Múló emlékek nyomában – Átadták Máriaremetén Szent Ferenc Udvarát a demenciával élőknek

Hazai – 2019. június 6., csütörtök | 20:49

A Katolikus Szeretetszolgálat fenntartásában működő XXIII. János Otthon máriaremetei Názáret Házának kertjében június 6-án szabadtéri szentmisét ünnepeltek, majd megáldották és átadták a lakóknak Szent Ferenc Udvarát.

A szentmise előtt már gyülekeztek az otthon lakói. Akiket kerekesszékben toltak gondozóik, egyértelműen a házhoz tartoztak. De sok demenciával élőn semmi furcsa külső „jel” nem volt látható. Szakember bizonyára meg tudja állapítani a betegséget – számomra csak az volt a „jel”, hogy időről időre egy-egy ápoló odament valakihez, s elvezette a mosdóba, vagy átültette egy másik székbe, esetleg néhány kedves szóval a helyén marasztalta. Egy hölgy a szentmise egész szövegét, a pap szövegeit is, halkan magában mondta. Elgondolkodtam, hogy bármelyikünk vagy bármelyikünk rokona, szülője, házastársa, testvére, sőt gyereke is demenssé válhat, Alzheimer-kóros lehet... Elvész a múlt, nyomába eredni nagyon nehéz. Már a szentmise előtt megállapítottam azt is, hogy a betegek, a lakók és ápolóik jóval mosolygósabbak, egymáshoz sokkal kedvesebbek, barátságosabbak az „országos átlagnál”…

Miután Balog Józsefné intézményvezető köszöntötte a megjelenteket, Esterházy László máriaremetei plébános főcelebrálásával megkezdődött a szentmise. Esterházy atya külön köszöntötte a vele koncelebráló Herpy Györgyöt, akit 65 esztendővel ezelőtt szenteltek pappá. A vasmisés atya jelenleg a ház lakója, az ott élők lelki támasza, aki az eucharisztikus Jézust hozza közéjük.

Horváth Zoltán terézvárosi plébános szentbeszédében arról szólt, hogy Isten helyét nemcsak a templomban találhatjuk meg, hanem a természetben is. Így volt ez Jézussal is, aki a Tábor-hegyen imádkozott, vagy akár az olajfák tövében. A természetben az ember közelebb érezheti magát Istenhez. A természet is az Úr szentélye. Egy idősek által lakott otthon kertje, mely a természetet hozza közelebb, az imádságra, az elmélyülésre, a meditációra, a gyógyulásra teremt lehetőséget. A Szent Ferenc Udvara elnevezésű kert lehetőséget teremt arra, hogy az itt élők és dolgozók csendben, elvonultan, a természetben lehessenek együtt Istennel.

A természet azonban önvizsgálatra is lehetőséget ad – folytatta a szónok. – Az embernek végig lehet gondolnia egész életét, mit tett jól, mit tett rosszul, miben hibázott, esetleg mit hozhat még helyre. Szent Ferenc a példa arra, hogy vonz minket az Istennel való találkozás a természetben. Ezt maga Ferenc is megélte és a Naphimnuszban meg is írta. A Naphimnusz kapcsolódik az otthon életéhez és az átadandó kert születéséhez.

A szentmise záróáldása előtt a ház munkatársai és lakói Herpy György vasmisésnek ajándékot adtak át, valamint megköszönték a főigazgató és Varga Mihály miniszter segítségét is.

A Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója, Radnainé Egervári Ágnes köszöntőjében az emberiség központi kérdéseként a társadalom elöregedéséről beszélt. Mint mondta, bár egyre nő az emberek várható élettartama, arról már kevesebbet beszélnek, hogy ez nem az egészségben megélt életre vonatkozik. Életünk utolsó néhány esztendejében sokunk megtapasztalni kénytelen azt az alázatot, hogy mások segítségére szorul.

Érthető hát, hogy tudósok kutatják az egészségben megélt hosszú élet titkát. Vannak különböző elképzelések, feltételezések, azonban szinte mind megegyeznek abban, hogy a kisközösségben, a természet közelében élők hosszabb ideig maradnak egészségesek – mutatott rá Radnainé Egervári Ágnes. – Az ilyen embereknek életük része a természet, a vele való szoros kapcsolat. Amikor a demencia kegyetlen, hosszú és fárasztó zarándoklatáról gondolkodunk, akkor helye van a cselekvő, gondoskodó szeretetnek, melyet a szeretetszolgálat évtizedek óta a gyakorlatban tesz.

Tudjuk, hogy az idős ember akkor a legboldogabb, ha saját környezetében maradhat, hiszen amint telnek az évek, a változásokat mindenki egyre nehezebben viseli – folytatta a főigazgató. – Van azonban olyan állapot, amikor segítség nélkül már nem lehet otthon tartani az idős, beteg embert. Hazánkban közel 200 ezer embert érint a demencia, a világban pedig 50 milliót. Elsősorban a gondozó családokra ró mindez súlyos lelki, fizikai és anyagi terhet. Erre mutat a szeretetszolgálat példát, amikor nappali gondoskodást nyújt, melynek része lesz a Szent Ferenc Udvara is. Úgy lehet segíteni a családoknak, hogy az időseket nem ragadják ki megszokott környezetükből. Az állatok által asszisztált terápiáknak komoly szakirodalma van. Segítenek, mert a természet körforgását mutatják akkor is, amikor már összezavarodik az idő.

Láng Zsolt polgármester köszöntőjében arról beszélt, törekszik arra, hogy a II. kerület minden lakója biztonságban érezhesse magát, tudja, érezze, hogy figyelnek rá. Nem feledkeznek meg a nehéz helyzetben élőkről, támogatást nyújtanak nekik. Ezt mások is látják, ezért kapta a kerület önkormányzata az „idősbarát” elismerést. Láng Zsolt hangsúlyozta, a kerület láthatóvá teszi az időskorban rejlő értékeket.

Varga Mihály pénzügyminiszter, a választókerület országgyűlési képviselője szintén arról beszélt, hogy Európa öregszik, a társadalom lassan „szépkorúvá” válik, és segítségre szorul. Mindez gondot jelent, mutatott rá, de a gondoskodás nemes és felemelő lehet. A XXIII. János Otthon példát mutat minderre. Együtt vannak itt fiatalok és idősebbek, megtapasztalhatják az élővilág szépségét, örömét Isten természetes adományai révén.

A pénzügyminiszter Szent Ferenc példájáról beszélt, aki az ő példaképe is lehet, ha nem is gazdasági tevékenységében, de a távolabbi, magasabbra tekintő hitben, ahol átlényegülnek a földi dolgok, események.

Néha szemünk előtt, ebben az intézményben is olyan helyzetbe sodródik az ember, amelyet földi értelmünkkel nem tudunk felérni – folytatta Varga Mihály. – Nem mindig érthetjük az isteni gondviselés mikéntjeit és értelmét. Bennem azonban az ember, de a politikus is azt mondja: a mi dolgunk a földi gondoskodás. Emberi kötelmünk, hogy a búcsút, az átmenetet emberivé tegyük, hiszen ki tudja, mi a vég és mi a kezdet.

A kert ünnepélyes átadása után a ház munkatársainak és lakóinak ünnepi műsora következett, majd a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont Alapfokú Művészeti Iskolájának vonószenekara adott koncertet.

* * *

A XXIII. János Otthon székhelyén és két telephelyén 265 fő számára nyújt tartós bentlakásos idősotthoni elhelyezést, illetve tíz demenciával élő ember részére napközbeni ellátást.

A Názáret Ház fő profilja a demenciával élők és Alzheimer-betegek ellátása. 2017-ben a demenciával élők nappali ellátását biztosító máriaremetei egyházi intézmény új része, a „Befogad-lak” átadásán Varga Mihály miniszter ígéretet tett, hogy továbbra is támogatja az ott folyó munkát. Így kerülhetett most sor a Szent Ferenc Udvara ünnepélyes átadására.

A miniszteri, továbbá fenntartói támogatásból és a hozzátartozók adományából lebontották a Názáret Ház udvarában álló két romos épületet, és kialakították a területet kisállatok részére, valamint gyógynövényeket ültettek – mindez a betegek terápiáját hivatott segíteni, hiszen bizonyított tény, hogy a természeti környezet jó hatással van a demenciával élőkre.

Szöveg és fotó: Bókay László

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria