Közép- és kelet-európai katolikus egyetemek konferenciája Esztergomban

Hazai – 2019. május 14., kedd | 15:51

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) „Fenntarthatóság – a társadalmi, jogi, politikai és emberi környezet alapján” címmel május 10. és 12. között Esztergomban, immár harmadik alkalommal rendezte meg a közép- és kelet-európai katolikus egyetemek 2003-ban létrehozott konferenciáját.

2003-ban az egyesült államokbeli Notre Dame Egyetem (UND, Indiana) Kelet- és Közép-Európával foglalkozó Nanovic Intézete kezdeményezésére, az Európai Katolikus Egyetemek Szövetsége (FUCE) és a katolikus egyetemeknek az egész világra kiterjedő hálózatát tömörítő szervezete (IFCU) mellett létrejött a közép- és kelet-európai régió katolikus egyetemeit tömörítő, kölcsönös partnerségen alapuló szövetség, a Katolikus Egyetemek Szövetsége (Catholic University Partnership, CUP).

A Nanovic Intézet – alapítójától áthagyományozott – sajátos feladatnak tekintette és tekinti a régió katolikus egyetemeinek támogatását ösztöndíjak és kutatási programok segítségével, valamint az évente megtartott, mindig egy aktuális tudományos témakör bemutatására irányuló ülésének támogatását.

A PPKE a programhoz csatlakozó alapító katolikus egyetemek között volt 2003-ban; sőt, a régióban megtartott első szimpóziumot is a magyar katolikus egyetem szervezte meg 2005. szeptember 30. és október 1. között az esztergomi érseki palotában. A szervezők a 2005-ös rendezvénnyel lefektették az éves találkozók alapelvét, A katolikus egyetemek helyzete és kihívásai Közép-Európában címmel. Az alapelv szerint a legfontosabb kérdéseket egy-egy kiemelkedő szakértő által megtartott vezérelőadás formájában elemzik, majd a részt vevő egyetemek vezetőinek kerekasztalvitája következik. A tizedik találkozót újra a PPKE rendezte, az akkorra már felújított esztergomi Szent Adalbert Központban, témája a felsőoktatási képzés volt a szekuláris Európában, XVI. Benedek pápa 2009. június 29-én kiadott Caritas in veritate kezdetű enciklikája alapján.

A mostani – immár tizenötödik – találkozó szintén a PPKE szervezésében valósult meg, ismét a Szent Adalbert Központban. Témája a fenntarthatóság kérdése volt, nemcsak természettudományi megközelítésből, hanem kiterjesztve az erkölcsi, társadalmi, jogi és politikai dimenzióra is, Ferenc pápa 2015. május 24-én kiadott Laudato si’ kezdetű enciklikája alapján.

A PPKE volt az első katolikus egyetem, amely már 2016-ban létrehozta a teremtésvédelem önálló, nemzetközi kutatóközpontját – 2017-ben intézeti rangra emelve –, majd elsőként kidolgozta a globális fenntarthatóságnak a Laudato si’-ben rögzített szempontokra épített egyetemi mesterképzési programját. Ennek az átfogó kérdésnek a közép-európai katolikus egyetemeken zajló kutatásba és oktatásba való aktív bekapcsolódását és az egyedi hangsúlyokról szóló egyeztetést szolgálta a kiemelkedő nemzetközi szakértők részvételével megtartott tanácskozás Esztergomban.

A tudományos eszmecserén képviseltette magát a Zágrábi Katolikus Egyetem, az Ukrajnai Katolikus Egyetem, a Rózsahegyi Katolikus Egyetem, a Lublini Katolikus Egyetem, az olmützi Palacký Egyetem, a Grazi Műszaki Egyetem, a Notre Dame Egyetem (Indiana), a John Templeton Alapítvány, továbbá az Amerikai Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájának Közép- és Kelet-Európával foglalkozó megbízottja.

A konferencia résztvevőit Michael A. Blume, az Apostoli Szentszék Magyarországra akkreditált nunciusa; William C. Donahue, az UND Nanovic Intézetének vezetője és Szuromi Szabolcs Anzelm, a PPKE rektora köszöntötte.

Michael Blume hangsúlyozta, hogy a konferencia témája és tartalma kiemelkedően jelentős az oktatás és a kutatás területén tevékenykedő intézmények számára. Ez különösen is igaz a katolikus egyetemek rendszerére. Az apostoli nuncius beszédében rámutatott, hogy a tárgyalt terület jelentős felelősséget hordoz, amely a lelkiismereti kötelezettséget is közvetlenül érinti, mivel középpontjában az emberi személy értéke áll. Ferenc pápa gyakori kifejezésével élve mi a keresztény küldetés (misszió) tanítványai vagyunk. Ez a küldetés a hitről tett tanúságtétel; a Teremtőhöz fűződő legközelebbi köteléket jelenti számunkra. A szeretet és az isteni megbocsátás tanúivá kell válnunk az egyes emberek, a családok és a közösségek felé. A katolikus egyetemek a fenntarthatóság számos területén tehetnek szolgálatot az emberi közösségnek, különösen azokon a területeken, ahol a szeretetre és önfeláldozásra van szükség Krisztus közöttünk való jelenlétének kifejezésére, azáltal, hogy az emberhez méltó körülmények megteremtéséért és megőrzéséért fáradozunk. A fenntarthatóság iránti elköteleződés tehát ténylegesen missziót jelent, amelyet hívőknek és nem hívőknek ajánlunk fel mint Krisztus szeretetének tapasztalatát.

A konferencián vezérelőadást tartott Szuromi Szabolcs Anzelm, a PPKE rektora a klasszikus értékek kialakulásáról, védelméről és a fenntarthatóság egyes tudományterületeket érintő átfogó kérdéseiről a Laudato si’ enciklika alapján; Subhas K. Sikdar, az USA veszélyelhárítási kutatóintézetének (National Risk Management Research Laboratory) volt igazgatója Ellentmondások a fenntarthatóság területén: mit, miért és hogyan? címmel; Michael Narodoslawsky, a Grazi Műszaki Egyetem professzora a fenntarthatóság műszaki, gazdasági és politikai kihívásairól; Željko Tanjic, a Horvát Katolikus Egyetem rektora a fenntarthatóság teológiai aspektusairól; Korzenszky Emőke, a PPKE Laudato si’ Intézetének kutatója A globális fenntarthatóság mint etikai imperatívusz címmel; valamint Heribeto Cabezas, a PPKE fenntarthatósági kutatócsoportjának és bioetikai központjának vezetője Víz, étel és energia címmel.

A vezérelőadásokat a közép- és kelet-európai katolikus egyetemek konferenciájának megszokott rendje szerint kerekasztal-beszélgetések követték, különös tekintettel a felvetett problémakörök területén megvalósítható oktatási és kutatási együttműködésekre.

A konferencia zárónapján a fenntarthatóság, a családtudomány, a vallásközi párbeszéd előrelépéseit, valamint az új műszaki és orvostudományi eredményeket a Katolikus Egyház tanítása alapján elemezve, a bioetikai kérdésekben történő együttműködési lehetőségekről egyeztettek a részt vevő intézmények képviselői. A konferencia ünnepi szentmisével zárult az esztergomi bazilikában.

A közép- és kelet-európai katolikus egyetemek soron következő, jövő évi konferenciáját Grúzia fővárosában, Tbilisziben rendezik meg.

Forrás és fotó: PKKE Rektori Hivatal

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria