Lelkigyakorlatos nap Veres Andrással a Páli Szent Vince Iskolaközpontban

Hazai – 2021. szeptember 1., szerda | 16:23

Augusztus 23-án megtartotta alakuló értekezletét a kapuvári Páli Szent Vince Iskolaközpont tantestülete, majd Veres András megyéspüspök tartott két lelkigyakorlatos beszédet a pedagógusoknak.

Biró Péter intézményvezető bemutatta az új tanárokat-nevelőket és ismertette a tanévkezdéshez szükséges információkat. A tanári kar teljes szakos ellátottsággal kezdi meg működését az új tanévben.

Az értekezletet követően Veres András megyéspüspök tartott két lelkigyakorlatos beszédet a pedagógusoknak. Az első előadás középpontjába a mai ember boldogságkeresését, illetve Istennel való kapcsolatát állította, míg a második beszéd a katolikus nevelés és intézményrendszer céljairól szólt. A főpásztor hangsúlyozta, hogy

korunk kultúráját a pénz utáni sóvárgás dönti nyomorba, a jövőtől való félelem pedig a keresztény hit elvesztéséből fakad.

Kiemelte, hogy katolikus iskolákra ma kifejezetten nagy szükség van. A szülők többnyire azért íratják katolikus intézménybe gyermekeiket, mert azt szeretnék, hogy a családból kilépve is a krisztusi értékekkel találkozzanak. A hit átadása intézményeinkben nem valamiféle erőszak a felnőttek részéről, hisz olyasvalamivel kínáljuk meg a gyermekeket, ami számunkra is fontos és értékes – emelte ki Veres András.

Bár a korszellem azt sugallja, hogy „elég vagyok önmagamnak”, és hogy mindennél fontosabb az anyagi vágyak kielégítése, a katolikus nevelésnek fel kell tudnia mutatnia azt, hogy az emberi élet teljessége nem anyagi, hanem lelki természetű.

A katolikus iskolák feladata, hogy a „horizontális” helyett a „vertikális” boldogságkeresésre, azaz az Istennel való kapcsolatra vezessenek – hangsúlyozta a főpásztor. „Embernek lenni! Csak embernek, semmi egyébnek, de annak egésznek, épnek” – összegezte Sík Sándor szavait idézve.

A konferenciabeszédek után a megyéspüspök szentmisét mutatott be a tantestület számára, melyen Radó Tamás püspöki biztos és Méry László iskolalelkész koncelebráltak.

Szöveg és fotó: Hanusovszky István

Forrás: Győri Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria