Krisztus segít, hogy legyőzzük a halálfélelmet – Örömhírvétel ünnepe a miskolci székesegyházban

Hazai – 2021. március 27., szombat | 14:15

Orosz Atanáz püspök vezette március 25-én az ünnepi Szent Liturgiát a Nagyboldogasszonyról nevezett püspöki székesegyházban Miskolcon.

Világra szóló ünnepet ülünk, szerény körülmények között és a szokásosnál is kevesebb létszámmal – kezdte az ünnepi homíliát a püspök, majd Antiókhiai Szent Ignác szavait idézte, aki szerint három kiáltó nagy titok az Isten csöndjében ment végbe. „Mária szüzességét és szülését is kiáltó titoknak nevezte a vértanú püspök, amely annak ellenére, hogy világra szóló, mégis az Isten csendjében ment végbe Názáretben, egy egyszerű hajlékban. Hitvallásunkban nap mint nap az egyik legnagyobb titokként emlegetjük, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus, az Isten Egyszülött Fia megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és így lett emberré. Tudjuk, hogy ez az örömhírvétel nemcsak az Istenszülő Szűz Anya öröme, hanem egyúttal Jézus Krisztus fogantatásának napja, vagyis az Úr ünnepe is.”

Amikor Máriát szemléljük, aki a maga csöndességében, alázatában és szerénységében nem is tudta, hogy elfogadhatja-e az angyali köszöntést, rácsodálkozunk saját egyházunkra is. Hiszen a II. vatikáni zsinat nagyon fontos megállapítása szerint az egyház is szűz és anya. Tehát az Istenszülő Szűz Anyát méltán tekintjük egyházunk előképének – emelte ki a főpásztor.

Majd arra emlékezetett, az apostol szavaira utalva (vö. Zsid 2,14–18), hogy Jézus világra jövetelének egyik célja éppen a halálfélelemben élők bátorítása volt. Hiszen

a pusztai kísértéstől kezdve egészen az Olajfák hegyéig elviselte velünk együtt az emberi kísértéseket is az Úr, ő segít bennünket, hogy legyőzzük a halálfélelmet. Mikor lenne ez aktuálisabb, ha nem most, amikor nemcsak hazánkban, hanem világszerte milliókat bilincsel le a halálfélelem?

Istennek Egyszülött Fia és Igéje azért jött, hogy megszabadítson bennünket ettől a félelemtől, és legyőzze a halált, hogy mindnyájunkat az örök életre vezessen be. Ünnepeljük tehát az Ő jelenlétét egyházunkban is.

Orosz Atanáz megemlékezett arról is, hogy hat évvel ezelőtt éppen március 25-én áldották meg a külsőjében megújult miskolci székesegyházat Leonardo Sandri bíboros, a Keleti Kongregáció prefektusa vezetésével, aki az ünnep előestéjén a püspöki székház kápolnájában az örömhírvételt ábrázoló ikonokat is megáldotta.

Az egyházban, a székesegyházakban, templomokban láthatóan is megtestesül Isten szépsége. Egyházunk nem fukarkodik abban a bőségben, amely a szépséggel kapcsolatos. Amikor bejövünk a templomba, akkor a fény, a tömjén illata, és a szebbnél szebb egybehangzó énekhangok, mind-mind a szépség összbenyomását keltik bennünk. Az Isten Igéje megtestesül ebben a szépségben, és arra biztat bennünket, hogy életünket az Ő szent akaratához igazítsuk, hogy akarjunk mindig szépen és összhangban élni – hangsúlyozta a miskolci főpásztor, majd a székesegyház hajójának megújulásával és a belső építészeti teendők elvégzésével kapcsolatos előkészületekről beszélt.

Adja Isten, hogy mindannyian megszabaduljunk a halálfélelemtől, és azzal a nyugalommal tudjunk Istenre tekinteni, amelyet a Megváltó, az Istenszülő Szűz Egyszülött Fia hozott közénk – ezzel a kívánsággal zárta homíliáját Orosz Atanáz püspök Miskolcon az örömhírvétel ünnepén.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria