Kaszap István születésének 100. évfordulóját ünnepelték Székesfehérváron

Hazai – 2016. március 30., szerda | 14:35

Március 29-én emlékeztek meg Kaszap István születésének 100. évfordulójáról Székesfehérváron. A Prohászka Ottokár-emléktemplomban tartott szentmisén bejelentették, hogy a Nemzeti Emlékhely- és Kegyeleti Bizottság a nemzeti sírkertbe sorolta Kaszap István jezsuita novícius nyughelyét.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Az évforduló rendkívüli esemény volt a Székesfehérvári Egyházmegye életében. A számos zarándokot vonzó püspöki szentmise elején Tóth Tamás plébános köszöntötte a vendégeket, köztük Gedai Istvánt, a Nemzeti Emlékhely- és Kegyeleti Bizottság elnökhelyettesét, Wilmek Tibort, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnökét, Cser-Palkovics András polgármestert, Mészáros Attila alpolgármestert, Orosz Zoltán altábornagyot, a Honvéd Vezérkar főnökhelyettesét, Huszár János vezérőrnagyot, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokát, a Magyar és a Szlovák Cserkészszövetség vezetőit és képviselőit, a Kaszap István Alapítvány tagjait, a szerzeteseket és szerzetesnővéreket, az egyházmegyés papokat és minden zarándokot. 

Tóth Tamás megemlékezett egy nemrég elhunyt egyházközségi hívőről, aki Kaszap István kortársaként szívesen emlékezett vissza a példaértékű életet élt fiatalemberre.

Gedai István emlékbizottsági elnökhelyettes ünnepi beszédében méltatta Kaszap István szerepét a Trianon utáni időkben, amikor át kellett értékelni az egész magyar közéletet, amikor a politikai és erkölcsi összeomlás után újra kellett kezdeni az életet.

Emlékeztetett: a legkiválóbbak felismerték, hogy ebben az újjáépítésben a magyar fiataloknak kiemelkedő szerepet kell adni. Kaszap István maga is cserkész volt. Az ő szelleme segítette a magyar ifjúságot annak a hitvallásnak az elmondásában, amelynek az utolsó sora így hangzott: „Hiszek Magyarország feltámadásában.” Nem véletlen, hogy 1945 után a cserkészet volt az első szervezet, amelyet felszámoltak – mondta az elnökhelyettes. – Majd fél évszázadig arra törekedtek, hogy megsemmisítsék azt a keresztény nemzeti értékrendet, amely a magyar történelem során mindenkor megmentette hazánkat.

Ti, cserkészek, akik újra élhetitek a cserkészéletet, rátok vár az a magyar jövő, amelynek a végső kicsengése ez: „Hiszek Magyarország feltámadásában.” Nagy a felelősségetek, és nagyon sok munka vár rátok – biztatta a jelen levő fiatalokat Gedai István.

Ezt követően ünnepélyesen átadta Spányi Antal megyéspüspöknek a dokumentumokat a város díszpolgára, Kaszap István sírjának örökös védettségéről.

Spányi Antal beszéde elején megköszönte, hogy vállalva a fáradságot nagyon sokan érkeztek a kivételes ünnepre, az egyházmegye határain túlról is, lelki egységet alkotva Kaszap István tisztelőiként. A főpásztor köszöntötte hazánk egyik legidősebb cserkészét, aki 91 évesen eljött, hogy egykori példaképe előtt tiszteletét tegye.

A megyéspüspök ezután bemutatta a szent életű kispap életútját, méltatta Istennek adott életét, amely ma is példa a fiataloknak. Rámutatott: hitből fakadó akaraterejével nemcsak kiemelkedő teljesítményre volt képes, hanem a szenvedést is vállalni tudta. Rövid életében megvalósította, amire Isten meghívta.

Azok, akik lelkileg tudtak hozzá közeledni, hamar felismerték benne a szentet, az embert, aki Istennek adta magát. Így nőtt kultusza, amely halála óta töretlen, minden zsarnoki hatalom ellenére, amely meg akarta semmisíteni emlékét – hangsúlyozta a főpásztor, majd idézte Kaszap István püspökének, Prohászka Ottokárnak szavait: „Az emberi életnek csak úgy van értelme, ha van egy másik világa. Aki az örökkévalóságban hisz... A mi föladatunk: hűnek lenni mindvégig; kitartani, ha törik, ha szakad. Ez magasztalja föl az Istent, ez dicsőíti meg az embert, az emberiséget.”

A szentmise végén felszólalt Ronkay János, a Magyar Cserkészszövetség országos vezetőtisztje. ​Kiemelte, hogy Kaszap István miként jellemezte a cserkészt: a cserkész mindenben jó példát mutat, komoly, de emellett vidám és jókedvű is. Minden téren, a hazájával szemben és Istennel szemben is ízig-vérig kötelességét teljesítő.

Kaszap István rövid, de annál teljesebb élete a legjobb igazolás a cserkészet által használt nevelési módszer működésére, amely​, ha​ valódi személyes elköteleződéssel és az önnevelésre való hajlandósággal találkozik,​ rendkívüli hatással lehet​ a jel​lem​ épülésére – fogalmazott a vezetőtiszt.​

A szentmise után az ünneplő közösség Kaszap István sírjához vonult Spányi Antal püspök és a papság vezetésével, hogy együtt imádkozzanak, tiszteletük jeléül koszorúkat és gyertyákat helyezzenek el és köszönetüket fejezzék ki a sírban nyugvó kispap példaértékű életéért, közbenjárásáért.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Berta Gábor

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria