Ismét igényelhető állami támogatás egyházi közösségi programok, illetve felújítások finanszírozására

Hazai – 2018. november 6., kedd | 16:32

Egyházi közösségi célú programok, beruházások és az egyházi épített örökség védelmének támogatásáról tett közzé felhívást november 1-jén a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága.

Soltész Miklós államtitkár a felhívással kapcsolatban elmondta, az elmúlt évekhez hasonlóan két támogatási igényt lehet benyújtani. Az első (EGYH-KCP-19) az egyházi közösségi célú programok és beruházások, a második az egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások (EGYH-EOR-19) támogatását célozza meg. Előbbinél 200 ezer és 5 millió forint, az utóbbi esetében 1 millió és 15 millió forint közötti összeget lehet igényelni. Most is lehetőség van a határon túli és a diaszpóramagyarság támogatására.

A támogatási igényeket november 30-ig kell benyújtani elektronikus úton az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER). Az internetes felület a Bethlen Gábor Alapkezelő honlapján található EPER belépési ponton keresztül érhető el.

Mint azt az egyházi ügyekért felelős államtitkár hangsúlyozta, a közösségi programok esetében előnyt élveznek a zarándoklatok, illetve a családi életre nevelést célzó programok, de támogatható az egyházi közösségépítő tevékenységgel szorosan összefüggő helyiségek felújítása, kialakítása is. Az épített örökség esetében templomok, egyházi intézmények felújítására lehet támogatást kérni.

„Fontos számunkra a család és a közösségek építése – emelte ki Soltész Miklós. – Ha biztosítva van az a tér, ahol az egyházi közösségek működni tudnak, az magát a közösséget is erősíti. Nemcsak keresztény hitében segíti a fiatalt, ha valamelyik egyházi közösség tagja, de megerősítheti benne az emberi élet tiszteletét és a család értéke iránti elkötelezettséget is. Tapasztalatunk szerint minden keresztény felekezet számára fontos a család, a kormányzat az egyházak tapasztalatára is támaszkodott családpolitikájának kialakításánál – tette hozzá az államtitkár. – A házasságra és gyermeknevelésre felkészítésben, a házasságban megmaradás segítésében vagy a sérült családok gyógyításában egyaránt nagy tapasztalattal rendelkeznek az egyházi közösségek. Külön ki kell emelni az egyházak életvédelemmel kapcsolatos erőfeszítéseit. Jelentős változás, hogy az abortuszok száma negyedével csökkent az elmúlt időszakban, de még mindig van teendő ezen a területen.”

Az elmúlt évek során számos zarándokhely újult meg. Ezek a helyek lehetőséget biztosítanak az elcsendesülésre, a lelki feltöltődésre, ugyanakkor a zarándoklatok, a találkozási lehetőségek a közösségi életet is erősítik.

„Öröm számunkra, hogy a támogatások összege az elmúlt évek során folyamatosan emelkedett – hangsúlyozta az államtitkár. – Az elmúlt években mintegy ötezer-kétszáz templom, közösségi ház, egyházi intézmény újult meg. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a kormányzatnak ezen a területen évtizedes lemaradást kellett pótolnia az utóbbi években.”

A kiírás célja az egyházi értékek megőrzése mellett minden esetben a nemzet közösségét megtartó és megerősítő feladatok szolgálata. A 2011-es népszámlálás szerint a magyar lakosság 55 százaléka valamilyen egyházhoz tartozónak vallja magát, míg egy idei felmérés szerint az emberek 80 százaléka értéknek tartja a kereszténységet, függetlenül attól, gyakorolja-e vallását. A templomok, egyházi intézmények és környezetük megújulása, illetve a keresztény közösségi programok támogatása ezért mindannyiunk számára fontos célkitűzés – fogalmazott Soltész Miklós államtitkár.

Fotó: Merényi Zita; Pixabay.com

Baranyai Béla/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria