Jubileumi ünnep Szent II. János Pál pápa születésnapján Kecelen

Hazai – 2022. május 20., péntek | 17:12

Május 18-án szentmisével kezdődött a keceli II. János Pál Általános Iskola és Óvoda tízéves jubileumi ünnepségsorozata. A szentmisét Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mutatta be, az egyházmegyei iskolalelkészek koncelebrálásával.

A jubileumi programsorozat megnyitásán a keceli iskola diákjai és az egyházmegyei iskolák képviselői vettek részt.

A megjelenteket Berger József iskolaigazgató köszöntötte.

A jelenlévők színdarabot láthattak II. János Pál pápa életéről, a keceli II. János Pál-iskola diákjainak előadásában.

A darabot a keceli iskola tanárai írták és tanították be, Pap Józsefné Emese koordinálásával.

Közreműködtek Csiszér László és zenésztársai, valamint az iskola énekkara, Illésné Márin Éva ének-zene pedagógus vezetésével.

Az előadást követően a résztvevők megtekintették azokat az ereklyéket, melyeket Seffer Attila kiskőrösi esperes-plébános bocsátott az iskola rendelkezésére az ünnepi alkalomra. Közöttük II. János Pál-, Szent Ferenc- és Szent Erzsébet-relikviák voltak.

A jubileumi ünnepség keretében Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek koncelebrált szentmisét mutatott be.

A főpásztor szentbeszédében II. János Pál pápával átélt személyes élményeiről szólt. Beszélt többek között a pápa első lengyelországi látogatásáról 1979 pünkösdhétfőjén.

Częstochowában négymillió zarándok várta a Szentatyát, és ötezer papnövendék végezte a szervezőmunkát – mondta Bábel Balázs. Felidézte: állóhelyen vettek részt a pápai misén hajnali 5 órától délelőtt 11 óráig. II. János Pál pápa a szentmisén másfél órát prédikált, de senki nem érezte a fáradtságot, annyira lelkesítette őket.

Püspökként, az első ad limina látogatáson személyesen is módja volt beszélni II. János Pál pápával, emlékezett a kalocsa-kecskeméti érsek. Egy alkalommal, amikor bemutatkozott a pápának, a Szentatya visszakérdezett a családnevére. Később jött rá, hogy azért, mert Szent Fausztina nővérnek, az isteni irgalmasság elkötelezettjének az édesanyját Bábel Máriának hívták.

A pedagógusokhoz fordulva Bábel Balázs megemlékezett II. János Pál Christifideles laici kezdetű enciklikájáról, amelyben a pápa kifejezetten kéri a keresztény és hazafias nevelést. A főpásztor arra szólította a pedagógusokat, hogy szakmai jártasságuk legyen, valamint hogy teremtsenek harmóniát a világ tudománya és az evangélium között, a tudás és a hit között.

A szent pápa tanítására utalva kiemelte: a tanári hivatás prófétai és missziós küldetés. „Prófétai, mert Jézus nevében kell tenni, úgy kell tanítani, mintha Jézus tenné; és missziós, mert hirdetni kell az értékrendet, amely üdvözít és szeretetet ajándékoz” – hangzott el Bábel Balázs érsek prédikációjában.

A szentmise után a megjelentek az iskola udvarán létrehozott sportlétesítmény átadásán és megáldásán vettek részt.

A jubileumi eseménysorozat a következő napokban sportversenyekkel, vetélkedőkkel és színes programokkal folytatódott.

Forrás: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fotó: Koprivanacz Kristóf; a keceli II. János Pál Általános Iskola és Óvoda Facebook-oldala

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria