Köszöntötték az Egri Főegyházmegye nyugdíjba vonuló intézményvezetőit

Hazai – 2021. június 16., szerda | 18:05

Az Egri Főegyházmegye Te Deumán, amelyet június 9-én tartottak a gyöngyösi Szent Bertalan-főplébánia-templomban, köszöntötték a nyugdíjba vonuló intézményvezetőket, akik érseki elismerő oklevelet kaptak munkájukért. A kitüntetett pedagógusokat az ünnepségen elhangzott laudációk segítségével mutatjuk be.

Andáné Hendrik Mária, a törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szent Kristóf Tagóvodájának vezetője

Andáné Hendrik Mária 1981-ben kezdett el dolgozni a Damjanich úti Óvodában Törökszentmiklóson. 2011-ben a Kis Fürkész Óvoda római katolikus egyházi fenntartásba került. Ekkor kereste meg Menyhárt József plébános, hogy vállalja el a katolikus óvoda vezetését. Hite és munkája itt forrhatott egybe, ezért elvállalta az óvodavezetői feladatot.

Még katolikus óvodavezetői kinevezése előtt, Szekeres József kántorral és másokkal megalakították a Salve Regina egyházi kórust, amelynek azóta is aktív tagja.

Folyamatosan részt vesz a Katolikus Pedagógiai Intézet óvodavezetői munkacsoportjának munkájában. Jó kapcsolatot ápol a helyi Keresztény Értelmiségiek Szövetségével, a Katolikus Népkörrel és a Katolikus Karitász munkatársaival.

2015-ben a katolikus oktatásban és nevelésben végzett kiemelkedő munkája elismeréseként a Szent Gellért-díj ezüst fokozatát vehette át.

Andáné Hendrik Mária negyven év óvodapedagógusi és tíz év vezetői munkája, hite, szerénysége, családi, valamint közösségi, egyházi élete és tevékenysége például szolgálhat mindannyiunk számára.

*

Runyai Zsuzsanna, az egri Szent Imre Általános Iskola és Óvoda Jó Pásztor Tagóvodájának vezetője

1979-ben kezdett el óvodapedagógusként dolgozni, a jelenlegi Jó Pásztor Óvodában, ami akkor Cifrakapu téri Óvoda néven működött.

1994-től óvodavezetőként tevékenykedik, egyengeti és irányítja az óvoda növendékeinek, dolgozóinak életét, mindennapjait. 2001. augusztus 1-jétől az óvoda az Egri Főegyházmegye fenntartásába került és megkapta a Jó Pásztor Óvoda nevet.

A Fájdalmas Anya Plébánia közösségének tagjaként, intézményi szinten is arra törekedett, hogy az óvoda minden tagja a plébániai közösség életébe bekapcsolódjon. A vasárnapi szentmisék aktív látogatója, rendszeresen felolvas a Fájdalmas Anya-templomban, és segíti a plébániai közösség életét.

Az egyházmegye hálásan köszöni Runyai Zsuzsanna tagintézmény-vezetőnek 42 éves óvodapedagógusi szolgálatát és 27 évnyi vezetői munkáját, áldozatos hozzáállását, helytállását a mindennapokban.

*

Bányai Éva, a hernádkaki Mátyás Király Általános Iskola igazgatója

Bányai Éva negyven éve pedagógusként dolgozik. Matematikát, fizikát, informatikát tanított. 2001-től 2015-ig Tokajban igazgatóként állt helyt, majd 2016-ban a Hernádkakban lévő Mátyás Király Katolikus Általános Iskola igazgatója lett.

Igazgatóként összetartotta a nevelőtestületet, a szülőkkel, a gyerekekkel jó kapcsolatot alakított ki; mint pedagógus elhivatott az általa oktatott tanulók és választott tantárgyai iránt. Vallását gyakorló, hívő ember, az egyházközségnek aktív tagja, aki vezetőként elérte, hogy tanítványai mind jobban és érettebben éljék meg személyes hitüket, kialakítva magukban a keresztény értékrendet és elkötelezettséget.

*

Mariscsák István, a miskolci Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatója

Mariscsák István neve Miskolc városában és az Egri Főegyházmegye iskoláiban sokaknak ismerősen cseng. Az 1992 és 2011 közötti tizenkilenc évben a miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium első igazgatójaként sok fráteres diák példaképévé vált. Diákjai azóta nem felejtik emberségét, következetes magatartását, szelíd határozottságát. Ha egykori diákjai körében elhangzik a neve, az arcokon mosoly jelenik meg, és szívesen emlékeznek rá.

1981-ben fizikusként, majd 1989-ben fizika szakos középiskolai tanárként végzett a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen, 1999-ben közoktatás-vezető szakképesítést szerzett.

Pedagógus pályáját 1983-ban kollégiumi nevelőtanárként kezdte a miskolci Középiskolai Fiúkollégiumban, melynek fél éven át megbízott igazgatója is volt. Egyidejűleg a Diósgyőri Gimnázium fizika- és technikatanára volt.

Ezután tudományos pályájához tért vissza a Miskolci Egyetem Fizika Tanszékén 1985-ben, ahol a debreceni ATOMKI-ben végzett kutatások folytatása mellett oktatási feladatokat is kapott. Több karon volt gyakorlatvezető, végül 1992-ben kohómérnök hallgatóknak előadásokat tartott tanársegédként. Oktatásszervező tapasztalatait a külföldi hallgatókat patronáló oktatók munkájának irányításával alapozta meg. Egyetemi munkája mellett Sárospatakon, a kéttannyelvű gimnáziumban tanított angolul fizikát.

1992 és 2011 között a miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium igazgatója. 1993 és 2012 között az Egri Főegyházmegye oktatási tanácsosa. Ezután 2013 tavaszáig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerületének igazgatója. 2013. augusztus 1-jétől 2021. július 15-ig a miskolci Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatója.

Mariscsák István embersége, Istennel és az egyházunkkal fenntartott és ápolt kapcsolata példaértékű a szűkebb és tágabb környezetében élők számára. Iskolájában tanuló gyermekekre és felnőttekre egyaránt családjaként tekint. Döntéseinek, cselekedeteinek forrása a Jézus Krisztustól tanult emberszeretet.

Forrás: Egri Főegyházmegye Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatósága

Fotó: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria