Nemzetek és nemzedékek ünnepeltek együtt a máriapócsi Illés-napi búcsún

Hazai – 2022. július 27., szerda | 18:54

Az idősek világnapjára esett a Miskolci Egyházmegye máriapócsi zarándoklata, amelynek előestéjére a fiatal felnőttek és a kárpátaljai görögkatolikusok szervezett zarándoklata is megérkezett a búcsújáróhelyre. Az Illés-napi búcsút idén július 23–24-én ünnepelték a nemzeti kegyhelyen.

Az Illés-napi búcsú előestéje Máriapócson minden évben sokaknak a megérkezés ideje. Elsőként a Kárpátaljai Magyar Görögkatolikus Helynökség zarándokai érkeztek meg gyalogosan, Beregsurányból indulva. Idei zarándoklatukat a békéért ajánlották föl. A zarándokokat fogadók számára is megrázó élmény volt, hogy az idei, mintegy kétszázhúsz főt számláló csoportban szinte csak nők érkeztek.

A csoportot Demkó Ferenc, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye magyar ajkú hívekért felelős helynöke kísérte és Szocska Ábel nyíregyházi püspök vezette be a kegyhelyre, ahová megérkezve Szent Liturgián adott hálát a csoport a zarándoklatért, és kérték az Istenszülő közbenjárását a békéért.

Egy órával később Orosz Atanáz miskolci püspök vezetésével tették meg a résztvevők az utolsó kilométereket Máriapócs felé. A fiatal felnőttek gyalogos zarándoklatának utolsó napján Nagykállóból indultak Kállósemjénbe. Itt a hosszabb pihenés mellett leginkább lelkileg töltekeztek Orosz István Imre és felesége tanúságtételét is meghallgatva, s a helybeli parókus, Orosz István Árpád vendégszeretetét élvezve.

Szokás szerint a kegytemplomban a két irányból érkező zarándokokkal közösen megtartott esti vecsernyével és virrasztással zárult a búcsúi előkészület szombat éjszaka.

Vasárnap reggel a tábori oltárnál Pacsai János esperes-parókus mutatott be Szent Liturgiát. Prédikációjában az idősek világnapjára hívta föl a figyelmet. „Együtt imádkozunk veletek, szükségünk van rátok” – fogalmazott, hozzátéve, hogy amikor együtt imádkozik másokkal, akkor érzi az egyházat egyháznak.

Közben az Emmánuel Zarándokházban nyitotta meg Orosz Atanáz azt a fotókiállítást, amelyet a Katolikus Értelmiségiek Szövetsége szervezett Ég és föld között, illetve Csíksomlyó és a Kárpát-medencei értékek címmel. Erről bővebben ITT olvashatnak.

A Gondviselő Istennek szóló köszönettel kezdte a miskolci főpásztor az ünnepi Szent Liturgián mondott homíliáját. „Megköszönjük az Úrnak, hogy a sok hőséggel vegyített zarándoklatunk végén az enyhe szellő fuvallatát is megadta, amelyben Illés próféta annak idején magával Istennel találkozott.”

Külön köszöntötte aztán a „béke szent szándékával” a határ menti falvakból érkezett kárpátaljai testvéreket: „Kérjük az Úristent és Illés próféta közbenjárását, hogy segítse meg azokat a családokat, amelyeket a háború viszontagságai megpróbáltak vagy rossz helyzetbe hoztak.”

A püspök a nagyszülők és idősek világnapjára is ráirányította a figyelmet szentbeszédében, Ferenc pápa e napra írt üzenetét tolmácsolva.

Ennek az üzenetnek az első, nagyon fontos része arról szól, hogy micsoda tragédia az, ha a mai társadalom a peremre szorítja az időseket. A „leselejtezés kultúrájában”, vagyis kulturálatlanságában élünk. Amikor a megszokott családmodell immár feledésbe merül, amikor az öregséget egyfajta betegségnek tekinti a társadalom, mert aki már nyugdíjba ment, az nem tud termelni, itt-ott igyekeznek a társadalom peremétől is messzebbre száműzni őket. Ezt nevezhetjük szociális otthonoknak is, vagy világszerte másféle megoldásoknak, amelyekkel szemben Ferenc pápa határozottan felemelte szavát. Természetesen óriási áldás sok idős életében az a szeretetotthon, amelyben mégis gondoskodásra talál, de

a leginkább emberhez méltó megoldás Ferenc pápa szerint is a családon belüli gondoskodás. A mai napon végig kell gondolnunk, hogy nem tudnánk-e többet tenni családon belül az idősekért 

– figyelmeztetett Orosz Atanáz.

Legyen ez a búcsú az idősek és nagyszülők napjának valóban derűs eseménye. Fogadjuk meg, hogy a következő napokban legalább egy idős rokont vagy idősotthonban élő embert meglátogatunk. Fogadjuk meg, hogy fölvesszük újra azt a kapcsolatot, amely a nemzedékek között fontos volt, és ma még fontosabb – biztatott végül a miskolci főpásztor.

A Miskolci Egyházmegye papsága és a Kárpátalján szolgálók, köztük Demkó Ferenc helynök, valamint Mosolygó Péter, a Máriapócsi Nemzeti Kegyhely új igazgatója is együtt végezte Atanáz püspökkel az oltárszolgálatot a liturgián.

A szentbeszéd után a főpásztor megáldotta a kegyhely új igazgatóját, Mosolygó Pétert, aki ezen a búcsúi liturgián vette át a szolgálatot Orosz Istvántól, a búcsúzó lelkipásztornak pedig megköszönte a szolgálatot.

A máriapócsi Szent Illés-búcsúról szóló tudósítás teljes terjedelmében ITT olvasható.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria