Kispestre látogattak a Szent Jozafát nyomában járó ukrán zarándokok

Hazai – 2013. december 4., szerda | 12:30

Építsetek hidat a többi egyházzal! – Ferenc pápa ezzel a kéréssel fordult az ukrán görögkatolikus egyház szinódusának püspökeihez és híveihez a Szent Péter-bazilikában Szent Jozafát vértanú tiszteletére bemutatott szent liturgián 2013. november 25-én.

A pápai felhíváson felbuzdulva Oleg Hovera Jozafát püspök atya, a Lucki Nagyérseki Exarchátus vezetője úgy határozott, hogy gyakorlatban is megvalósítják az elhangzottakat: Rómából hazafelé elsőként a kispesti görögkatolikus egyházközséget keresték fel.

Itt az Aranyszájú Szent János kápolnában ukrán nyelvű szent liturgiát végzett két bazilita atyával és egy egyházmegyés lelkipásztorral együtt. A kispesti egyházközség parókusa a liturgia fennhangjait magyarul énekelte. A kántori szolgálatot három szerzetes nővér látta el, aminek köszönhetően nemcsak az ukrán zarándokok, hanem a helyi hívek is be tudtak kapcsolódni a szertartásba. A vendégek közt ott voltak a lucki megyei gyűlés tagjai, és az ukrán parlament egyik képviselője, ők is magánemberként zarándokolták sorra Szent Jozafát emlékhelyeit.

Jozafát lucki püspök atya részletesen beszámolt arról, hogy a zarándoklatot Szent Jozafát görögkatolikus vértanú ereklyéjének Bécsből a vatikáni Szent Péter-bazilikába történő átvitele ötvenedik évfordulójára hirdették meg. Az első megállójuk Volodimir-Volinsz volt november 22-én, ahol Szent Jozafát született. Szent liturgiát végeztek abban a templomban, ahol hajdanán a szentet is megkeresztelték. Később itt őrizték ereklyéjét egészen az első világháborúig. A csoport másnap Bécsbe indult, ahol a Szent Borbála-templomban tartottak szent liturgiát. Az ereklye ugyanis ezen a helyen talált menedéket a két világháború között. Majd Mantova következett, ahol a Longinus százados által hajdanán hozott, Krisztus vérével átitatott Golgota-hegyi föld ereklyéje előtt is szent liturgiát imádkoztak. Ezt követően kapcsolódtak be a központi római eseményekbe, ahol Jozafát lucki püspök egy Szent Jozafát-ikont ajándékozott a Szentatyának. Kispesti prédikációjában hangot adott személyes örömének is, hogy itt is a szent tiszteletére bukkantak, mivel az egyik üvegablakon az ő alakja látható a kápolna szentélyében.

A lelki élményekben gazdag liturgia után a híveket szerény szeretetlakoma várta. Jozafát püspök atya e kötetlen munkavacsora során elmondta a kispesti képviselőtestület tagjainak, hogy már többször járt Budapesten, de csak most adódott először lehetősége, hogy bepillantson egy görögkatolikus közösség életébe. Kifejtette, hogy a keleti egyházra jellemző szinodalitásnak köszönhetően a püspökök viszonylag élénk kapcsolatban állnak egymással, de a hívek esetében ez a kapcsolat még korán sincs ugyanilyen szinten. Ezért is támogatja, hogy a hívek minél jobban kapcsolódjanak be az egyház tényleges működésébe. Emlékeztetett arra, hogy egyik első egyházkormányzati döntése az volt, hogy hívei számára tanácskozást tartott a székesegyházban. A Szentatya szava hathatós buzdítást jelentett számára a hídépítés folytatására, ezért is szorgalmazta kispesti kitérőjüket az egyes nemzetek és egyházközségek közötti kapcsolatok erősítése érdekében.

Mivel Jozafát püspök atya egy kozák eredetű áldása után szívélyes meghívást intézett a jelenlévőkhöz, remélhetőleg a hídépítés – viszontlátogatás formájában – tovább folytatódik majd az egyházközségek között – írja az eseményről Csajkovics Viktor.

Hajdúdorogi Egyházmegye/Magyar Kurír