Michael August Blume Nagyboldogasszony ünnepén: Mária mellettünk áll, mutatja nekünk az utat

Hazai – 2021. augusztus 15., vasárnap | 18:42

Augusztus 15-én, vasárnap Michael August Blume SVD, hazánk apostoli nunciusa vezetésével tartották meg a máriabesnyői Nagyboldogasszony-bazilika főbúcsúját.

A szabadtéri oltárnál bemutatott ünnepi szentmise szónoka Michael August Blume volt.

A nuncius homíliáját teljes terjedelmében közöljük.

Az első olvasmányban a mennyei templomról és a szövetség ládájáról hallottunk, amelyek az Ószövetségben Isten különleges jelenlétének jelei. Aztán olvastuk a látomást a Napbaöltözött Asszonyról, akinek lába alatt a hold és a fején a tizenkét csillagból álló korona. Ez az asszony fiút szül, aki minden nemzeten uralkodni fog. Isten maga menti meg Szűz Máriát a hétfejű és tízszarvú ijesztő sárkánytól, aki kész elpusztítani Mária Fiát és azokat, akik hisznek benne. Sokan mindenre képesek, hogy elpusztítsák Jézust és az ő követőit, de nincs hatalmuk Isten felett.

Már gyermekkorunkban megtanították nekünk hogyan szóljunk a Szűzanyához: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál értünk bűnösökért. Mária mindig meghallgat bennünket. Nagyon figyel ránk. Soha nincs messze tőlünk. Ahol a Fia, Jézus jelen van, ő is ott van. A Fiához vezet bennünket. Kísér. Mária a mi oldalunkon harcol, a személyes és a közösségi bűnök elleni harcokban. Nap mint nap érezteti anyai szeretetét velünk, gyermekeivel.

Mária velünk van. Mutatja nekünk az utat, s mellettünk áll. Segít, hogy felismerjük és megtegyük az Atya akaratát.

Segít, hogy ellenálljunk a gonosz minden csábításának. Támogat, bátorít bennünket, hogy cselekedeteinken és szavainkon keresztül, illetve azok segítségével, már itt, a földön megvalósuljon Isten országa. Mária imádkozik értünk, közbenjár értünk. Mellettünk harcol. Harcol minden olyan jelenség ellen, amely el akarja törölni Jézus tiszteletét és megsemmisíteni az örök életbe vetett hitet, amelyet egyedül Isten Fia tud megadni nekünk.

Ő Krisztus Anyja, aki Jézus után elsőként feltámadt a halálból. Mária részt vesz abban a küzdelemben, amelyet Pál apostol a fejedelemségek és hatalmasságok elleni harcnak nevez. Ezek az erők a világ emberi és démoni erői, amelyek eltorzítják és tagadják Krisztust, az ő tanítását és Egyházát. Háborúban állnak azokkal, akik hűségesek Krisztushoz még az üldöztetések közepette is. Az apostol azt tanítja nekünk, hogy Krisztusnak „addig kell ugyanis uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti”, és az utolsó ellenség a halál lesz. Ezalatt Mária, szerető édesanyja Fia mellett áll, és mindig és mindenhol imádkozik értünk.

A szentmise végén körmenetben hordozzuk Mária szobrát.

Ez a körmenet emlékeztet minket arra, hogy mi is szeretetet és odaadást vigyünk mindenhova, ahova az isteni gondviselés vezérel.

Otthonainkba. Iskolába. Munkahelyre. Oda is, ahol kevés tiszteletet adnak hitünknek.

Bizalommal imádkozzuk napról napra: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért.

Fotó: Németh László

Magyar Kurír
(ki)

Kapcsolódó fotógaléria