Pápai áldás a 15 éves Magyar Katolikus Rádiónak – Jubileumi ünnepség a Szent István-bazilikában

Hazai – 2019. június 4., kedd | 22:35

A Magyar Katolikus Rádió jubileumi ünnepi műsorához kapcsolódóan Erdő Péter bíboros, prímás főcelebrálásával hálaadó szentmisét mutattak be június 4-én a budapesti Szent István-bazilikában.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) jelen lévő tagjainak koncelebrálásával bemutatott szentmise előtt rendezték meg a Magyar Katolikus Rádió (MKR) jubileumi ünnepi műsorát.

J. S. Bach műveiből, többek közt a Máté passióból hangzottak el részletek Masszi Anna énekművész és Bednarik Anasztázia orgonaművész tolmácsolásában, valamint versek, vallomások Ady Endrétől, Babits Mihálytól, és Nagy Gáspártól Lázár Csaba színművész előadásában. A jubileumi műsorban és az azt követő szentmisén közreműködött a Diósdi Gellért Kórus Stiblo Anna vezényletével, a Vox Mirabilis Kórus Zemlényi Katica vezényletével, és a váci Szent Cecília Kórus Varga László apát–kanonok karnagy vezetésével.

A hálaadó szentmise az MKR szignáljaként is ismert Isten hazánkért térdelünk elődbe kezdőénekkel indult. Spányi Antal székesfehérvári püspök, az MKR vezérigazgatója köszöntötte a megjelenteket és az MKR hallgatóit, akik közvetítés révén bekapcsolódhattak az ünnepi szentmisébe. A vezérigazgató felelevenítette az MKR tizenöt évvel ezelőtti indulását: „Ünnepi lélekkel ültük meg pünkösd hajnalát, amikor először hangozhatott fel a rádió szignálja. Az azóta is tartó műsorfolyam arra hivatott, hogy hirdesse Isten dicséretét és a keresztény tanítás igazságait, ápolja és őrizze anyanyelvünket és annak szépségét, képviselje a katolikus kultúrát, valamint a preevangelizációs törekvéseket, amelyekre nagy szüksége van a társadalmunknak.” – tette hozzá Spányi Antal.

Hálánk illeti meg a püspöki konferenciát, amely tizenöt évvel ezelőtt bátor és nagylelkű lépéssel létrehozta és az óta is fenntartja a katolikus rádiót, de a hálánk elsősorban Istené, aki jó gondolatokat ad, és erőt is, hogy azokból tettek fakadjanak – mondta az MKR vezérigazgatója.

Erdő Péter bíboros, prímás homíliájában többek közt arról beszélt, hogy Jézus a főpapi imájában azt kéri az Atyától, hogy akik hittek benne, ne kényszerüljenek feladni a meggyőződésüket és elhagyni az új életet, amelyet Krisztusban megkaptak. Isten nevében kell a hívőknek megmaradniuk. A múlt vasárnapi Urunk mennybemenetele ünnep pedig a missziós parancsra, keresztény küldetésünk igazi tartalmára figyelmeztet – mondta a bíboros.

Ha megmaradunk Krisztus nevében, a Szentlélekben élünk, akkor a nyelvek, a közlés, a tevékeny szeretet ajándékát is megkapjuk – tette hozzá a szónok.

Erdő Péter hangsúlyozta, a II. vatikáni zsinat arra tanít, hogy az Egyház feladata, „hogy a tömegkommunikációs eszközökkel is továbbítsa az üdvösség jó hírét, és hogy megtanítsa az embereket azok helyes használatára” (Inter mirifica 3b). A társadalomnak joga van az igazságnak megfelelő és helyes információra, a manipulációtól, gyűlöletkeltéstől, lényeges információk visszatartásától mentes tájékoztatásra—szögezte le a bíboros. A Magyar Katolikus Rádió tizenöt éve szolgálja az evangelizáció és a tisztességes, igaz és emberséges tájékoztatás ügyét, és megtalálta a módját annak is, hogy nemesen szórakoztató legyen, miközben egyre nagyobb a konkurencia, a háttérzaj – mondta.

Erdő Péter arról is beszélt, hogy „miközben a hírközlés technikája és filozófiája is gyorsan változik, a katolikus rádió tiszteletreméltó következetességgel végzi szolgálatát, és ezzel jó hírnevet vívott ki magának.

A bíboros ezzel kapcsolatban megemlítette egy élményét: „Amikor Kárpátalján jártam, egy határmenti, színmagyar faluban találkozhattam a hívekkel. A templomból kijövet körém sereglettek és elkezdték a kezemet szorongatni. Egyre-másra azt mondták: köszönjük! Először nem értettem mit köszönnek, hiszen nem is prédikáltam, s ha beszéltem volna is, nem biztos, hogy abban lett volna ekkora köszönet. Rákérdeztem tehát: mit köszönnek? – A katolikus rádiót – válaszolták –, mert olyan jó esténként katolikus rádiót hallgatni, tiszta magyar nyelven!”

A homília végén a bíboros megköszönte a Gondviselésnek a rádiót, a püspöki konferenciának a támogatást, s a rádió minden munkatársának nagylelkű fáradozását.

A szentmise záróáldása előtt Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke átadta Spányi Antal püspöknek a Szentatya ajándékát, pápai áldását. A győri főpásztor az MKR működéséhez további számtalan évet (multos annos) kívánt.

Fotó: Merényi Zita

Körössy László/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria