Jézus, akinek szíve van – Búcsút ünnepeltek Kőszegen

Hazai – 2022. július 4., hétfő | 16:40

Jézus Szentséges Szívének ünnepén, június 24-én Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek volt a búcsúi szentmise főcelebránsa a kőszegi plébániatemplomban. Márfi Gyula 1973 és 1976 között Kőszegen volt káplán.

Perger Gyula plébános a szentmise kezdetén elmondta: „A nyugalmazott érsek atya egyházmegyénkben 1967-től, pappá szentelésétől kezdve tevékenykedett egészen 1995-ig, amikor egri segédpüspökké, majd két év múlva veszprémi érsekké nevezték ki. Egyházmegyénkben volt káplán és hitoktató, majd püspöki szertartó, szentszéki jegyző, püspöki titkár és irodaigazgató is.

Mindegyik beosztásában nagy hivatástudat, lelkiismeretesség, fáradhatatlan buzgóság és magas színvonalú munkavégzés jellemezte. Mindenütt, ahol csak munkálkodott, örömmel fogadták a szolgálatát. Ennek magyarázata az ő közvetlensége és szerénysége, amit püspöki szolgálata idején is megőrzött.”

Márfi Gyula szentbeszédében Jézusról mint a szív emberéről szólt, akitől a szelídség és alázatosság erényét tanulhatjuk meg. Jézus Krisztus ábrázolásaival kapcsolatban elmondta: voltak idők, amikor a tanító Krisztus képe volt a népszerűbb; volt, amikor a Jó Pásztor ábrázolása, aki tereli és vállára veszi az eltévedt bárányt. Később a Pantokrátor, a hatalmas, világot teremtő és ítélő Krisztus-ábrázolás került előtérbe; majd a szenvedő Krisztus megjelenítése – töviskoronával és a kereszttel – vált elterjedtebbé.

A 17. századi Alacoque Szent Margit Mária óta a legelterjedtebb ábrázolás a Jézus, akinek szíve van – fogalmazott a szónok. Manapság – már a televíziós műsorok, filmek miatt is – hódít az a „stílus”, amikor valaki mindenféle szívfájdalom nélkül képes más embereket lemészárolni. Éppen ezért a „Jézus, akinek szíve van” ma is rendkívül aktuális, és erősen kapcsolódik az Oltáriszentség tiszteletéhez, imádásához is.

A nyugalmazott érsek kiemelte, hogy Jézus Alacoque Szent Margit Mária látomásában is megmutatta Szívét, s azt mondta neki: „Itt van a Szív, amely annyira szereti az emberiséget, és ami nem kap mást, csak hálátlanságot és közönyt.” Arra kérte Margitot, vigye el az emberekhez a hírt, hogy Istennek szíve van.

„Annyira hálás vagyok, hogy katolikusokként élhetünk, és szerető mennyei Atyánk van, akinek a szíve szeretettel és irgalommal van tele” – tette hozzá Márfi Gyula. – Éppen ezért mondta Jézus Alacoque Szent Margitnak, hogy »akarom, hogy jöjjenek az emberek az én irgalmas szívemhez, ami kész a megbocsátásra«. Éppen ezért ajánlotta fel, hogy ha valaki kilenc hónapon át, minden hónap első péntekén elvégzi a szentgyónását és szentáldozáshoz járul, az nem hal meg szentségek nélkül, azaz Isten végtelen irgalma veszi majd körül halálakor.”

A szentmisét a hagyományos Jézus Szíve-körmenet követte a templom búcsúnapján, amelynek zenei kíséreteként a kőszegi fúvósokat Szilágyi Miklós karnagy vezette.

A szentmisén koncelebrált Brenner József nagyprépost, nyugalmazott püspöki helynök, valamint Szabó Alajos SVD, akik nemrégiben ünnepelték pappá szentelésük 65. évfordulóját. Juhos Ferenc SVD, Vas Csaba és Gombos Tibor Bálint atyák is csatlakoztak a közös imádsághoz.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

Szöveg: Horváth Bálint

Fotó: Baán Zoltán

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria