Major Sándor egykori plébánosra emlékeztek Kismaroson

Hazai – 2018. november 7., szerda | 19:24

Születésének évfordulója alkalmából Major Sándor egykori plébánosra, a nagymarosi ifjúsági találkozó egyik alapítójára emlékeztek november 4-én Kismaroson. A szentmisét Beer Miklós váci megyéspüspök mutatta be Gáspár István plébánossal és Boros Zoltán címzetes esperessel koncelebrálva.

KÉPGALÉRIA – Klikk a képre!

Beer Miklós bevezetőjében mindenszentek ünnepe kapcsán az összetartozásról elmélkedett. „Lélekben együtt lehetünk mindazokkal a szentmisén, akiket meghívott az Úristen az ő országába. Jézus Krisztus jelenvalóvá teszi az isteni szeretetet, ezáltal élhetjük újra minden szentmisén az összetartozás örömét” – hangsúlyozta a főpásztor, és arra buzdította a híveket, hogy az egykori plébános és minden szerettük sírjához a feltámadás hitével és az újratalálkozás reményével menjenek.

A megyéspüspök homíliája elején Csíkszentmihályi Róbert Kereszten feltámadt Krisztus című, a kismarosi templom szentélyének falán elhelyezett alkotásán keresztül világított rá Krisztus főpapi mivoltára, aki szent, tiszta és ártatlan. Jézus húsvéti áldozatát éljük át minden szentmisében – emelte ki a szónok. – A liturgiának egyetlen főpapja, fő cselekvője maga Jézus Krisztus, az Egyház őáltala, ővele és őbenne mutatja be a szent áldozatot.

Beer Miklós hálás szívvel és személyes hangvételű beszéddel emlékezett meg Major Sándor plébánosról, valamint segítőiről, akiknek köszönhetően 1971-ben elindulhatott a nagymarosi ifjúsági találkozók sorozata, és kiemelte, hogy ez a csoda majd ötven éve tart és bontakozik.

„Az Úr mindannyiunkat kiválasztott; Fia nevében küld és bátorít minket, hogy merjük az ő szeretetét átadni.” A főpásztor arra biztatta a híveket, hogy olvassák el Ferenc pápa Gaudete et exsultate – Örüljetek és ujjongjatok kezdetű apostoli körlevelét. „Merjük elhinni, hogy mi is szentté válhatunk, a Szentlélek képessé tesz bennünket arra, hogy Jézus képmásai legyünk, és titokzatos testének részeként legyünk jelen a világban!” – tette hozzá.

Szentbeszéde végén a megyéspüspök a közelmúltbéli, fiatalokról, hitről és hivatástisztázásról szóló püspöki szinódus üzenetéről beszélt: „Az Egyháznak szüksége van a fiatalokra, és hinnünk kell bennük. Sándor atya is hitt a fiatalokban, befogadta és támogatta őket. Az öreg bölcsekre pedig minden fiatalnak szüksége van. Az üdvözültek szent serege vesz minket körül, számolgatjuk szentjeinket. Adjunk hálát értük és mindazokért; szüleinkért, papjainkért, akik segítettek minket, fogták kezünket és vezettek az úton bennünket. Köszönjük meg saját szentjeinket!”

A szentáldozást követően Sillye Jenő dalszerző, egyházi könnyűzenész imája hangzott el, aki szintén jelen volt a nagymarosi ifjúsági találkozók kezdeteinél.

A püspöki áldást követően a hívek kivonultak az egykori plébános sírjához.

Major Sándor 1920. november 4-én született Kecskeméten. 1949. június 19-én szentelték pappá Esztergomban. 1949–50-ben káplánként szolgált Budaörsön, 1950–51-ben pedig Lábatlanban. 1951-től 1954-ig karkáplán volt Esztergomban, káplán Varsányban 1954 és 1956 között, Balassagyarmaton 1957-ben. Plébános volt 1957-től 1970-ig Lábatlanban, 1970-től 2009-ig Kismaroson, ahol majdnem negyven évig szolgálta az egyházközséget. Pápai prelátus volt 1997-től.

Major Sándor pápai prelátus, plébános az egyházüldözés éveiben szilárd hittel és a közigazgatásban szerzett jegyzői tapasztalatával védte az Egyház érdekeit és a hitoktatás ügyét. A hetvenes évek elejétől szervezőként otthont adott az akkor bontakozó nagymarosi ifjúsági találkozóknak, befogadta és támogatta a gitáros szentmiséket, majd a rendszerváltozás után újjászervezte a cserkészetet. Tiszta, világos szavakkal, hűséggel és szelídséggel, de főként szeretettel és hiteles papi élettel hirdette Isten igéjét. A szeretet, a megbocsátás, a nagylelkűség és a fegyelem példaképe volt.

2015. május 1-jén életének 95., papságának 66. évében adta vissza lelkét Teremtőjének.

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó: Bölönyi Gabriella

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria