Oda kell ülni Jézus lábához – A KÉSZ engesztelő zarándoklatot szervezett Máriagyűdre

Hazai – 2017. október 11., szerda | 18:21

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) országos engesztelő zarándoklatot szervezett Máriagyűdre október 7-én Magyarok Nagyasszonya ünnepéhez kapcsolódóan, melynek során a hagyományokhoz hűen hazánkért imádkoztak, Mária oltalmába ajánlva országunkat.

A zarándoklathoz csatlakoztak a KÉSZ határon túli társszervezeteinek tagjai is a Felvidékről, Rimaszombatról, a Délvidékről, illetve Kárpátaljáról, Beregszászról. A zarándokokat Keresztes Andor helyi plébános és az esperesi kerület papjai fogadták.

Az ünnepi szentmise főcelebránsa Osztie Zoltán volt; a homíliát Makláry Ákos, a KÉSZ elnöke mondta. Beszédében párhuzamot vont a római és a görögkatolikus egyház jeles napja, Magyarok Nagyasszonya (október 8.) és az Istenszülő oltalmának (október 1.) ünnepe között. Felelevenítette a keleti vendégfogadást: Mária és Márta, Lázár testvéreinek alakját, akik közül Márta sürgött-forgott, Mária pedig Jézus lábához ülve hallgatta. Márta panaszkodott Jézusnak, de az Úr nem feddte meg egyiküket sem, ám fontossági sorrendet állított fel: Mária a jobbik részt választotta. A nővérek esete ma is aktuális – fogalmazott Makláry Ákos. „Vannak keresztények, akik nincsenek közel az igazi kereszténységhez. Akik elmennek egy kegyhelyre, eltelve annak művészetével, kultúrájával, a csodálatos szobrokkal, freskókkal, kegytárgyakkal. Ezt találják csodának. Őket »kultúrkereszténynek« lehetne nevezni. Pedig a csoda az Istennel való találkozás.”

A kereszténység felhígulását nyomon követhetjük Európában, ahol kiürülnek a templomok, mert a hívek nem mennek közel Istenhez. Csak külsődleges a hitük. Makláry Ákos ugyanakkor rámutatott: ma is vannak, akik áldozatot tudnak hozni a hitükért, akiknek fontos Krisztus evangéliuma. Ők örömmel hallgatják Isten szavát. A KÉSZ elnöke legdrágább kincsnek a Krisztusba vetett hitet nevezte, olyan kétezer éves vezérlőelvnek, amiért nem hiába vállalunk áldozatot.

Kiemelte: a világ azt várja el az Egyháztól, hogy Mártaként sürgölődjön a világban, betegeket ápoljon, szegényeken segítsen. A karitász lelkülete valóban az Egyházé, de ennél fontosabb Krisztus Igéjét hallgatni: „Oda kell ülni Jézus lábához. A keresztény értelmiségieknek elsőrendű feladata az imádkozás és az evangelizálás.”

A nap folyamán a Kárpát-medence több régiójából érkezett zarándokok körmenetet tartva együtt imádkozták el a rózsafüzért a dicsőséges titkokkal, majd a loretói litániát.

„Otthon éreztük itt magunkat” – fogalmazott a KÉSZ elnöke a zarándokok búcsúzásakor. Az imádkozó közösséget e szavakkal bocsátotta útjára: „Úgy küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. Hitünk nagy! Szent Ferenc meg tudta szelídíteni a farkast.”

Forrás és fotó: Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria