Így lesz a keresztből áldás – Családi napot tartottak Győrben

Hazai – 2019. szeptember 17., kedd | 19:33

Szeptember 14-én, Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén tartották a Győri Egyházmegye Családbizottsága által szervezett családi napot, amely a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés jegyében telt. A rendezvénynek a győri Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont adott otthont.

Az eseményt megnyitó szentmisét Veres András győri megyéspüspök a Családbizottság munkájában részt vevő lelkipásztorokkal együtt mutatta be. A főpásztor szentbeszédében, az ünnephez kapcsolódóan, Jézus Krisztus keresztjének jelentését, jelentőségét állította a figyelem középpontjába.

Jézus óta a kereszt nem bitófa, hanem a bűnöktől való megváltás és a megdicsőülés helye. Általában az emberi szenvedést is a kereszt szimbólumával azonosítjuk – emlékeztetett Veres András. – Pál apostol legszívesebben a gyengeségeivel, a szenvedéseivel dicsekedett, mert tudta, hogy ezekben Isten ereje mutatkozik meg (vö. 2Kor 12,1–13). Pál apostol megértette azt, amit a keresztények többsége is csak nehezen tud megérteni: amikor gyengék vagyunk, amikor problémáink vannak, akkor vagyunk képesek igazán Istenre hagyatkozni. Ezekben a helyzetekben Isten ereje legyőzi az erőtlenségünket.

A kereszt Isten kezében gyógyító eszköz. Az Úr nem bünteti az embert, a szenvedés a bűn következménye. De ha már bekövetkezett a baj, Isten a szenvedést is a javunkra akarja fordítani. A nehézségek idején a részünkről az egyetlen helyes reakció az, ha Istenhez menekülünk, hogy ő segítsen bennünket keresztjeink hordozásában. Krisztus keresztje a mi keresztünkkel egyesülve az üdvösség eszközévé válik. A hívő család nagy ereje abban áll, hogy a családtagok segítik egymást a kereszthordozásban. Az együtt viselt keresztek, megpróbáltatások mélyíthetik az egymás iránti szeretetet. Ugyanakkor figyelnünk kell arra, hogy időközben egymás számára ne keresztté, hanem áldássá váljunk – hívta fel a figyelmet a győri főpásztor.

Elmélkedése végén arra kérte a családokat, hogy gondosan ügyeljenek a lakókörnyezetükben lévő keresztek állapotára, ha valahonnan hiányoznak, segítsenek a pótlásukban. „Elődeink nagy gondot fordítottak arra, hogy útszéleken, útkereszteződésekben, lakásokban jól látható legyen a feszület. Azt akarták, hogy a mindennapjaikban is lássák Krisztus keresztjét, emlékeztesse őket az Isten Fiának megváltó szenvedésére és halálára. Mi is kövessük az ő példájukat!” – buzdította a jelenlévőket a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke.

A szentmisét követően, a főpásztori prédikáció gondolatmenetét folytatva Keszei István és Veronika, a MÉCS Családközösségek győri vezetői tettek tanúságot keresztjeikről és az együttes kereszthordozás gyümölcseiről Nekünk érték a család címmel. A házaspár rámutatott arra, hogy napról napra miként tapasztalják meg az Úr Jézus jelenlétét az életükben.

Tőlük házas- és lelkiségi csoportok képviselői vették át a szót: Németh István atya, a Győri Egyházmegye családreferense vezetésével bemutatkoztak a Ferences Világi Rend tatai tagjai, a Házas Hétvége közösség, a kapuvári Szent Anna-plébánia, a Magyar Schönstatt Mozgalom, a Világban Élő Kármeliták Közössége, valamint a győri kármelita templom családos közösségének képviselői.

Míg a szülők és az idősebb testvérek a tanúságtételekből meríthettek erőt és témát a kötetlen beszélgetésekhez, addig a családok legfiatalabb tagjai kézműves-foglalkozásokon és játékokon keresztül mutathatták meg ügyességüket, kreativitásukat.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Ács Tamás

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria