Mosonban is fogadták a missziós keresztet

Hazai – 2019. június 3., hétfő | 16:29

Május 24-től 26-ig a mosoni Nepomuki Szent János-templomban fogadták a 2020-ban rendezendő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) szimbólumát, a missziós keresztet, amelyet püspöki szentmisével köszöntöttek.

Május 24-én, pénteken a mosonmagyaróvári Móra Ferenc Általános Iskola felső tagozatos hittanosainak egy csoportja köszöntötte először a mosoni templomban a NEK szimbólumát, a missziós keresztet. Az eseményen Kálmán Imre, a Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet prefektusa, a Győri Egyházmegye NEK-referense osztotta meg gondolatait a missziós keresztről a hittanosokal és a kimlei hívekkel. Ezt követően magyar, horvát és német nyelvű imaórát tartottak a Kimléről érkezők.

Este Veres András győri megyéspüspök ünnepi szentmisét mutatott be a mosoni esperesi kerület papjaival együtt. Koncelebrált Németh László püspöki helynök, Kapui Jenő mosoni esperes-plébános, Bodó Zoltán magyaróvári, Kótai László jánossomorjai, Szakály Gyula rábapordányi, Galla Gábor darnózseli, Somfai Árpád dunakiliti, Szalai Lajos halászi plébános, Drobilich József nyugalmazott lelkipásztor; Farkas István, Varga Zoltán és Zsódi Viktor piarista atyák és Magyaros László mosoni segédlelkész.

Homíliájában a főpásztor kiemelte: a Szűzanya a kereszt alatt lett mindnyájunk égi édesanyja és a keresztények segítője. Édesanyánkhoz minden helyzetben bizalommal és segítő szeretetet joggal várva fordulhatunk. Nem tagadja meg a szeretetet és a segítséget. Ebben bízva imádságainkban hányszor és hányszor felhangzik: „Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője…”; „Most segíts meg, Mária…”; „Ki távozott tőled meghallgatatlanul? Azért bizton mondom, minden szenvedésben, Mária mindig segít, minden időben!” – idézte az ismert imákat Veres András.

Hozzátette: a hívő ember naponta többször is bizalommal fordul a keresztények segítőjéhez, hogy szeretetet és segítséget nyerjen tőle. Olyan időben élünk, amikor mindenkinek kérnie kell a keresztények segítőjét. A hitetlenség, a szekularizáció, a hedonizmus oly mértékben rombolja belülről a hívő közösséget, hogy már súlyos nyomai vannak. A keresztények bűnei nem jó tanúságtételek a világ felé, ugyanakkor külső erők is támadják az Egyházat. Az ezekhez hasonló támadások nem hiányoztak a történelem során sohasem, de az Egyház fennmaradt, s fenn fog maradni. Szükséges tehát, hogy imádkozzunk Egyházunkért, a keresztény családokért, a plébániai közösségeinkért, mert olyan időszakban élünk, amikor nagy szükség van a keresztények segítőjére.

Veres András püspök kiemelte: kérnünk kell a Szentlélek és a szentek segítségét, hiszen emberi erőnk kevés a lelki megújuláshoz. Tennünk is kell azért, hogy a keresztények hitben növekedjenek. Legyünk készek arra, hogy missziós lelkülettel hirdessük a felismert igazságot. Nem szabad elfogadni azt a felfogást, hogy a hit és vallás a magánszférához tartozik. Ne hallgassunk, amikor a keresztény értékrenddel ellentétes magatartások vagy vélemények jelennek meg. Merjük elmondani hitünk tanítását. Nem sodródhatunk azokkal, akik nem akarnak tudomást venni Krisztusról, és nem az evangélium szerint élnek. A családban és a baráti környezetben Jézus Krisztus tanítását megismerni és életpéldánkkal alátámasztani nemcsak lehetőség, hanem kötelesség. Hiszen keresztségünkből fakadóan arra kaptunk meghívást, hogy másoknak is továbbadjuk hitünket és Jézus tanítását. Ehhez kérjük bátran a keresztények segítőjét, a Boldogságos Szűz Máriát, aki ma is tud és akar segíteni – buzdított a győri megyéspüspök. Végül Sík Sándor piarista papköltő Magyarok Nagyasszonya című versét idézte.

A hétvége folyamán több csoport jött a missziós kereszt és az Oltáriszentség elé imádkozni.

Szombaton délután a magyaróvári és a máriakálnoki hívek, illetve a Betánia imacsoport érkezett szentórára; a fiatalokat a Móra-iskola alsós hittanosai, a NapraForgók Katolikus Gyermek- és Ifjúsági Közösség és a mosoni ifjúsági hittanosok képviselték.

Vasárnap a piarista diákok szentmisén és szentségimádáson vettek részt. Délután a mosoni rózsafüzér társulat és családcsoport vezetésével közösségi szentségimádást tartottak. Az esti órákban csendes szentségimádás után együtt imádkozták a vesperást, a magyar szentek litániáját és a loretói litániát.

A missziós kereszt mosoni tartózkodása szentmisével zárult.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Nepomuki Szent János-plébánia, Mosonmagyaróvár

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria