Megtartották a Kaposvári Egyházmegyei Zsinat második ülésszakát

Hazai – 2021. november 30., kedd | 9:45

November 27-én tartották a Kaposvári Egyházmegyei Zsinat második ülésszakát, melynek alkalmából a bárdudvarnoki Porta Pacis Lelkigyakorlatos Házban gyűlt össze közel ötven pap, diakónus, szerzetes és világi munkatárs az egyházmegye különböző pontjairól.

Az ülésszakon két témakörről tárgyaltak: a család és az ifjúság pasztorációjáról az egyházmegyében.

Először kiscsoportokban beszéltek a téma felelősei által összeállított és a zsinati tagok javaslatait is tartalmazó munkadokumentumokról, majd plenáris ülésen vitatták és szavazták meg a csoportok módosítási javaslatait.

A családpasztorációs munkadokumentum felvázolta azt az intézményi rendszert, amelyet jelenleg szükségesnek látnak az egyházmegyében folyó hatékony pasztorációs munkához. Sok konkrét ajánlást tettek, gyakorlati megoldásokat javasoltak a családok kísérésének, a házastársi kapcsolat megerősítésének, a fiatalok családi életre nevelésének, illetve a házasságra való felkészítésnek és krízisbe került családok segítésének lehetőségeiről.

Délután az ifjúságpasztorációs dokumentummal foglalkoztak a csoportok. Ebben az ifjúság jelenlegi helyzetével foglalkozó országos felmérés és a zsinati előkészület folyamán kitöltött kérdőívek válaszai alapján fogalmazódott meg sok felvetés, jogos igény és kérés. A zsinati tagok többek között olyan témákat érintve tanácskoztak, mint a fiatalok helyzete a mai Egyházban, az ifjúság elérésének és a közösség életébe való csatlakozásának lehetőségei.

*

2022 tavaszáig még két alkalommal ül össze a zsinat, melynek tagjai a négy fennmaradó tématerületről tanácskoznak majd.

Május 28-án ünnepi szentmisével zárul a zsinat a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban. Itt hirdetik ki a zsinaton megfogalmazott és a megyéspüspök által elfogadott javaslatokat, melyek célja az egyházmegye közösségi és lelki megújulásának elősegítése.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria