Krisztus bennünk él és uralkodik – Cecília-hangverseny Vácon

Hazai – 2021. november 29., hétfő | 10:33

Az év kiemelt programjai közé tartozik Vácon Krisztus Király ünnepéhez kapcsolódó Cecília-hangverseny, amit idén november 21-én rendeztek meg – ez alkalommal a váci piarista templomban, mivel a székesegyház éppen felújítás alatt áll. A hangverseny előtt Marton Zsolt váci megyéspüspök mutatott be szentmisét.

A főpásztor baráti szeretettel fordult a gyermek és felnőtt énekesekhez és karnagyukhoz, Varga László kanonokhoz; köszöntötte őket az énekesek védőszentjének ünnepén, méltatva helytállásukat és hűségüket. A kórustagok ezúttal egységes, hímzett maszkban végezték az egyházzenei szolgálatot.

Szentbeszédében a püspök Krisztusról mint királyról beszélt, aki az egyházi év utolsó vasárnapján elénk lép, és aki az ítélet napján hatalomban és dicsőségben eljön. A királyi cím a bibliai kollektív képzeletben egy ideális személy, vagyis egy olyan valaki, aki egyesíteni tudta magában a legmagasabb fokon a legszebb tulajdonságokat. Ő az, aki meg lett bízva a legfontosabb és legnehezebb feladattal, a nép kormányzásával.

Jézusra alkalmazva ezt a titulust, az Egyház azt akarja mondani nekünk, hogy mindezek a jellemzők Jézus Krisztusban megvalósulnak a legmagasabb szinten, minden elképzelésünket meghaladóan. Az, hogy ez az ünnep a liturgikus év végén van, azt mondja nekünk, hogy

Jézus igéi, amiket az év folyamán hallottunk, nem maradnak üres szavak, nem a megsemmisülésben fejeződnek be, hanem teljességgel megvalósulnak.

A királyi cím emlékeztet az evangélium győzelmére a bűnök, hibák, a tévedések és a rossz felett. Azonban ez az ünnep, az Egyház elgondolásában mindenekelőtt arra a módra vonatkozik, mellyel Jézus gyakorolta, megvalósította az ő királyságát – hangsúlyozta a főpásztor.

Jézus földi életének alapvető vonása a tehetetlenség és a hatalom kettőssége – fogalmazott Marton Zsolt. A csodálatos kenyérszaporítás után az emberek királlyá akarják tenni, de ő elmenekül. Amikor hatalmat kaphatna, elutasítja azt. Pilátus előtt állva tehetetlenül, elismeri, hogy király. Mégis éppen itt történik meg az ő győzelme, a szeretet győzelme. Itt mutatja meg az ő végtelen szeretetét az Atya iránt és az egész emberiség iránt,

mert az ő trónja a kereszt.

Halála által szerzi meg nekünk az igazi élet teljességét. Az Atyának való engedelmessége által, mely egészen a kereszthalálig tartott, újra összekapcsol minket az Atyával. Jézus, a látszólagos sikertelensége révén szerzi meg nekünk az erőt a bűn feletti győzelemhez, annak bármely formája fölött, bennünk és körülöttünk.

Az ő birodalma az Isten országa, amely mindenütt jelen tud lenni. Krisztus királysága nem hatalmi pozíció,

ő nem e világi uralkodó, nem fölöttünk, hanem bennünk él és uralkodik, ha kérjük és akarjuk. Az ő királysága: a szeretet hatalma.

Mindezt nem erőszakkal teszi, hanem a Szentlélek erejével. Krisztus igazsága az Egyház hite, a mi hitünk. Ezt szelíden, senkit meg nem bántva, de bátran merjük továbbra is megvallani, képviselni, tanítani – buzdította a jelenlévőket a szónok.

A szentmisét a Cecília-hangverseny követte, amelyen a Váci Székesegyházi Kórusiskola három énekkarát ezúttal a Gaudia Gyermekkar képviselte, mely Eszterházy-darabokat és egy 12. századi, régizenei művet énekelt.

A Szent Cecília Kórus a Kórusiskola Tanári Énekkarával együtt az eucharisztikus kongresszust idézte fel a Kossuth téri bíborosi mise zenéjével, amelyen e két váci kórus énekelt. Közreműködött a Váci Székesegyházi Kórusiskola Tanári Zenekara: a művészeti vezető, Berényi Zsuzsa; Acsainé Dávid Ágnes és Nick Andrea karvezető tanárok; Bednarik Anasztázia orgonaművész; szólót énekeltek Dézsi Bernadett énekművész, a kórusiskola hangképző tanára; valamint Sinka Panna, Czobori Cintia és Lédermayer Emőke ifjúsági énekszólista.

A nagyhírű váci Cecília-hangverseny 1955 óta az egyházi év koronája a Cecília-kórus és a váciak életében. „A közös öröméneklésre hívom a kórusiskolás gyermekeinket is szüleikkel együtt és mindazokat, akik egyházzenei szolgálatomban hűséges munkatársaim, barátaim és kollégáim, hiszen az énekeket mindnyájan szeretetközösségben zengjük Isten dicsőségére” – mondta zárszóként Varga László egyházmegyei zeneigazgató, a váci székesegyház karnagya.

Forrás: Váci Egyházmegye

Szöveg: Bölönyi Gabriella

Fotó: Szent Cecília Kórus

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria