember 5., csütörtök | 14:04

Közös ünnepi szentmisével nyitotta meg idén is Spányi Antal megyéspüspök a Székesfehérvári Egyházmegye immár 18 katolikus iskolájának új tanévét a székesfehérvári Prohászka Ottokár-emléktemplomban szeptember 2-án.

A ünnepségen részt vettek a püspöki biztosok kíséretében a katolikus oktatási intézmények diákjai és pedagógusai, az egyházmegyében működő szerzetesi iskolák képviselői, valamint Török Szabolcs tankerületi igazgató.

A szentmise elején Szalma István, a székesfehérvári Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF) elnöke mintegy 500 tanár és 5 ezer diák nevében köszönthette idén a főpásztort és az oktatási intézmények megjelent dolgozóit. Az egyházmegye fenntartásában működő alsó- és felsőoktatási rendszer ugyanis e tanévben – példátlan növekedést mutatva – négy új intézménnyel bővült.

A megyéspüspök beszédében külön köszöntötte az egyházmegye iskoláihoz csatlakozó új intézmények képviselőit, majd felsorolta azokat a feladatokat, amelyek az oktatási rendszer fenntartásához, színvonalas működtetéséhez szükségesek. Hangsúlyozta, mennyire fontos a fenntartó világos útmutatása, a törvényes működés biztosítása és az, hogy a pedagógusok a lehető legmagasabb színvonalon oktassák a tanulókat, hogy az Istentől kapott tehetségüket kibontakoztathassák. A főpásztor elmondta, kiemelt cél, hogy a diákok továbbtanulva is megállják majd a helyüket, és komolyan vegyék feladataik, kötelességeik teljesítését a munka világában. 

A püspök szólt az iskolabiztos papok fontos szerepéről, akiknek küldetése, hogy általuk megtapasztalják a fiatalok, Isten mindig velük van. Fontos az is, hogy felfedezzék a Teremtő akaratát a világban, a természet törvényeiben. A hitoktatók különös megbízatásáról elmondta, személyes példájukkal, összefogva a gyermekekkel kell a hit átadását gyakorolniuk, együtt kell örülni a növendékek sikerének, és melléjük állni a nehézségeikben. „Mi kell a tanévhez, hogy eredményes legyen, és örvendező szívvel adjunk majd hálát az évzáró ünnepségen?” – tette fel a kérdést a püspök.

„Tartsunk ki a jó elhatározásainkban, naponta újuljunk meg, és egymást is segítsük ezen az úton.

Kérjük együtt mindennap, jöjj Szentlélek Úristen, áldd meg törekvéseinket, mert amit megfogadtunk, ahhoz kevés az erőnk, de a Te segítségeddel elérjük. Aki így fordul Istenhez, az feltétlenül megtapasztalja, hogy áldás lesz munkáján, erőfeszítésein. Ha a siker mellett lesznek is kudarcok, örömet fog találni Isten kegyelméből.

Így legyen mindnyájunk életén olyan áldás, ami eredményessé teszi törekvéseinket” – biztatta a diákokat a főpásztor.

A növendékek a szentmise könyörgéseiben a tanárokért, önmagukért és a családtagjaikért imádkoztak. Kaszap Istvánhoz, a fiatalok példaképéhez és Bogner Mária Margit hitvallóhoz fordultak közbenjárásért, hogy kitartóan végezhessék ebben a tanévben is a tanulmányaikat.

A szentmise végén a megyéspüspök azt kívánta: a Szentlélek megvilágosító ereje kísérje a következő tanévben is a tanárokat és a diákokat egyaránt. Majd a templom melletti téren a főpásztor kezet fogott a oktatási intézmények képviselőivel, és a diákoknak személyesen is sikeres, eredményes, örömben megélt új tanévet kívánt.

Forrás és fotó: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria