Jézus bátorít, hogy kéréseinkkel forduljunk az Atyához – Udvardy György érsek videoüzenete

Hazai – 2020. március 4., szerda | 17:51

Udvardy György veszprémi érsek, pécsi apostoli kormányzó minden hónap első szombatján a Nagyboldogasszony Imaszövetség tagjaiért imádkozik és mutat be szentmisét. Ebből az alkalomból videoüzenetet küldött az imaszövetség tagjainak és az érdeklődőknek.

Udvardy György főpásztori felelősségétől indíttatva 2017 húsvétvasárnapján alakította meg a Boldogasszony Imaszövetséget, melynek elsődleges célja a Pécsi Egyházmegye evangéliumi küldetésének támogatása, „hogy a Gyűdi Boldogságos Szűz Mária közbenjárásával megerősítve egyre többen hordozzák közös ügyeinket imádságaikban”.

Az alábbiakban Udvardy György érsek üzenetét olvashatják:

Keresztény életünk nagy ajándéka, hogy Jézus Krisztusban, az Isten Fiában megismerhetjük az igaz Istent, akit Atyaként tisztelhetünk, Atyának szólíthatjuk. Bátorságunk van ehhez, hiszen Jézus nekünk adja az Ő lelkét, akiben legteljesebb mértékben gyermeki lelkülettel Atyának nevezzük az Istent. Ez imádságunk alapja. Ezért fordulhatunk kéréseinkkel, jövőre irányuló elgondolásainkkal, hálánkkal, dicsőítésünkkel az Istenhez, mert az Atyát imádjuk és dicsőítjük benne.

Ugyanakkor Jézus bátorít is bennünket, hogy ti, akik ismeritek az Atyát; bennetek van az Ő Lelke, kérjetek bátran. Ezért fordulunk egyéni imaéletünkben, közösségi imádságunkban bátor bizalommal az Atyához, akkor is, amikor a Miatyánk imádságot mondjuk és akkor is, amikor az egyházmegyének olyan szükségleteit, igényét, kérését fogalmazzuk meg, amely mindannyiunk javát és üdvösségét szolgálja. Ennek érdekében hoztam létre néhány évvel ezelőtt a Boldogasszony Imaszövetséget.

Hála Istennek, már sokan jelentkeztek ebbe a szövetségbe: világi hívek, az egyházmegye papjai, katekétái, pedagógusai és fiataljai részéről is. Fontosnak gondolom, hogy az imádságot, ami a legbensőbb és legszemélyesebb kapcsolatunk az Istennel, merjük a közösség javára is ajándékozni, és vállaljunk olyan imaszolgálatot, amivel az egyház javaiért imádkozunk: a családokért, a papságért, hivatásokért, szegényekért, betegekért, katolikus oktatási intézményeinkért, a társadalom igazságosságának előmozdításáért. Ezt tudjuk tenni az Egyházért, ezt tudjuk tenni a világért.

Sokszor úgy tekintünk az imára mint egy végső megoldásra. Ha már nem tudunk tenni mást, akkor imádkozunk. Mi az imaszövetségben nem így vagyunk jelen. Mi azért imádkozunk, mert létünkhöz hozzátartozik az imádságnak a szolgálata.

Bátorítok tehát mindenkit, aki már régóta tagja ennek a szövetségnek, vagy aki most szeretne formálisan is jelentkezni a szövetség tagjai sorába, tegye ezt bátran. Egészen biztos, hogy amikor nehezen megy az imádságunk, akkor elénk állnak azok a kérések, azok a szándékok, amelyek segítenek a közösséget élni, segítenek a közösséget megújítani. Ekkor mindig könnyebben megy az imádságunk.

Bátorítok mindenkit, hogy újítsa meg az elköteleződését, és ha most szeretné megtenni, akkor tegye bátran. Imádkozzunk Jézus lelkületével ahhoz az Istenhez, aki Atyánk, mi pedig egymásnak a testvérei vagyunk.

Az imaszövetség tagja lehet bármely Krisztus-hívő, aki egyéves időtartamra (a következő húsvétig) vállalja:

– naponta imádkozik az egyházmegyéért és a főpásztor, valamint a tagok szándékára; 

– hetente legalább negyedórányi szentségimádást vagy szentírásolvasást végez;

– havonta legalább egy alkalommal önkéntes lemondást vagy böjtöt vállal;

– lehetősége szerint részt vesz az egyházmegye egyik gyalogos zarándoklatán (Máriagyűd, Báta) vagy az ekkor bemutatott ünnepi szentmisén; 

– keresi a rendszeres szolgálat lehetőségét saját plébániáján.

Jelentkezésért vagy tagság megújításáért látogasson el az www.imaszovetseg.pecsiegyhazmegye.hu oldalra. 

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria