Megújul a pécsi köztemető kápolnája

Hazai – 2022. április 6., szerda | 9:01

Megkezdődött a pécsi köztemetőben található Szent Mihály-kápolna részleges felújítása, amelyre az „Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása” című pályázaton nyert 15 millió forintos állami támogatás révén kerülhet sor. Az április 1-jén indult munkálatok során elsőként az 1933-ban felszentelt kápolna elektromos hálózatának korszerűsítését végzik el a szakemberek.

Az épület ólomüveg ablakai szintén rossz állapotban vannak, a kihulló törmelék okozta balesetveszély miatt vált szükségessé a kápolna egy részének lezárása, elkerítése. Ezen a területen a balesetveszély megszüntetése érdekében az elvégzendő feladatok meghatározására a belső állványzat megépülését és az ólomüveg ablakok állapotának felmérését követően kerülhet sor.

A munkálatok zárásaként a kápolnába vezető lépcsősoron kerekesszék-emelő liftet is létesítenek, amellyel lehetővé válik az épület akadálymentes megközelítése. Ez utóbbi munkálatok finanszírozását a Pécsi Egyházmegye saját forrásból valósítja meg.

Temetőkápolna építése már 1904-ben, a sírkert megnyitásakor tervben volt. A költségeket közadakozásból finanszírozták volna, ám az 1920-as években az addig összegyűlt pénzadomány a gazdasági válság miatt elértéktelenedett. A gyűjtésnek újabb lendületet adott Greksa Etelka postaellenőr felajánlása, aki 1930-ban harangot öntetett, amelyet a temetőben állítottak fel és áldottak meg. 1932 januárjában a városi közgyűlés az építendő kápolna területének ingyenes átadásáról határozott, ezután a pécsi egyházközségek pályázatot írtak ki az épület megtervezésére. A fődíjat ifj. Nendtvich Andor és Weichinger Károly építészek nyerték meg.

Terveikben centrális alaprajzú, kupolás fedésű kápolnát képzeltek el, amely formájával igazodott a temetőpark koncentrikus rendszeréhez, illetve a pályázati kiírásban szereplő szempontoknak is megfelelt.

A temetőkápolna építését 1932-ben kezdték meg. November 1-jén került sor az alapkő letételére, amelyet a mai altemplom oltára alatt helyeztek el.

Az elkészült Szent Mihály-temetőkápolnát Virág Ferenc pécsi püspök szentelte fel 1933-ban, ahol ezután nemcsak a temetések alkalmával, hanem vasár- és ünnepnapokon is tartottak szentmisét.

A templombelső freskóit helyi művészek, Gebauer Ernő és Szelle Stefán Henrik  készítették el. Az üvegablakokat Szelle Stefán Henrik tervei alapján Johan Hugo üvegművész formálta meg, az alsó sarkokban az adományozók nevei olvashatók.

Az északi toronyban két harang van, a déli tornyot az első világháború pécsi elesettjeinek emlékére szentelték fel. A torony alatti Hősök kápolnájának Pietà-szobra a feszülettel, valamint a Bizse János lakatos által készített vasrácskapu az első világháború özvegyeinek fájdalmát és gyászát kifejező alkotások.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Loósz Róbert; Hegyi László/ Pécsi Egyházmegye; Pécsma.hu

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria