Krisztus körül családot alkotva – 20 éves az újpesti katolikus óvoda

Hazai – 2022. november 22., kedd | 11:31

Erdő Péter bíboros, prímás vezetésével ünnepelték az újpesti katolikus óvoda 20. születésnapját november 21-én, a Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban ünnepén. Az óvoda az alapításkor Szent Anna közbenjárását kérve Szűz Mária édesanyjának nevét vette fel; 2016-tól a Szent János Apostol Katolikus Általános Iskolával egy intézményként működik.

A jubilieumi ünneplés az újpesti Szent József-templomban kezdődött. A főpásztor főcelebrálásával szentmisét ünnepelt az óvoda közössége, melyen koncelebrált Roska Péter plébános, az óvoda lelkipásztora és Horváth István újpest-kertvárosi plébános.

A szentmisén részt vett Trippon Norbert, Újpest alpolgármestere, Oláh Gábor, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság (EKIF) tanügyi igazgatója, Käfer György, a Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola és Óvoda intézményvezetője és Csepelyi Erzsébet intézményvezető-helyettes, az óvoda szakmai vezetője.

A bíborost, valamint az óvodás gyerekek és szüleik által alkotott ünneplő közösséget Käfer György köszöntötte. A szentmisén a zenei szolgálatot az óvoda pedagógusai látták el.

Erdő Péter bíboros szentbeszédét az alábbiakban teljes terjedelmében közreadjuk.

A mai evangéliumban (Mt 12,46–50) Jézusnak egy megdöbbentő mondását halljuk. A sokaságához beszél, de közben jelentik neki, hogy édesanyja és rokonai keresik. Ő azonban azt válaszolja: „Ki az én anyám, kik az én testvéreim? Aki Atyám akaratát cselekszi, az mind testvérem, nővérem és anyám.” Ez a nagyszerű mondás nem teszi zárójelebe Szűz Máriának mint Jézus test szerinti édesanyjának a szerepét.

Hiszen ki az, aki inkább megcselekedte a Mennyei Atya akaratát, mint éppen a Boldogságos Szűz Mária.

Ő volt az, aki az angyali üdvözlet hatására elfogadta Isten akaratát. Kimondta, hogy „legyen”, és ezzel vállalta mindazt az örömet és szenvedést, amit az jelentett, hogy ő lett az az ember, aki a legközelebb áll a második isteni személyhez. Mert nagyszerű kapcsolat a vérségi rokonság, az anyaság vagy a testvéri összetartozás, de még sokkal fontosabb, hogy Isten akaratát valósítsuk meg az életünkben. Ez teremti meg köztünk, mai emberek közt is a legszorosabb kapcsolatot.

Amikor húsz évvel ezelőtt katolikus óvoda alakult Újpesten, akkor benne volt ebben a törekvésben a szülők gondoskodó szeretete. De benne volt a vágy, az igény egy még szorosabb közösség iránt is.

Ha a katolikus hitben összetartozunk, akkor olyan szeretetközösséget alakíthatunk ki magunk körül, ami magasabb szintre emeli a családokon belüli szeretetet, és igazi nagycsaláddá formálja a hívek közösségét is.

Imádkozzunk azért, hogy katolikus óvodáink és iskoláink növendékei, nevelői Krisztus körül olyan új családot alkossanak, amely átsegít minket az élet nehézségein és Isten kegyelmével az örök boldogság felé vezet. Ámen.

*

A szentmisét követően az ünneplés a katolikus óvoda épületében folytatódott. A jelenlévőket Csepelyi Erzsébet óvodavezető köszöntötte, aki beszédében felelevenítette az óvoda történetét, mely 2002 szeptemberében kezdte meg működését Újpest központjában, a Liszt Ferenc utcában, két csoporttal, a fenntartó Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság és Pályi László plébános, illetve az újpest-kertvárosi Szent István-plébánia segítségével.

2012 szeptemberében Újpest önkormányzatának segítségével foglalta el a mai épületben végleges helyét. Az első másfél évben Korbuly Mihályné, majd tizenöt éven keresztül Sergőné Egedi Katalin vezetésével gyarapodott a közösség. Az óvoda 2016 szeptemberétől egy intézményként működik a Szent János Apostol Katolikus Általános Iskolával.

A katolikus intézmény működésének megkezdésekor Szent Annáról, Szűz Mária édesanyjáról nevezték el, aki azóta is az óvoda védőszentje.

Az intézmény vezetője végül kiemelte: az óvoda arculatát olyan munkatársak határozzák meg, akiket összeköt a közös hit. A nevelés alapját a közös élmények, az ünnepek és a személyes példa adja. Olyan erkölcsi értékek felé nyitják ki a gyermekek szívét, amelyekre később lehet építeni.

Az óvodában a szeretet nemcsak mint érzelem, hanem mint az  életszentség alapja, a krisztusi szeretet van jelen.

Az intézmény mindennapjait átszövi a vallásos nevelés, a hit, a gyerekeket a krisztusi erények szerint nevelik. Megismertetik őket a kötött és saját szavas imádsággal, és mindennap leülnek velük egy rövid áhítatra, amelyet egy héten négy napon az óvodapedagógusok tartanak, egy napon pedig Roska Péter. Az imádság és a keresztény gyermekdalok mindennap megjelennek az intézmény közösségének életében. Emellett közös zarándoklatok és egyéb programok gazdagítják az óvodások és szüleik életét.

A katolikus óvoda, mint kis közösség az Egyházban, vezeti a gyermekeket az imádság, a hit lelkülete felé. Segíti a családokat a helyi közösségbe való begyökerezésbe, erősíti az összetartozást. A közösség védettséget jelent gyermekeknek és szülőknek egyaránt, ahol nyugalmat, békét, megértést találnak. Olyan színtér, ahol a gyermekek szocializálódása folyamatosan és sok örömet adva valósul meg – hangsúlyozta beszédében Csepelyi Erzsébet.

Az ünnepség a gyermekek énekeivel, néptáncával és szavalataival ért a csúcspontjára, melynek végén az ünnepi tortát együtt fogyasztották el a jelenlévők.

Miközben a gyerekek énekeltek és játékosan mutogatták az énekek mondandóját, a szülők könnyes szemmel figyeltek gyermekeikre. A produkció közben az egyik kislány sírva fakadt. Az egyik óvó néni elhozva a szereplők közül a megszeppent kicsit, ölébe ültette, átkarolta és megvigasztalta.

Olyan jó volt ezáltal is megtapasztalni a katolikus óvoda lényegét: mindig akad egy ölelő, vigasztaló kar, mely arról biztosítja Jézus legkisebb barátait, hogy minden rendben van és lesz, ha Istent helyezzük életünk középpontjába.

Szerző: Kuzmányi István

Fotó: Zuggó Zsolt

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria