Orosz Atanáz Sajópálfalán: Senki ne lobbizzon a Szűzanyánál semmilyen vérontásért!

Hazai – 2022. október 20., csütörtök | 12:43

A hagyomány szerint a több mint háromszáz évvel ezelőtt könnyezett kegykép elkerült Sajópálfaláról. Végül Pécsürögön találták meg, innen szállították vissza az 1970-es évek elején. Minden év október harmadik vasárnapján a kegykép hazajövetelének emlékére tartanak búcsút – idén október 16-án került sor az ünneplésre.

A búcsú előestéjére idén is több zarándok érkezett a környékről és távolabbról is, Miskolcról már kilencedik alkalommal gyalogszerrel indultak a Szűzanyát köszönteni. Ehhez a csoporthoz csatlakoztak Orosz István vezetésével azok a leendő papnövendékek, akik előkészítő évfolyamra nyertek felvételt.

A zarándokok megérkezésükkor a Paraklisz szertatását végezték el az Istenszülő tiszteletére. Az esti Szent Liturgiát Szabó Roland vezette. Elmélkedésében arra kereste a választ hogyan lehet megérezni ma is az Istenszülő oltalmát. Damaszkuszi Szent János, egyháztanító nyomán arra is rávilágított,

mennyire kifejező a Szűzanyát Istenszülőnek nevezni: Isten egészének titka is benne rejlik e szóban.

A latin rítusú zarándokok számára Kecskés László plébános mutatott be szentmisét a kegyhelyen. A keleti hagyományban egy nagy ünnepre éjszakai virrasztással is készülnek, ahogyan ezt itt is tették a zarándokok szombat éjjel.

Másnap az Istenszülő tiszteletére énekelt Akathisztosz himnuszt Szabó Antal, a Papnevelő Intézet spirituálisa vezette. A búcsúi ünneplés püspöki liturgiával zárult.

Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök homíliájában az evangélium kezdő sorát idézte: „Ahogy akarjátok, hogy veletek bánjanak az emberek, úgy bánjatok ti is velük” (Lk 6,31). A főpásztor hangsúlyozta, hogy a legfontosabb ez az aranyszabály: amit nem akarsz, hogy veled tegyenek, te se tedd másnak. Ha csak ezt a negatív formájú szabályt betartanák manapság, nem rettegnénk világháborútól vagy nukleáris csapásoktól. Akkor mindenki tudná, hogy ha a saját hazájában nem akar szörnyű csapásokat, akkor máshol se idézzen elő ilyet semmilyen módon. De sajnos az aranyszabályt sem tartják be az emberek. Pedig Jézus messze továbbment ettől, és a keresztény tanítványoknak, az őt hallgató híveknek egy sokkal előbbre mutató szabályt adott: amint akarjátok, hogy veletek bánjanak az emberek, ti is úgy bánjatok velük.

Hozzátette: nagyon fontos úgy tennünk a jót, hogy az a másiknak is jólessék. Soha ne tegyünk se indulatból, se bármilyen érzésből rosszat, amivel a másikat megbánthatnánk. Jézus Krisztus határtalan szeretetét kell alapul vennünk; Ő Isten létére életét adta ellenségeiért is. Ezekben a mostani nehéz időkben is nagyon fontos, hogy csakis hozzá igazodjunk. Szeressétek ellenségeiteket, azoknak, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást és imádkozzatok rágalmazóitokért!

Ahogy a mi mennyei Atyánk földerítette ezt a szép napját ma is jókra is és gonoszokra is, nekünk kötelességünk szeretni azt is, akit eddigi tapasztalataink vagy információink szerint nem volna okunk szeretni – hangsúlyozta Orosz Atanáz püspök.

A mai napon, az ünnepi liturgiánkon az Istenszülő Szűz Máriát is ünnepeljük, mint édesanyánkat, akinek úgyszintén gyermekei vagyunk – tette hozzá a főpásztor, és egy különleges elmélkedést fűzött hozzá arról, vajon a szép liturgikus szövegeket hogyan is alkalmazzák magukra a harcoló felek, hogyan imádkozták az Istenszülő oltalmát kérő ősi imákat, és hogyan alkalmazhatták az ellenségképet a másik hadseregre. Az Istenszülő egyetlen terrorakciót sem támogat, és senkinek nem segít abban, hogy kioltsa más emberek életét. Ferenc pápa gesztusát idézte fel, aki a legszentebb Istenszülő Szűz Mária szeplőtelen szívének ajánlotta föl a Kelet-Európában egymás ellen harcoló országokat és a népeket is.

Végül figyelmeztetett: „Egy kibontakozó világháború küszöbén mindannyiunknak át kell éreznie ezt a felelősséget: rajtunk is múlik, hogy csökkeni fog-e ez a rettenetes feszültség, ez a szörnyű vérontás, vagy folytatódni fog tyúkperért, turulmadárért, újabb és újabb ürügyek alapján ez a szörnyűség, amely fél éve már keresztény emberek ezreinek vérét kívánta, állítólag megkeresztelt keresztény katonák részéről. Kérjük az Istenszülő Szűzanya közbenjárását, hogy Jézus evangéliumához igazodjon mindenki, akit egyszer megkereszteltek, és aki Jézus Krisztus tanítványaként kereszténynek mondja magát. Semmilyen protekcióra hivatkozva, semmilyen lobbizással ne akarjon a Szűzanya részéről olyan kegyet kérni senki, amely emberéleteket, újabb tömegvérengzéseket igényel!”

A miskolci megyéspüspök végül az Istenszülő Szűzanya kegyét, közbenjárását kérte a búcsúi liturgián is szolgálatot teljesítő Kiss Attila Gellértre, a sajópálfalai kegyhely vezetőjére és Szemerszki Mihály székesegyházi parókusra, akik pappá szentelésük huszonötödik évfordulóját idén ünneplik.

Orosz Atanáz püspök szentbeszéde teljes terjedelmében ITT olvasható.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria