Igen, 1001-edszer is – Országszerte lezárult a házasság hete

Hazai – 2021. február 16., kedd | 20:19

Idén február 7. és 14. között rendezték meg a házasság hete programsorozatot. Az idei mottó így szólt: Ezerszer is igen! A helyi záróeseményekről számolunk be az egyházmegyék tudósításai nyomán.

A hét központi záró szentmiséjét Marton Zsolt váci megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családbizottságának vezetője mutatta be a budapest-belvárosi Nagyboldogasszony-főplébánia-templomban február 14-én.

Homíliájában a püspök rámutatott: A magyar nyelv kifejezően mondja a házasságban élő két személyről, hogy házas felek, mintha ezzel is azt jelezné, hogy férj és feleség együtt alkot kerek egészet: a házasságban alkotnak egész-séget, és ezzel tükrözik vissza leginkább Isten dicsőséges képmását, miközben ők is áldottá válnak.

A házasságkötéskor a jegyespár igent mond egymásra, és Isten is igent mond a kapcsolatukra: megáldja és szentté teszi azt. Ez az az igen, amit újból és újból ki kell mondaniuk egymás felé egy életen át – hangsúlyozta Marton Zsolt.

Az ünnepségről szóló beszámolónk ITT olvasható.

Fotó: Lambert Attila

* * *

Kaposvári Egyházmegye

Február 14-én, Szent Bálint napján a szerelmespárokat köszöntötték az egyházmegye templomaiban a házasság hete zárásaként. Nem volt központi rendezvény, ám tucatnyi helyszínen celebráltak ünnepi szentmisét, melynek keretében megáldották a párokat és a házaspárok megújították házastársi esküjüket.

A házasság hete folyamán a párok naponta új kihívásokat kaptak, melyek lehetőséget teremtettek a kettesben töltött időre, s ezáltal a kapcsolatok megerősítésére. Első nap közös vacsora elkészítésére hívták a párokat, a következő napon pedig a másoktól való tanulás jegyében online előadásra invitálták őket. A napi kihívások között szerepelt még közös filmnézés, séta, játék, valamint meglepetéssel is kedveskedhettek egymásnak a párok.

„Sokat gondolkoztunk a szervezőcsapattal, hogy mit tegyünk a jelenlegi helyzetben, ugyanis a szokott formában nem szervezhettük meg a házasság hetét – mondta el Ház Gergely, a CSAKAZÉRTIS a Családokért Egyesület elnöke. – Az egész hét arról szólt, amiről a házasság hete maga, hogy a párok töltsenek együtt időt. Erre próbáltunk lehetőségeket kínálni.”

Az idei év újdonsága a Kaposvártól északra fekvő Deseda tó körül kialakított Házaspárok útja volt. A tó körüli gyalogúton elhelyezett tizenöt állomást érintve a párok végigjárhatják és átbeszélhetik a házasság különböző állomásait egy tizennégy kilométeres séta keretében.

A kihívások megtalálhatók a CSAKAZÉRTIS a Családokért Egyesület honlapján, s egészen február 20-ig teljesíthetők.

Fotó: Kling Márk

* * *

Nyíregyházi Egyházmegye

Máriapócson idén egy nap szerveztek csak programot a hét folyamán, február 14-én. Aznap minden Szent Liturgia azzal zárult, hogy áldást kaptak a jegyesek, a házasok, valamint az özvegyek. A délelőtti két liturgia között Orosz István kegyhelyigazgató tartott előadást a párválasztás, illetve házasság témájában.

Kora délután a Boldogságok útjára indultak a jelenlévők, hozzájuk azok is csatlakoztak, akik szerették volna zarándoklattal kezdeni a nagyböjtöt. Minden állomásnál rövid elmélkedést tartott Pindzsu István atya, és az állomások között egy-egy feladatot, beszélgetésre szánt kérdést is adott a résztvevőknek.

Az egyházmegye számos más egyházközségében is köszöntötték a házaspárokat és imádkoztak értük a házasság hete rendezvénysorozat zárónapján.

Bővebb beszámoló ITT olvasható.

Fotó: Orosz Rita

* * *

Pécsi Egyházmegye

A Pécsi Egyházmegyében szentmisével és a házaspárok megáldásával zárult a házasság hete programsorozat a pécsi székesegyházban.

Kajtár Edvárd, a főtemplom plébánosa a szertartás kezdetén hangsúlyozta: „A házasság az a közösség, amiből az emberiség legerősebb fészke, létegysége születik: a család. Ebben a létegységben mindent megkapunk, ami éltet bennünket, mégis sokszor ebben a fészekben bántjuk egymást legtöbbet, nem fogadjuk el a másikat, éppen ezért kérjünk bocsánatot a Jóistentől, mert a család Isten akarata!”

A szentbeszédben Kajtár Edvárd arra bátorított, merjük rábízni magunkat Jézusra. Tegyük meg azt az alázatos gesztust, hogy kimondjuk: „Legyen meg a te akartatod!”, és higgyük el, Jézus elkezdi rendezni életünket, mert őt az Atya küldte.

A szentmisét követően Kajtár Edvárd megáldotta a jelen lévő házaspárokat, kérve a Jóistent, hogy hűségben, kegyelemben és egymás iránti odaadottságban tudjanak növekedni.

Bővebb beszámoló ITT olvasható.

Fotó: VN

* * *

Szombathelyi Egyházmegye

Székely János megyéspüspök mutatott be szentmisét február 14-én, a házasság hete zárásaként a szombathelyi székesegyházban. A jelen lévő párok megújították az esküvőn tett fogadalmukat, és gyertyát helyeztek el a főoltárnál.

A házasság egy semmi máshoz nem hasonlítható, néha embert próbáló életközösség. Enélkül az emberi társadalom széthullik – emelte ki szentbeszédében Székely János. – A házasság által tud létezni az emberiség és általa tudjuk továbbadni a szeretetet. A házasság embert próbáló dolog, de megtanítja a feleket odaajándékozni magukat. A szeretet különös könyörtelenséggel vezeti a házaspárokat az általuk megkezdett úton, ahol rádöbbennek, hogy semmi más nem fogja őket összetartani, csak a szeretet és Isten kegyelme. A házaspárok egyik legfontosabb dolga, hogy gyakran kimondják egymásnak: „Szeretlek.” Akkor is, ha ehhez nincs kedvük, ha nehéz az életük.

„A házasságba bele kell tenni a szíveteket, mindent oda kell adni” – hangsúlyozta a főpásztor.

Udvarolni egy életen át – ezt tanácsolta a férjeknek Székely János, míg a feleségeket arra kérte, hogy őrizzék meg kedvességüket, jóságukat.

A szentbeszédet követően a házaspárok megújították az esküvőn tett fogadalmukat, majd mécseseket helyeztek el a főoltárnál, hálából életük közös kalandjáért.

A szentmise visszanézhető az egyházmegye YouTube-csatornáján.

Bővebb beszámoló ITT olvasható.

Fotó: Szombathelyi Egyházmegye

* * *

Veszprémi Főegyházmegye

Udvardy György érsek a házasság hete programsorozat veszprémi zárásaként szentmisét mutatott be február 14-én a veszprémi Árpád-házi Szent Margit-templomban. Koncelebrált Fodor János balatonfüredi plébános, a főegyházmegye családreferense és Tornavölgyi Krisztián plébános, érseki irodaigazgató.

Szentbeszédében a főpásztor kiemelte, hogy a házasság hete eseményei és ez az ünnepi liturgia is lehetőség, hogy a házasságra is Isten országának jeleként tekintsünk, és így értelmezzük mindazt, amit a házastársak megélnek, megéltek egymás között. A házasság szentségében Isten országa valósul meg hatékonyan. Hatékony jele a szövetségnek. Hisszük azt is, hogy a házasság szentsége nem érthető, nem értelmezhető Isten országa törvényeinek ismerete nélkül, s nem értelmezhető pusztán a természet rendje alapján. A házasságra Isten országának megvalósulásaként tekintünk. S ezért a szövetségi hűség megújulását látjuk benne. Isten napról napra a házastársak szeretete, hűsége által teremti újjá a szövetséget. A házasság szentségére és hűségére úgy tekinthetünk, mint ahonnan távozni kényszerül a gonosz. A szentség ereje teszi képessé a házastársakat arra, hogy le tudják győzni a természet rendjét, s a természetfölötti rendje szerint gondolkozzanak, hogy el tudják űzni maguktól a gonosz lelket és annak minden csábítását.

Az érsek kérte a jelenlevőket és a közvetítésbe bekapcsolódókat, hogy imádkozzanak a családokért, és ne lankadjanak az imádságban.

A szentmise végén megáldották a házaspárokat.

A szentmiséről szóló bővebb beszámoló ITT olvasható.

*

A Veszprémi Főegyházmegye Családpasztorációs Irodája idén is megrendezte a házasság hetét záró rendezvényét, a házasság ünnepét. A járványhelyzetre tekintettel ezúttal online formában vehettek részt a programon az érdeklődők.

A rendezvény házigazdája – az utóbbi évek hagyományát követve – a Köves házaspár, András és Ágota voltak.

Köszöntőjük után Udvardy György érsek vette át a szót, aki így fogalmazott:

„Az életet ünnepeljük, azt az életet, amelyet az Istentől kaptunk, s amely a családban mutatkozik meg legteljesebben, s ennek az alapja a házasság szövetsége, szentsége.

Az idei mottó: »Ezerszer is igen!« Ez a gondolat a lényeget nagyon mélyen fejezi ki, hiszen ezen a héten nem mást ünnepeltünk, mint az isteni teremtő szót, amely elhangzik és létrehozza azt, amit jelent. Ennek az isteni, egyszer kimondott igennek a megismétlődése az emberek ajkán elhangzó igen, amely Isten teremtő erejét hordozza; teremti a házasságot és vele a hűséget is napról napra.”

A főpásztor reményét fejezte ki, hogy ennek a hétnek a találkozásai, rendezvényei, az ötletek, amelyek segítették a családokat, házaspárokat, gyümölcsözők lesznek. S nem lehet más ez a gyümölcs, mint a remény. „A mottó így hangzik: »Ezerszer is igen!« Mi bízunk abban is, hogy Isten kimondja ezeregyedszer is az emberre: igen. Ugyanezt várja tőlünk is!”

A házasság hetében a családpasztorációs iroda munkatársainak köszönhetően minden nap rövid videóbejátszások kerültek fel a világhálóra Üzenetek a házasságról címmel. A házasság ünnepére készült egy összeállítás belőlük. Az est irodalmi résszel folytatódott, majd Tátrai József és Rita szóltak a nézőkhöz, akik immár ötödik éve szervezik a „Rendhagyó randevúk” internetes játéksorozatot házaspároknak.

A Köves házaspár megemlékezett az idén kerek évfordulót ünneplő házaspárokról. Végül egy kisfilmet tekinthettek meg a résztvevők, melynek címe: Pillanatok a szerelemből; a filmet Pintér Stefánia készítette.

Az estről szóló bővebb beszámoló ITT olvasható.

Fotó: Veszprémi Főegyházmegye


Forrás: Kaposvári Egyházmegye; Nyíregyházi Egyházmegye; Pécsi Egyházmegye; Szombathelyi Egyházmegye; Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria