Mindenki Krisztusa – Városi keresztutakkal emlékeztek országszerte Jézus szenvedésére és halálára

Hazai – 2023. április 8., szombat | 19:00

Győr belvárosában Veres András, Székesfehérváron Spányi Antal, Szombathelyen Székely János megyéspüspök vezetésével tartottak nagypénteken keresztutat. Mosonmagyaróváron, sőt a fővárosban is rendeztek városi keresztutat április 7-én. Pécsett, a Havihegyen pedig április 6-án, nagycsütörtök este fáklyás zarándoklatra gyűltek össze.

Győrben nagypénteken hat órakor indult a keresztút a Nagyboldogasszony-székesegyház előtt álló Mindenki Krisztusa szobortól. Az ájtatosságot Veres András megyéspüspök vezette.

A város plébániáiról és a környező településekről sorra érkeztek a zarándokok a Káptalandombon álló Mindenki Krisztusa szoborhoz. Kisgyermekes családok, fiatalok, házaspárok, idősebbek közösen imádkoztak a város papságával, az ott szolgáló bencés, alexiánus, karmelita szerzetesekkel és szervita nővérekkel, valamint a Győri Egyházmegye papnövendékeivel.

Thomas Merton trappista szerzetes elmélkedését Veres András megyéspüspök a Szent Imre Plébánia két hívőjével együtt imádkozta. A kortárs művészek által alkotott stációk között nagyböjti énekeket énekelve vonult a keresztutat járó körmenet, a város naponta koptatott köveire letérdelve fohászkodtak a hívek. A több száz ember közös imádságát és énekét érdeklődve nézték a belvárosban lévők.

A stációknál a hétköznapokban is meg lehet állni, elmélkedni azon, hogy Jézus Krisztus szeretetből vállalta értünk a szenvedést.

*

Székesfehérvár városának keresztútját idén is nagypénteken tartották. Spányi Antal püspök vezetésével a palotai úti Kálvárián végezték el az ájtatosságot a város papjai és hívei.

A keresztútről készült képgaléria ITT tekinthető meg.

*

Évek óta hagyomány Szombathelyen, hogy nagypénteken városi keresztútra gyűlnek össze a hívek, hogy együtt járják végig Krisztus szenvedésének útját, idén sem volt ez másként.

Az Óperint utcai hídtól indult a keresztút, végállomása ezúttal is a Szent István-szobor volt. Az egyes stációk között különböző plébániák, egyházmegyei és egyházi szervezetek képviselői, kispapok vitték a keresztet és közben felidézték Krisztus szenvedését, megfogadva: méltóvá teszik életüket Őhozzá.

Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök gondolataival és Székely János megyéspüspök áldásával zárult az idei városi keresztút.

*

Nagypéntek délelőttjén Mosonmagyaróvár két történelmi részének hívei, a magyaróváriak és a mosoniak együtt emlékeztek meg Krisztus szenvedéseiről és imádsággal követték keresztjét a városon keresztül.

A nyolc éve indult hagyománynak megfelelően 9 óra előtt már nagy számban gyülekeztek a hívek a magyaróvári Szűz Mária Királynő és Szent Gotthárd-plébániatemplomban. Bodó Zoltán esperes-plébános indította Krisztus követésére az összegyűlteket, jelen volt még Radnics Zoltán piarista pap, Kapui Jenő mosoni plébános és Licz Csaba mosoni káplán.

Az idei keresztúton nemcsak a tanúságtétel és a megemlékezés volt az állomások elmélkedéseinek központjában, hanem a háború miatt szenvedőkről is megemlékeztek, értük is fohászkodtak. Idős és fiatal egymás mellett imádkozott, énekelt a városon keresztül.

A mosoni templomban Kapui Jenő atya búcsúztatta az összegyűlteket. Érdemes megjegyezni és a tőle hallott mondatot: „Jézus útja nem ért véget a sírnál”.

*

Budapesten a San'Egidio Közösség szervezett városi keresztúton szó szerint a föld alá is követték Jézust, hiszen a nagypéntek délután a Ferencváros utcáin és terein megtartott ájtatosság egyik állomása a hajléktalanok aluljárója volt. Emnellett imádkoztak az idősek otthona előtt, az egykori inkubátornál, illetve a Bokréta utcai egykori munkasnőotthonnál is.

„A kereszt fájdalmas útján az Urat mindenki elhagyja. Mi követni akarjuk őt, vele akarunk maradni csendben, szavait hallgatva és példáját követve. Személyesen mellette akarunk lenni. Figyelmesen és szórakozottság nélkül akarjuk követni az ő keresztjét, hogy ne feledkezzünk meg e világ megannyi keresztjéről Ukrajnában, Szíriában, Afrika számos hadszínterén; az elhagyatott gyerekek, idősek, szegények mellett. Az emberek erőszakosságával szemben Jézus, a szelíd és alázatos szívű király a békéről tesz nekünk bizonyságot. A keresztút mentén fogadjuk el az ő tanúságát a szeretetről és a békéről a mi életünk, közösségeink és világunk élete számára” – e szavakkal invitált a katolikus közösség Facebook-eseményében.

Az utolsó állomás a Kaniziusz Szent Péter-templom volt, ahol a keresztút után csendes virrasztást tartottak.

*

Veszprémben is különleges keresztútra várták a megemlékezőket, igaz, nem a város útjaira, hanem a veszprémi Szent László plébániatemplomba, ahol Jézus szenvedésének és halálának állomásait ezúttal a templom kórusa és gitárosai közreműködésével járhatták végig lélekben Szabó János plébános vezetésével.

A Keresztút című oratórium 46 éve, 1977-ben született. Az egyes stációkhoz tartozó elmélkedéseket – melyeket Kovács Gábor atya, a Magyarországi Katolikus Karizmatikus Mozgalom képviselője írt, s melyhez Sillye Jenő egyházzenész komponált zenét – a plébániai közösség tagja, Darvas Zoltán olvasta fel. A keresztút közreműködőit Csókáné Tilinger Mária kórusvezető készítette fel.

*

A pécsi Szent Péter- és Szent Pál-székesegyháztól nagycsütörtök éjjelén fáklyákkal, gyertyákkal és mécsesekkel közel százan vonultak teljes csendben a havihegyi Havas Boldogasszony-templomig Máger Róbert püspöki irodaigazgató vezetésével az utolsó vacsora eseményeinek emlékére. Hagyomány, hogy a templom előtti keresztnél egy papnövendék tanúságtételét hallgathatják meg a zarándoklat résztvevői.

A résztvevők között néhány gyerek is vállalta a gyalogos zarándolatot a hagyományosan nagycsütörtök éjjel induló, némán zarándokló csoportban a pécsi Dóm térről a havihegyi templomig vezető a meredek útvonalon. Útközben két helyen állt meg a menet egy-egy szentírási szakasz felolvasására és közös éneklésre: a Mindenszentek templománál és a cél előtti utolsó kaptató alján a feszületnél.

A havihegyi templomban a nagycsütörtökhöz kacsolódó evangéliumi részlet felolvasását és rövid elmélkedést követően közös imádságban adtak hálát a jelenlevők Jézus Krisztus önként vállalt keresztáldozatáért, a ránk hagyott Szent Testért és Szent Vérért, megváltásunk zálogáért.

A templom előtti kereszt köré gyűlve Mihovics Szebasztián papnövendék tett tanúbizonyságot, – akinek az ünnepélyes befogadása a papi rend felvételére készülő jelöltek közé a nagycsütörtök délelőtti püspöki olajszentelési szentmisén történt meg. Beszédében a papi hivatás középpontjában álló, a mások szolgálatára való teljes önátadás fontosságát emelte ki, és kérte a jelenlevőket, imádkozzanak hivatásáért, szolgálatáért.

 

Forrás: Győri Egyházmegye; Székesfehérvári Egyházmegye; Szombathelyi Egyházmegye; Flehner Péter/Győri Egyházmegye; Sant'Egidio közösség Facebook-oldala; Veszprémi Főegyházmegye; Pécsi Egyházmegye

Fotó: Horváth Gábor/Győri Egyházmegye; Berta Gábor/Székesfehérvári Egyházmegye; Szombathelyi Egyházmegye; Csonka József; Sant'Egidio közösség Facebook-oldala; Veszprémi Főegyházmegye; Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír
(asz)

Kapcsolódó fotógaléria