Közlemény a járványügyi előírások görögkatolikus egyházi vonatkozásairól

Hazai – 2020. november 10., kedd | 16:14

A Görögkatolikus Metropólia 2020. november 9-i közleményét olvashatják.

A Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyház a keleti rítusból fakadó különbségek miatt saját, de a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciáéhoz hasonló tartalmú iránymutatást tesz közzé, amely igazodik a magyarországi egészségügyi előírásokhoz, s azok változása esetén további részletezés várható.

A járvány okozta rendkívüli helyzetben lélektani és lelki szempontból a templomoknak különösen is kiemelt szerepük van. Ezért amikor arra lehetőség van, a templomainkat nyitva tartjuk, a szertartásokat a megszokott időkben végezzük, csupán a virrasztási szertartásokat igazítjuk az esti kijárási korlátozásokhoz. A szent helyek látogatásakor természetesen be kell tartani a hatósági előírásokat.

A templomi mozgás során kerülnünk kell a fizikai érintkezést más személyekkel. A karácsonyi böjt időszakában különösen ügyelnünk kell arra, hogy a bűnbánati leborulások után kezünk ne érintse a szájnyílást, orrot, szemet. Akár szertartás közben is lehet és érdemes használni a kihelyezett fertőtlenítő eszközöket. Az Evangélium, a Szent Kereszt és ikonok csókolásától sajnos továbbra is tartózkodnunk kell.

Az idősebb, gyengébb immunrendszerrel rendelkező, illetve más betegségben szenvedő híveinket saját érdekükben arra kérjük, hogy most újra egy ideig inkább ne jöjjenek el a szertartásokra. Az otthon maradott hívek legyenek tudatában annak, hogy az Egyház nem hagyja abba az imádságot. Az Egyháznak ezen szüntelen imádságához csatlakozik minden egyéni vagy családban imádkozó. Ezt a bekapcsolódást több helyen a technikai lehetőségek is segítik. Igyekezzünk ezeket kihasználva elsősorban saját parókiánk szertartásainak élő részesei lenni, ezzel is erősítve a helyi közösségbe tartozásunkat, de ugyanígy lehetőségünk nyílik a székesegyházi, máriapócsi vagy bármely más helyen szépen végzett szertartásokat is imádsággal követni.

Aki vasárnap vagy ünnepnapon csak ilyen közvetett módon tud részt venni a templomi szertartáson, az is helyesen teljesíti Egyházunk erre vonatkozó előírását.

A gyóntatást minden esetben maszkban, ha az időjárás engedi, szabad téren, vagy legalábbis nem szűk belső térben, a kellő távolságot megtartva végezzük. Erre a bűnbánati lehetőségre használjuk ki a teljes karácsonyi böjti időt, hogy ne csak az utolsó pillanatokban, az ünnep közvetlen közelében kelljen fölkeresni a gyóntató atyákat.

A gyóntatás mellett a betegellátás, a rendkívüli áldoztatások esetén is fokozottan ügyeljünk arra, hogy tevékenységünk ne adjon lehetőséget a vírusfertőzésre. Lehetőség szerint ezeket a szent cselekményeket is szájmaszkban, védőkesztyűben, védőruházatban ünnepeljük.

A márciusban közzétett könyörgéseket minden Szent Liturgián és minden hármas ekténiát magába foglaló szertartáson végeznünk kell. Könyörögjünk a mindenható és irgalmas Istenhez, hogy ez a vészhelyzet ne tegyen próbára erőnkön felül, hanem vezessen mindnyájunkat bűnbánatra és Istenhez való megtérésre.

Imádkozzunk továbbá a betegekért, testi és lelki gyógyulásukért, illetve az orvosokért, ápolókért, beteggondozókért, hogy legyen erejük és kitartásuk embertársaik megsegítésére.

Imádságaink abban is segítségünkre lesznek, hogy a nehéz élethelyzetekben se veszítsük el a reményt. „Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét” (2Tim 1,7). Ez az Istentől kapott erő, szeretet és józanság vezesse tetteinket!

Budapest, 2020. november 9.

Görögkatolikus Hierarchák Tanácsa

Forrás: Görögkatolikus Metropólia

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria