Marton Zsolt megyéspüspök megáldotta a szécsényi Bárkányi János-iskola új épületét

Hazai – 2020. szeptember 14., hétfő | 19:35

A tanulók létszáma évről évre emelkedett, így a 2013-ban alapított Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium kinőtte épületét. Az egyházmegye, a kormány és a város támogatásával új épületegységet és sportcsarnokot kapott az intézmény. Szeptember 14-én Marton Zsolt megyéspüspök áldotta meg a létesítményt.

Két, egymástól néhány száz méterre lévő épületben működik a jövőben a Bárkányi-iskola Szécsényben. A 2013-ban az egyházmegye fenntartásába került intézmény ötszáz gyermekkel kezdte meg első tanévét. Ma az általános iskolában évfolyamonként két-két osztályt, a gimnáziumban pedig egyet-egyet indítanak. Az évek során megnőtt az igény a katolikus szellemiségű nevelésre, nőtt a diáklétszám, szükségessé vált a bővítés. Az egyházmegye, a kormány és a város támogatásával felújították és átalakították a közelben lévő egykori polgári iskola százéves épületét; modern szárnnyal bővítették, melyben helyet kapott egy C típusú – nagy sportrendezvények tartására alkalmas – sportcsarnok és több szaktanterem is, köztük egy művészeti és egy természettudományi.

Az átadási ünnepségen részt vettek Szécsény város vezetői, a balassagyarmati tankerület képviselői, a ferences közösség nővérei és testvérei, a szülői közösség képviselői.

„Nagyon vártuk az új iskolát, és leesett az állunk, amikor megláttuk” – idézte Szenográdi Tamás intézményvezető az egyik diákot. Valóban, az egykori polgári iskola épülete modern köntöst öltött, a legkorszerűbb eszközökkel felszerelve kezdődhet benne a tanév. Az igazgató méltatta az együttműködést és az összefogást az egyházmegye, a kormány és a város között, melynek eredménye az iskola új szárnyának és a tornacsarnoknak helyet adó épület.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a tanintézmény névadóját, Páter Bárkányi Jánost, II. Rákóczi Ferenc nevelőjét idézve rámutatott: a ferences szerzetes életútja, melyet a tudás szeretete és tisztelete, valamint az elkötelezett  szolgálat jellemez, tanulót és nevelőt egyaránt kötelez. Az egyházi iskola pedig arra hivatott, hogy sugározza, a hit mellett fontos a tudás, a közösség szeretete és szolgálata. Biztosítani ennek feltételeit, ez az állami és helyi vezetés feladata, az oktatás-nevelés tartalommal megtöltése pedig az intézmény felelőssége. A most átadott beruházás is egy ilyen együttműködés eredménye, melyhez a kormány európai uniós forrásból mintegy 500 millió forinttal, az Egyház 600 millió forinttal, az önkormányzat pedig 140 millió forinttal járult hozzá – közölte.

Balla Mihály helyi országgyűlési képviselő kiemelte a ferences nővérek és testvérek szerepét Szécsény város életében. Példaértékű a szolgálatuk, ami a fiatalok számára iránymutatást ad, megalapozza bennük, hogyan tekintsenek a világra, hogyan alakítsanak ki olyan gondolkodásmódot, ami többletet tud adni az életükhez.

Stayer László polgármester a tornacsarnok értékét emelte ki a város életében: mostantól helyben is szervezhetnek régiós sportrendezvényeket.

Selmeczi Zoltán, a váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF) főigazgatója a katolikus intézmény küldetésnyilatkozatából idézett: hit és tudás kettőssége; a közösség, öröm és felelősség hármasa – ez határozza meg nevelési programjuk kiemelt célját, és ezzel képviselik azt is, ami a katolikus oktatás-nevelés törekvése. „Isten képmásává, közösségi emberré formálódó, Isten országát építő, egymásért élő, a gyengébbeket felkaroló, a tehetséget kibontakoztató ember ennek a nevelésnek az eszményképe. Ennek vonzereje van, s erejét számos eredmény igazolja” – mondta a főigazgató.

Marton Zsolt megyéspüspök megáldotta az új létesítményt. A főpásztor beszédében rámutatott, Jézus fontosnak tartotta a tanulást, tanítványai Mesternek szólították. Tanított, de másként, mint ahogy mi tesszük. Maga köré gyűjtötte a tanítványokat, sokszor az asztal köré ültette őket, máskor a hegyre hívta az embereket, és beszédet mondott nekik, de az is előfordult, hogy séta közben tanított. Példája arra hívja fel a figyelmet, hogy sokféle alkalom kínálkozik a nevelésre, a kapcsolatok építésére. „Szelíd vagyok, és alázatos szívű” – jellemzi önmagát és így a mester eszményét. Szelíd, aki magyarázni és képviselni tudja az igazságot mindenféle agresszivitás nélkül, és alázatos, aki az igazságot képviselve önmaga és a közösség javának gyarapítására képes.

A szalagátvágás után Szenográdi Tamás igazgató vezetésével jártuk be az intézmény új épületszárnyát. A tornateremben bekapcsolódhattunk a lányok röplabdacsapatának tartott órába is.

Stayer László polgármester kérdésünkre elmondta, a tornacsarnok délelőtt a tornaóráké, délután városi sportegyesületek használják, valamint a lakosság szabadidősport-tevékenységére is lehetőséget ad. „Szécsényben úgy indult el a sportélet többféle labdajátékban, hogy a feltételek nem voltak adottak, mégis hosszú éveken keresztül sikerrel működött a kosár- és kézilabdacsapatunk” – tette hozzá.

Szenográdi Tamást az iskola mindennapjairól is kérdeztük. Elmondta, hét évvel ezelőtt ötszáz fővel indultak el, összetett intézményként. Az óvodában hét csoport kezdett, és az általános iskolában is minden évfolyamon egy-egy, majd néhány éven belül gimnáziumi szinten is megkezdődött az oktatás kisebb osztálylétszámokkal. „Két év alatt annyira megerősödött a hírünk, hogy stabil létszámmal tudunk működni, és szellemi bázisa lettünk nemcsak Szécsénynek, de az egész járásnak. Az oktatás mellett felvállaljuk a hitéletre való nevelést is. Az evangelizáció a mindennapokban feladat számunkra. Érzékeljük, hogy a 21. században hívőnek, katolikusnak lenni valóban kihívást jelent.” Kiemelte, milyen jó kapcsolatuk van a ferences testvérekkel. Három szerzetes hitoktatóként dolgozik az iskolában, lelkigyakorlatokat, lelkinapokat tartanak, részt vesznek a hétindító lelki perceken és az iskola ünnepein. „Mindennapi életünk részesei ők” – fejezte ki örömét az igazgató.

A polgármestertől megtudtuk, a hatezer lelkes városban működő állami fenntartású II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumban az egy kifutó végzős osztállyal megszűnik a gimnáziumi oktatás. Az agrártárca fenntartásában egy mezőgazdasági szakképző iskola végez középiskolai képzést.

A Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium a Váci Egyházmegye fenntartásában működik, 2016-tól tagintézményként a nógrádsipeki óvoda és iskola is hozzá tartozik. A Szécsényben működő általános iskolában 450 gyermek tanul. Nógrádsipeken az alsó tagozat összevont osztályokkal működik. A gimnázium tanulólétszáma 110 fő, 80 százalékuk az intézmény általános iskolájából kerül ki. A gyermek- és tanulólétszám az intézményben összesen 800 fő, akiknek közel fele vidékről jár be.

Fotó: Lambert Attila

Trauttwein Éva/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria