Kuklay Antal kapta meg elsőként a Pyrker-díjat, az Egri Főegyházmegye legrangosabb kitüntetését

Hazai – 2020. december 3., csütörtök | 20:20

A Pyrker-díjat 2020-ban alapította az Egri Főegyházmegye Felsőőri Pyrker János László pátriárka-érsek, az egyházmegye 71. főpásztora, az MTA tiszteletbeli tagja, a művészetek mecénása, a szegények, elesettek állhatatos pártfogójának emlékére. Az elismerést elsőként Kuklay Antal kanonok vehette át, aki nyugállományban, Mátramindszenten él.

Az Egri Főegyházmegye legrangosabb kitüntetéseként a Jézus Krisztus evangéliumát hitelesen megélő és tevékenységükkel a főegyházmegye küldetését támogató személyeknek adományozható. A díj átadása alkalmából december 2-án Ternyák Csaba egri érsek így köszöntötte a kitüntetettet:

„Kuklay Antal főszékesegyházi kanonok, címzetes prépost, nyugalmazott plébános 1932. június 13-án a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Csap községben született. Életrajzát, műveit, a vele készült riportokat, a róla készült írásokat áttekintve olyan életmű bontakozik ki előttünk, amelyre méltán lehetünk büszkék. Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy Tóni atya évtizedekig az Egri Főegyházmegye papjaként szolgált, és ma is közöttünk él.

Kuklay atya kiváló teológus, könyvtáros, művészettörténész, érzékeny lelkületű Pilinszky-szakértő. Verselemzései több kiadásban is megjelentek. Életével bizonyította, hogy a leglehetetlenebb helyeken és élethelyzetekben is lehet Istent dicsőítve élni és dolgozni. Az ’56-os meghurcolása, a börtönévek és a gyári segédmunka után hozta létre a Szent Erzsébet Házat, amely otthont ad a Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjteménynek, melynek Tóni atya a gyűjtője, feldolgozója és a vezetője is volt. Együttműködésével valósult meg a Sárospataktól Kassáig tartó Szent Erzsébet-út, amelyen járva a zarándok bejárhat egy belső utat is, befogadva az egyházmegyénkben született Árpád-házi Szent Erzsébet üzenetét.

1973-ban kapott plébánosi kinevezést Körömbe, ahol a Sajó-híd lábánál, az egykori pálos szerzetesek fogadójában különös világot teremtett. Templomot épített Sajóhídvég, Kiscsécs és Kesznyéten településeken. Fontosnak tartotta azt is, hogy az ónodi országgyűlés emlékére létrejöjjön a Rákóczi-emlékpark.

Plébániáján előadásokat, táborokat, foglalkozásokat szervezett, bevonva a helyieket, a városi fiatalokat és művészeket a nevelő, lélekmentő munkába. Utat mutatott és jövőt adott sok hátrányos helyzetben élő embernek. Emellett bontakoztatta ki irodalmi munkásságát, amelyről több kiadást megért köteteiből és a Folia Selecta időszaki kiadványából kaphatunk átfogó képet.

38 éves körömi plébánosi szolgálata alatt jól előkészítette, hogy a verbita szerzetesek folytassák és továbbfejlesszék a missziós munkát. Időközben egyházi fenntartásba került az általános iskola, amelynek épülete ma már kicsinek bizonyul, és az Egri Főegyházmegye hamarosan új iskola építését kezdi meg.

2011-ben nyugállományba került, ám azóta is aktívan tevékenykedik új lakhelyén, Mátramindszenten, ahol az ő kezdeményezésére már 2007-ben elkészült a recski büntetőtábor barakkjának mintájára a Barakk-kápolna. A még élő egykori rabok évente több alkalommal összegyűlnek ott, és hálát adnak Istennek szabadulásukért.

A 2020-ban alapított Pyrker-díj az Egri Főegyházmegye legrangosabb elismerése. Egyházmegyénk kiemelkedően hiteles képviselőjének, Krisztus arcát tükröző hitvallójának, Kuklay Antal főszékesegyházi kanonoknak kerül első alkalommal átadásra ez az elismerés. Köszönjük példás papi és tudós életművét. Jó egészséget és Isten áldását kérjük további életére.”

Forrás: Egri Főegyházmegye

Fotó: Merényi Zita; Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria