Konferenciát tartottak XVI. Benedek pápa jogi gondolkodásáról

Hazai – 2015. szeptember 30., szerda | 16:50

Szeptember 29-én „XVI. Benedek pápa jogi gondolkodása” címmel tartott konferenciát az Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontjának Jogtudományi Intézete (MTA TK JTI), valamint a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete.

A kerekasztal-konferencia résztvevői – Fekete Balázs tudományos munkatárs (MTA TK JTI), Hörcher Ferenc igazgató (MTA BTK Filozófiai Intézet), Szalai Ákos tudományos munkatárs (MTA TK JTI) és Szuromi Szabolcs rektor (PPKE) – az év elején Marta Cartabia és Andrea Simoncini gondozásában, Cambridge-ben napvilágot látott hasonló című mű kapcsán elemezték XVI. Benedek pápa jogi témakörhöz kapcsolódó írásait, előadásait, homíliáit, valamint nagyobb lélegzetű megnyilatkozásait.

Ennek alapján kirajzolódtak az emeritus pápa által hangsúlyozott legfontosabb jogelméleti alapelvek, különös tekintettel a természetjog, a szekularizmus, az emberi jogok, az emberi méltóság és az igazság, igazságosság problémakörére. A résztvevők külön reflektáltak XVI. Benedek pápa kijelentéseinek önállóságára, valamint megállapításainak az állami jogalkotásban és jogalkalmazásban is adaptálható pontjaira. A konferencia moderátora Jakab András, az MTA Jogtudományi Intézetének igazgatója volt.

A tudományos eszmecsere úttörő jellegűnek nevezhető az állami jog, a jogelmélet és az egyházi jogfelfogás közötti párbeszédben Magyarországon.

Fotó: Alternativenergia.hu

PPKE Rektori Hivatal/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria