Nyíregyházi Egyházmegye – Rendelkezések a járványügyi korlátozások részleges feloldásáról

Hazai – 2020. június 5., péntek | 14:48

Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök a koronavírus-járvány magyarországi enyhülése kapcsán az alábbi intézkedéseket hozta.

A koronavírus-járvány enyhülésének köszönhetően a nyilvános szertartások végzéséről szóló 685/2020. szám alatt kelt rendelkezésemet a következőképpen módosítom.

Érvényben maradnak a következő rendelkezések:

A szertartásokra maszkban érkezzünk a templomba, és belépés előtt fertőtlenítsük kezünket. Az istentiszteleteken az egy háztartásban élő családtagok kivételével tartsunk legalább 1,5 méter távolságot egymástól. Ezért igyekezzünk úgy leülni, hogy minden második padsor maradjon üresen.

A Szent Eucharisztia vétele külön kanalakkal történik, amelyeket szertartás után a felszentelt személyek gondosan fertőtlenítsenek. A szentáldozás során fokozottan figyeljünk annak helyes módjára, hogy elkerüljük az esetleges érintkezést.

A szertartások után fertőtlenítsük a padokat, korlátokat, kilincseket és szellőztessünk.

Gyónásra szükség esetén az előírt távolság betartásával, nyílt térben van lehetőség.

A betegek látogatása arra való tekintettel, hogy ők a járvány által legveszélyeztetettebb csoport, csak rendkívüli helyzetben, halálveszély esetén engedélyezett.

Az ikonok, a kereszt és az evangéliumoskönyv csókolásától további rendelkezésig tartózkodjunk.

A járvány enyhülésének köszönhetően a továbbiakban:

A járvány enyhülésére való tekintettel a Szent Liturgián való kötelező részvétel alóli általános felmentést jelen rendelkezésemmel visszavonom.

A keresztelés és esketés szertartásai – a járványügyi előírások figyelembevételével – hagyományainknak megfelelően megtarthatóak.

A temetési szertartások – a járványügyi előírások figyelembevételével – hagyományainknak megfelelően megtarthatóak.

Az elsőáldozások – a járványügyi és az áldoztatásra vonatkozó előírások figyelembevételével – hagyományainknak megfelelően megtarthatóak.

Szeretettel és féltő gondoskodással kérem továbbra is az idős, 65 év feletti és bármilyen más okból fokozottan veszélyeztetett testvéreket, hogy a járvány teljes lecsengéséig lehetőleg még maradjanak otthonaikban, szertartásainkat továbbra is élő adásban kövessék egyházmegyénk médiafelületein.

Szívből köszönöm Paptestvéreim eddigi kitartó szolgálatát és helytállását, és kérem, hogy kitartásukat megőrizve, a hatósági előírásokat betartva gondoskodjanak a továbbiakban is a rájuk bízott hívek lelkigondozásáról.

Nyíregyháza, 2020. június 4.

Főpásztori áldással és imádsággal,

✣ Ábel megyéspüspök

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria