II. János Pál pápa domborműve Fehérgyarmaton

Hazai – 2009. október 27., kedd | 17:44

A református többségű város képviselőtestülete és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Erdélyi Ferenc által készített II. János Pál bronz domborművet ajándékozott a város római katolikus egyházközségének. A dombormű ünnepélyes leleplezésére 2009. október 23-án került sor a római katolikus templomban Bosák Nándor megyéspüspök által celebrált szentmise keretében.

Bosák Nándor püspök homíliájában megemlékezett II. János Pál pápáról, Kapisztrán Szent Jánosról és 1956-ról. II. János Pál pápa kapcsán beszélt a hazaszeretetről, mely II. János Pál számára Isten negyedik parancsához kapcsolódott: Tiszteld atyádat és anyádat! „Hiszen hogy kik vagyunk, mivé leszünk, abból a kincsből táplálkozik, amit az ember népén, hazáján keresztül kap. Ahogy a Szentírásban megfogalmazódik, a negyedik parancsolathoz hozzá van fűzve egy ígéret: Tiszteld apádat és anyádat, amint az Úr, a te Istened parancsolta neked, hogy hosszú életű légy és jól menjen a sorod azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked! II. János Pál pápa számára a hazaszeretet lényege az volt, hogy „megbecsülöm, amit kaptam, és ez a szeretet akkor mutatkozik meg, amikor a haza, a nép veszélyben van”.

Kapisztrán Szent Jánosra emlékezve Bosák Nándor megyéspüspök felhívta a figyelmet, hogy a bajban mutatkozik meg, mit jelent a hazaszeretet. Kapisztrán János hite hívó szavára otthagyta az anyagi biztonságot jelentő ügyvédi pályáját, beállt szerzetesnek, majd prédikátorként eljutott Magyarországra is. Odaállt amellé a küzdelem mellé, amelyet népünk vívott, hogy a külső hatalom el ne foglalja az országunkat. Arra a képességre és elszántságra figyelmeztet minket, hogy az ember a hitéért, az igazságáért bátrán áldozatot vállal.

Az 1956-os forradalom kapcsán megjegyezte, hogy az összefogás, a szabadságért való vágyakozás és áldozathozatal példája volt, megmutatva a világnak, hogy nem lehet a végtelenségig a zsarnokságra és a hazugságra építeni. Mint mondta „az igazi hazaszeretet azt jelenti, hogy az utánunk jövőknek legyen miből táplálkozni. Ha ez a szemlélet megvan bennünk, meg fogjuk tanulni, hogy akármilyen helyzetben is él népünk, nem pusztulni, hanem gyarapodni fog.”

A szentmisét követően Kozma Péter, a Megyei Közgyűlés alelnöke méltatta  II. János Pál pápa érdemeit. Tereza Solkovska, Fehérgyarmat testvérvárosának, Nisko városának alpolgármestere köszönetet mondott a domborműért, amely kifejezi a magyarok II. János Pál pápa iránti szeretetét, majd a lengyel küldöttség élén koszorút helyezett el a domborműnél II. János Pál tiszteletére.

A domborművet a templom főhomlokzatán helyezték el.

Kádár Brigitta/Magyar Kurír