Jó cselekedetek által is megszentelődünk – Karitatív szolgáltató pont nyílt Sajószentpéteren

Hazai – 2020. augusztus 2., vasárnap | 17:31

Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök áldotta meg augusztus 1-jén a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Sajószentpéteren épült karitatív szolgáltató pontját és raktárát.

A Görögkatolikus Metropólia fenntartásában működő Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat új szolgáltató ponttal bővült Sajószentpéteren. A Miskolci Egyházmegye borsodi régiójának és a helyi parókiának hatékonyabb karitatív munkáját szolgálja a most megáldott épület.

Az új szolgáltatópont megáldása augusztus 1-jén, a Makkabeus vértanúk emléknapján a hívek által „beimádkozott” templomban tartott vízszentelés szertartásával kezdődött, Orosz Atanáz püspök vezetésével.

A főpásztor homíliában Antiochusz Epifanesz idején (Kr. e. 176–63) zajló vallásüldözés vértanúinak történetét idézte föl a Makkabeus-korból. A vallás gyakorlását mindenféle eszközzel tiltották abban az időben, oly módon is, hogy az egyébként a zsidó vallásban tiltott sertéshús evésére akarták kényszeríteni a hét Makkabeus testvért és édesanyjukat. Vértanúságuk történetét a Makkabeusok II. könyvének hetedik fejezete írja le: a testvérek anyjuk jelenlétében követték tanítójuk, az idős Eleázár példáját, és inkább életüket adták, vállalták a kínzásokat és a halált, mintsem az atyáiktól átvett isteni rendelkezést megtagadják. A mai napig, amikor negyedmilliárd keresztény szenved hátrányos vallási megkülönböztetést, amikor évente több ezer embert végeznek ki keresztény hitéért, „a Makkabeusok példája a vértanúság-történetek mintája.

Az üldözött keresztény hívek újabb vértanúságait látva ez a bibliai beszámoló biztat bennünket, hogy üldöztetve, zaklatva is, az isteni kézből kapott jutalmat nyerhetik el a kitartó és Istenhez ragaszkodó hívek” – mondta Orosz Atanáz. Kiemelte: a Szentírásban megerősítést kapunk, hogy

a vértanúk, a szentek serege mint felhő vesz körül minket. A szentek felhője Jézus Krisztushoz vezet.

„Tekintsünk tehát a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki fölkínált öröm helyett a kereszt gyalázatát viselte el.”

„Ahogyan a vízszentelés szertartásának közepén a kereszt háromszori vízbe mártásával szentelődik meg ez a víz, ezzel a vízzel szentelődik meg közösségünk és a közösség háza, az új szolgáltató pontja is. Jézus Krisztus keresztje a gyalázat, a kivégzés eszköze volt. Számunkra az üdvösség eszközévé vált, általa megszentelődünk” – mondta az első augusztusi nap másik témájára, a Szent Kereszt körmenetének emlékére utalva a főpásztor.

Augusztus 1-jén kezdődik a görögkatolikus hívek az Istenszülő elszenderülése ünnepét megelőző kéthetes böjti időszaka. Ezzel kapcsolatban Atanáz püspök így fogalmazott: „A bűnbánati időszak végére szeretnénk az önmegtagadás, az imádság és jó cselekedetek gyakorlásával mi is megszentelődni. Jó cselekedetek gyakorlására bőségesen van igény és lehetőség, itt Sajószentpéteren is.

Nem véletlen, hogy a mi egyházunkban a keresztény tanítás szerint, a bűnbánat cselekedeteihez szervesen kapcsolódik a szegények pártfogása és táplálása. Ez az egyházközség, amely éveken át szorgosan látta el a rászorulókat és szegényeket, egy újabb lehetőséget kap arra, hogy ezt a szolgálatát még kulturáltabb körülmények között, még védettebb módon, rendszeresen tudja elvégezni, és így lesz teljes a bűnbánati időszak megszentelődése, amely nemcsak önmegtagadást, böjtöt, imádságot, hanem jó cselekedetek gyakorlását, a szeretet cselekedeteinek folytatását is jelenti.”

Az ünnepi esemény a Szent Liturgia után az új karitatív szolgáltató pont épületében folytatódott.

Ungvári Sándor, a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat igazgatója részletesen ismertette, milyen szociális, illetve gyermekvédelmi feladatokat látnak el a Görögkatolikus Metropólia területén. Tevékenységi körükbe a karitatív tevékenység végzése és koordinálása is beletartozik. A három évvel ezelőtt induló, „Karitatív tevékenység infrastrukturális fejlesztése a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálatnál” című projekt megvalósítása során logisztikai központot és szolgáltató pontokat létesítettek hazánk két legrosszabb szociális mutatóival rendelkező régiójában: Észak-Magyarországon és az Észak-alföldi régióban. Szakolyban új logisztikai központ és szolgáltató pont épül; Debrecenben egy 274 m2, Sajószentpéteren egy 98 m2 alapterületű szolgáltató pontot alakítottak ki.

Sajószentpéteren az önrészt is vállaló Szeretetszolgálat jóvoltából az új épület biztosítja a közvetlen kapcsolatfelvételt a rászorulók, a krízishelyzetben élők részére, így kiszolgálásuk hatékonyabbá válhat. „Szolgáljon ez az épület Isten dicsőségére és az embertársaink javára!” – e szavakkal bízta a Szeretetszolgálat igazgatója az épületet a Miskolci Egyházmegye szolgálatára.

Jármi Zoltán sajószentpéteri parókus az épület megáldása után kiemelte: ez az épület és a benne végzett tevékenység is bizonyítja, mennyire fontos a közös munka és az együtt végzett tevékenység.

*

A Sajószentpéteri Görögkatolikus Parókia másfél évtizede szolgálja a rászorulókat. A szegények támogatása mostantól sokkal rendezettebb, könnyebben szervezhető helyen valósulhat meg. Hetente három alkalommal, öt állandó önkéntes segítségével osztják szét a szomszéd város egyik nagy áruházából kikerülő élelmiszer-fölösleget: főként pékárut, zöldséget és gyümölcsöt, ahogyan ezt augusztus 1-jén, szombaton délelőtt is tették.

A templomkertben várakozók száma egyértelműen jelzi, hogy erre Sajószentpéteren is nagy szükség van.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria