Az örökbefogadással foglalkozott az Életvédő Fórum

Hazai – 2016. december 2., péntek | 18:40

A Magyar Katolikus Családegyesület Életvédő Fóruma december 2-án az MKPK budapesti székházában tartott ülésén az örökbefogadás témáját állította a középpontba. Korom Kata személyes vallomása „Örökbefogadás – örök befogadás” címmel arról szólt, mit jelent igazi szülőnek lenni.

Az Életvédő Fórum ülésének fő témája az örökbefogadás volt. Korom Kata, a Pécsi Egyházmegye családreferense saját családja történetét elmesélve beszélt az örökbefogadásról. Személyes vallomásában lépésről lépésre bemutatta, hogyan váltak családdá két gyermeket örökbe fogadva. „Ennél jobban nem tudnám szeretni őket” – fogalmazta meg, mit jelent számára az előadása címében használt „örök befogadás” kifejezés. Az őszinte vallomás érzékeltette, milyen ajándék a befogadó szülőnek a gyermek, másrészt a gyermek szempontjából is láttatta, mit jelent számára, hogy lemondtak róla. „Az ő fájdalma az enyém is.” A nehéz helyzetet együtt, a gyermeket segítve kell feldolgozni – mondta az édesanya. S bár az ő gyermekei még kicsik – Laci négy-, Feri kétéves –, már készül a biztosan elhangzó kérdésre a válasszal: „Nekem te az igazi gyermekem vagy, hogy ki az igazi anyukád, neked kell eldöntened.”

A házaspár a gyermekáldás elmaradását követő, eredményt nem hozó orvosi kivizsgálásokat követően Isten elé helyezte a kérdést, melyik az az út, amit követniük kell. Az egyértelmű döntés az örökbefogadás mellett akkor született meg bennük, amikor megértették, ez a történet elsősorban nem róluk szól, hanem a gyerekekről. Így adták be a kérelmet, és kezdték el a szükséges út végigjárását. Ennek állomásait bemutatva Korom Kata beszélt a felkészítő tanfolyam jelentőségéről, a sorstársak közösségéről, és arról az „euforikus örömről”, ami betöltötte, amikor megtudta, hogy örökbe fogadhatnak egy gyermeket. Szóba hozta a nehézségeket is, de csak hogy érzékeltesse: az a fontos, hogy ezeket hogyan oldhatja meg. „Jó szülő az, aki maga is jól van” – hangsúlyozta.

A fórum Bíró László, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferense vezetésével áttekintette az életvédelemmel kapcsolatos aktualitásokat. A püspök ezek közül kiemelt figyelmet szentelt Ferenc pápa november 21-én közzétett Misericordia et misera kezdetű apostoli levelének, melyben a szentatya elrendeli, hogy mostantól fogva minden felszentelt pap rendelkezik azzal a felhatalmazással, hogy az abortusz bűnével hozzá fordulókat feloldozza.

Bíró László felhívta a fórum figyelmét a tisztánlátás fontosságára: a média félreértelmezve, torzítva közvetíti az apostoli levél tartalmát, mikor azt állítja, a „pápa szerint bocsánatos bűn az abortusz”. Különbséget kell tenni az egyházjogi előírás és a bűn fogalma között – mutatott rá a püspök: „Ferenc pápa az erkölcsi elveken nem változtat, viszont az egyházjogi kereteket, előírásokat újraszabályozza. Az abortusz súlyos bűn, mert véget vet egy ártatlan életnek. Mégis aláhúzza a szentatya, hogy nincs olyan bűn, melyet Isten irgalmassága ne tudna elérni és megsemmisíteni, ha bűnbánó szívet talál, mely kéri az Atyával való kiengesztelődést” – idézte Bíró László Ferenc pápát, felhívva a figyelmet arra a szemléletre, amivel közeledni kell az apostoli levél megértéséhez.

Az MKPK családreferense ismertette az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) Ferenc pápa Misericordia et misera kezdetű apostoli levele kapcsán november 25-én kiadott közleményét és Erdő Péter megnyilatkozását, miszerint a szentatya döntése pasztorális segítségnyújtás, kifejezi az irgalmasságot, ugyanakkor a helyzet teológiai megítélésén nem változtat. Ezt jelzi, hogy a pápai rendelkezés magát a büntetést nem szüntette meg, csak az elengedésére hatalmazta fel az összes papot.

Frivaldszky Edit, az Anya, Apa, Gyerekek nevű nemzetközi szervezet elnöke beszámolt az Európai Bizottsághoz benyújtott európai polgári kezdeményezés jelenlegi állásáról, melynek célja, hogy az Európai Unió jogszabályaiban olyan házasság- és családdefiníciót használjanak, amely minden tagállam számára elfogadható. Eddig 400 ezer aláírás gyűlt össze, ezzel elérték a hét országban szükséges minimális támogatási határt, és folytatják a kampányt.

Magyar Katolikus Családegyesület Életvédő Fóruma Bíró László püspök kezdeményezésére jött létre. A közösség tagjai vallják, hogy az emberi élet a fogantatás pillanatától a természetes végéig szent, nem pusztán személyes, hanem közösségi, társadalmi érték is, minden személyi jog forrása és feltétele; megfelelő, teljes, feltétlen jogi védelmét a világi társadalmakban is biztosítani kell. A fórum az évente tartott négy rendes, teljes ülés keretében ma már több mint harminc taggal, élet- és családvédő szolgálatával, különösen imanapok, előadások tartásával, konferenciák szervezésével, állásfoglalások kiadásával, jogszabálytervezetek véleményezésével, szakértői, tanácsadói feladatok ellátásával fejti ki tevékenységét.

Fotó: Merényi Zita

Trauttwein Éva/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria