Megújult a Szent Antal-templom Pusztavámon

Hazai – 2022. június 16., csütörtök | 17:00

A templombúcsú napján, június 11-én áldotta meg Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök a pusztavámi Páduai Szent Antal-plébánia közelmúltban megvalósult beruházásait.

A magyar templomfelújítási program keretében 15 millió forint kormányzati támogatásból valósultak meg a templomhomlokzat és -tető állagmegóvási munkálatai a Bauwesen Kft. kivitelezésében.

Ringhoffer Gergely orgonaépítő kivitelezésében felújították az orgonát is 3 millió forint értékben, az egyházmegye támogatásával és a hívek adományainak felhasználásával.

A búcsú ünnepe méltó alkalom volt az újonnan megválasztott képviselő-testület tagjainak eskütételére is, valamint hogy Pratsler Jánosnénak megköszönjék azt az áldozatos munkát, amit az elmúlt ötven évben – tizenhárom plébános mellett szolgálatot teljesítve – a plébániaközösségért sekrestyésként végzett. Kati néni ez alkalomból átvehette a pápai áldásról szóló oklevelet.

A búcsúi szentmisén Spányi Antal megyéspüspöknek névnapja alkalmából további testi-lelki erőt, egészséget kívántak, és főpásztori szolgálatára a mindenható Isten bőséges áldását kérték.

A búcsúi ünnep hagyományosan szentségi körmenettel zárult, melynek során körbehordozták Páduai Szent Antal ereklyéjét is.

Forrás: Frey Szabolcs / Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Ugrits János és Hrubos Zsolt

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria