Kánonjogi konferenciával nyitották meg az akadémiai évet a PPKE Kánonjogi Posztgraduális Intézetében

Hazai – 2019. október 11., péntek | 10:42

Október 7-én rendezték meg a Magyar Kánonjogi Társaság 2019. évi második ülését, amely hagyományosan a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Kánonjogi Posztgraduális Intézetének (KJPI) akadémiai évet megnyitó tudományos konferenciájához kapcsolódik.

A 2019/2020-as tanév a fakultási jogú Kánonjogi Posztgraduális Intézet számára immár a huszonnegyedik oktatási és kutatási évének megkezdését jelenti. A rendezvényen részt vett Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, valamint Kuminetz Géza, a PPKE hivatalba lépett új rektora.

Szabó Péter, az intézet újonnan kinevezett elnöke megnyitó beszédében áttekintést adott az intézmény eddigi működéséről, és hazai, valamint nemzetközi szinten elért eredményeiről. Megköszönte elődei munkáját, majd ismertette az elkövetkező négy év vezetői elképzeléseit.

A kánonjogi diplomák átadása után a plébánia intézményének, történeti kifejlődésének és mai kérdéseinek szentelt konferencia Erdő Péter bíboros A plébánia intézményének kifejlődése (IV–XI. sz.) című előadásával vette kezdetét. A területi alapon felépülő és a hívek rendszeres szentség- és szentelménykiszolgáltatásban való szervezett részvételét – különös tekintettel a szentmiselátogatásra – biztosító intézményrendszer hét évszázados kialakulásának átfogó áttekintése után hangzott el Ujházi Lóránd, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédképző Kar tudományos főmunkatársa előadása A plébániák összevonásának jogi és pasztorális kérdései témában; majd Szuromi Szabolcs Anzelm OPraem, a PPKE Kánonjogi Posztgraduális Intézetének professzora a szerzetesi és a szerzetesrendre bízott plébániára vonatkozó hatályos egyházfegyelmi előírások vázlatát mutatta be, kitérve a nemzetközi szinten – különösen a nagyobb férfi szerzetesközösségekre alapozó – egyre szélesebb körű szakpasztoráció és annak mind a plébánián, mind az egyházmegyén belüli összehangolási kérdéseire; végül Hegedüs János, a Pécsi Egyházmegye bírósági helynöke és a PPKE Kánonjogi Posztgraduális Intézet doktorandusza A plébánia missziós szerepe témában adott áttekintést.

Az előadások különböző szempontokat hangsúlyozva, a plébániai intézményrendszer lelkipásztori jelentőségének kiemelkedő szerepére hívták fel a figyelmet, amely a lelkipásztorok és a hívek testvéri és dinamikus együttműködésének a helye, szoros kapcsolatban a megyéspüspök pásztori tevékenységével. Így mind a lelkipásztornak, mind a rábízott Krisztus-hívőknek az egész közösség javát szükséges szem előtt tartaniuk a szentségi és imádságos élet, továbbá a szeretetszolgálat gyakorlása, de a Szentírás és hitük mélyebb megismerése, valamint annak átadása területén. A plébánia küldetése a plébániaközösségen túl, ezáltal a plébánia területén élő minden emberhez szól.

A magyar nyelvű konferencia a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Posztgraduális Intézetének, Hittudományi, valamint Jog- és Államtudományi Karának hallgatói; az Intézetben végzett, illetve a régióban tevékenykedő kánonjogászok; az Egyetem egyes társfakultásainak vezetői és professzorai, továbbá számos – különböző egyházmegyei szemináriumokban tanuló – papnövendék jelenlétében zajlott.

Forrás és fotó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria