Küldetésünk felragyogtatni az élet evangéliumát – Lezárult a kaposvári egyházmegyei zsinat

Hazai – 2022. május 30., hétfő | 20:04

Május 28-án, a Kaposvári Egyházmegye alapításának 29. évfordulóján ünnepi szentmisével zárult az I. Kaposvári Egyházmegyei Zsinat. A hálaadó szentmise főcelebránsa Udvardy György veszprémi érsek volt. Az egyházmegyei napon tartották a zsinati folyamat lezárása mellett a Kaposvári Egyházmegye területén élő hittanosok számára meghirdetett pályázat díjkiosztó ünnepségét is.

A Mária, az én égi édesanyám pályázatra négy korcsoportban – az óvodáskorúaktól a gimnazistákig – összesen 576 pályaművet küldtek be az alkotók, akiknek munkáját korcsoportonként arany, ezüst és bronz minősítéssel értékelte a zsűri, illetve néhány esetben különdíjat is kiosztottak – ismertette Farkasné Magyar Anikó hitoktató, a pályázat ötletgazdája.

A szentmise előtt Tomanek Péter irodaigazgató, zsinati relátor a lezárult zsinati folyamatról szólva elmondta: „Varga László megyéspüspök 2018-ban, egyházmegyénk alapításának huszonötödik évfordulóján hirdette meg az I. Kaposvári Egyházmegyei Zsinatot, mely az elmúlt öt évben arra kereste a választ, hogy

miként lehetne vonzó módon megszólítani az embereket az evangéliummal, a krisztusi örömhírrel, s hogyan lehet őket közösséggé formálni.”

A folyamat részeként megalakult a zsinati tanácsadó testület – ismertette Tomanek Péter atya. – Tíz témakörben, több ezer hívőt megszólítva dolgozták ki és vitatták meg azokat a munkadokumentumokat, melyeket négy zsinati ülésszakon tárgyaltak és véglegesítettek.

Az egyházmegyei napon bemutatott koncelebrált szentmisén Varga László püspök prédikációjában a zsinati folyamat kapcsán a vonzó, befogadó és Krisztus óhaja szerinti egyház építéséről beszélt.

Az elmúlt négy évben ajándék lett a közös gondolkozás és útkeresés, a zsinati ülések és rendelkezések, ajánlások megszületése. Minden egyházmegyei zsinat annyit ér, amennyit abból életre tudunk váltani. Ebben a legtöbb feladat a pasztorális tanács tagjaira hárul. Csak velük együttműködve lesz remény arra, hogy nem elméleteket gyártottunk, hanem az életet szolgáltuk, és megújul egyházmegyénk – fogalmazott a főpásztor.

Ma lezárjuk a zsinatot, de a szinodalitást, a zsinati utat folytatnunk kell. Egyháznak lenni Ferenc pápa szerint azt is jelenti, hogy olyan közösség vagyunk, amely együtt jár. Egyházmegyénknek továbbra is szüksége lesz a belső véleménycserére; a papok egymás közötti, illetve a papok és a hívek közötti párbeszédre.

Csak együtt, egységben és szeretetközösségben tudjuk vonzóvá tenni Egyházunkat. Törekednünk kell az együtt gondolkozásra, a párbeszédre nemcsak azokkal, akik ugyanúgy gondolkodnak, mint mi, hanem minden Krisztusban hívővel és minden nyitott szívű, kereső testvérünkkel.

A szinodalitás lényege a meghallgatás. A másik elfogadása, a felelősségvállalás egymásért, s ha szükséges, egymás figyelmeztetése is.

A világiak bevonása nélkül, akik az Egyház teljes jogú tagjai, nem valósulhatnak meg a zsinat által hozott rendelkezések és javaslatok.

Az Úr azt kéri tőlünk, pásztoroktól, hogy álljunk közel az emberekhez. Különösen azokhoz, akik szenvednek, szegények, magányosak és kitaszítottak. A hívek akkor értik meg pásztoraikat, ha Istent közvetítik, nemcsak a szentségek kiszolgáltatása által, hanem önmaguk szeretetben való odaajándékozása által is. Történjen ez akár a hitoktatásban, a liturgia végzésében, a karitászban, a családokkal és fiatalokkal való foglalkozásban, vagy az evangelizáció különböző formáiban.

A zsinati rendelkezések és javaslatok megvalósítása mellett a jelenlegi történelmi helyzetben az egyik legfontosabb feladatunk, hogy tanúságot tegyünk a keresztény reményről, melyet semmilyen más intézmény nem tud felkínálni.

Küldetésünk felragyogtatni az élet evangéliumát világunk legsötétebb éjszakáiban.

Forrásunk az evangéliumból fakadó spiritualitás, segítőink az előttünk élő és a kortárs szentek, akik a belső élet mestereiként ragaszkodnak Jézushoz, és elutasítanak minden erőszakot a közbeszédben, a társadalmi életben és a keresztények között is.

A zsinat arra hív, hogy megvalósítsuk lelkipásztori küldetésünket. Ehhez elsődleges feladatunk továbbra is minden körülmények között az ima és a spirituális élet mélyítése.

Magyarázgatás, önigazolás és panaszkodás helyett virrasztanunk és imádkoznunk kell,

hogy magunkat teljesen oda tudjuk ajándékozni az Úrnak és testvéreinknek. Ekkor bizton remélhetjük, hogy olyan egyházat építünk, amely vonzó, közösségeiben befogadó és a Krisztus által óhajtott egységet építve jel lesz mindenki számára – hangsúlyozta szentbeszédében Varga László püspök.

*

E napon tartották a Kaposvári Egyházmegyében tanító hitoktatók számára kiírt módszertani pályázat díjkiosztóját.

A szakmai zsűri a beküldött pályamunkák közül öt óratervet emelt ki és választott ki díjazásra. A díjazottak névsora: Baksáné Csák Mária, Bakterné Magyar Margit, Gyulainé Domján Zsuzsanna, Horváthné Plánki Klára és Kántor Flóra.

A díjak átadását követően a megyéspüspök megköszönte a zsinati munkatársak, a zsinati előkészítő bizottság és a zsinati tagok áldozatos munkáját.

Az elmúlt négy évben végzett áldozatkész munkájáért a Kaposvári Egyházmegye Szolgálatáért díjat vehette át Tomanek Péter irodaigazgató, zsinati relátor; valamint a Zsinati Koordináló Bizottság tagjai: Kisiván Csaba ifjúsági referens; Radnai Márta családreferens és Radnai István családreferens.

A zsinat lezárásának alkalmából Varga László megyéspüspök megalapította a Tanúságtevő Életért díjat, melyet évente ítélnek oda olyan egyházi és világi személyek számára, akiknek élete és szolgálata példaértékű. Idén Erdő Péter bíboros, Rosta István akadémikus, Kiss Iván plébános, Németh Endre állandó diakónus és Nagy Éva ferences nővér részesült e kitüntetésben.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk, Szerafin Zoltán

Videó: Szerafin Zoltán

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria