Isten áldását kérték a búzatermésre Jó Pásztor vasárnapján Érsekvadkerten

Hazai – 2022. május 10., kedd | 11:54

A Nógrád megyei Érsekvadkerten tartották idén május 8-án, húsvét negyedik vasárnapján a harmincadik országos búzaszentelő ünnepséget. A település határában Máthé György kanonok-plébános megáldotta a sarjadó búzát, miután szentmisét mutatott be a Szent András-templomban. A szentmisén papi hivatásokért is imádkoztak. Az ünnepi eseményt a Magyar Katolikus Rádió és az MTVA együtt közvetítette.

Máthé György szentbeszédében kiemelte, hogy nemcsak a 30. országos búzaszentelőt tartják, hanem a Jó Pásztor vasárnapján papi hivatásokért is imádkoznak. „Kérjük az aratás Urát, hogy ajándékozza meg Egyházunkat új és nagyszerű papi hivatásokkal.

Szükséges, hogy magunkhoz vegyük azt a másik Kenyeret, amit Eucharisztiának vagy Oltáriszentségnek is nevezünk, hogy Krisztus élete bennünk legyen, és ennek nyomán mi, emberek a krisztusi lelkületre jussunk el, hogy az élet végső aratásán, amikor számot kell adni a mi saját életükről, a Krisztusban való, az örök életre megérlelődött életünkkel tudjunk megjelenni az Élet Ura előtt.”

A mindennapi kenyeret kérjük az Úrtól és a mindennapi Eucharisztiát, hogy életünk legyen itt, a földön, és életünk legyen odaát, hogy Jézus Urunkkal készüljünk az örök hazába.

Kérjük a magyar mezőgazdaságban dolgozók munkájára az Úristen bőséges áldását, és egyben kérjük a papi hivatásban lévőkre is a Jó Pásztor kegyelmét. Nagyon kérjük, hogy a jövőben is legyenek a földet szerető és gondosan megmunkáló gazdaemberek, és adjon az Úristen sok és jó papot a fiatalok közül, hogy legyenek olyanok is, akik a földi kenyér mellett az Égi Kenyér szolgálatában munkálkodnak – fohászkodott a plébános.

A szertartást követően ünnepi körmenet indult a település széli búzatáblához. A menetben a zászlók mögött vonultak a meghívott közéleti személyiségek és a népviseletbe öltözött varsányiak.

A mezőn felállított színpadon Máthé György a szokásoknak megfelelően a négy égtáj felé külön-külön imát mondott azért, hogy ezen a nyáron bőséges termés köszöntsön be a nógrádi földekre.

A búzaszentelés hagyományáról

A tavaszi búzaszentelésnek (latinul: litaniae maiores, azaz nagyobb könyörgés) komoly hagyományai alakultak ki a keresztény kultúrkörben. A népszokás, amely a mezőgazdasági határ, a búza- és gabonaföldek megáldását takarja, nálunk, katolikusoknál Szent Márk napjához, április 25-höz kötődik. Ekkor tartják a legtöbb helyen a vetés után a jó termésért, a természeti csapások elhárításáért szervezett körmeneteket. Ilyenkor a gabona mellett a késő nyári növények, így a gyümölcsfák és a szőlő kedvező érése érdekében is imádkoznak a hívek.

A hagyomány szerint a búzaszentelő körmenetet Liberius pápa rendelte el a 4. század közepén.

(Magyar katolikus lexikon)

Forrás: Váci Egyházmegye

Szöveg: Bölönyi Gabriella

Fotó: Kristók János

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria