Püspöki áldásban részesültek a nagyszülők az első magyarországi fatimai kegyhelyen

Hazai – 2020. október 14., szerda | 20:56

Az első magyarországi fatimai kegyhelyen, Alsószentivánon Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök az egyházmegye megjelent papságával együtt mutatott be szentmisét október 13-án. A többéves hagyomány szerint a főpásztor a szertartás keretében megáldotta a nagyszülőket.

Az alsószentiváni fatimai kegyhely októberi búcsúnapja annak a zarándokévadnak a zárása, amelynek során minden hónap 13-án engesztelő imádságra várják a híveket. Spányi Antal évek óta hívja a nagyszülőket ezen a napon zarándoklatra, hogy áldásban részesítse az időseket, és arra buzdítson mindenkit, keresse az égiekkel a kapcsolatot, különösen is a Boldogságos Szűz Máriával.

Az ünneplő közösséget Helter István plébános köszöntötte, és örömmel jelentette be, hogy két pár hatvanéves házasságkötési jubileumát ünnepelheti az alkalmon a megyéspüspök áldásával. A szentmise elején a Fatimai Boldogasszony Általános Iskolába és Óvoda közössége nevében diákok köszönték meg Spányi Antal püspöknek azt a törődést és segítséget, amit a Székesfehérvári Egyházmegyétől kapnak.

Ezután Cserta Gábor zenész, énekes tanúságtételét hallgathatták a jelenlevők. „Ismereteim szerint az öröklődött gének markáns megjelenése leginkább a nagyszülő–unoka viszonylatban szembetűnőek. A bátorságot és vállalkozó merészséget jász nagyapámtól örököltem. Ráadásul a nagyanyám neve Szívós volt. Erről az oldalról örököltem az érzékenységet és az érdeklődést a művészetek, a zene, a teológia iránt. Knittelhoffer nagyanyám miatt rokonságban voltam a Kistelekire magyarosított nevű néhai székesfehérvár-felsővárosi plébánossal, akinek nagyhatású bodajki zarándoklatos éjszakai prédikációit gyerekfejjel még hallhattam. Őseim átlagos magyar katolikus templomba járó emberek voltak, édesanyám viszont kiemelkedett közülük buzgóságával, rengeteg rózsafüzér imádkozásával. Lehet, hogy ezért állok én most itt? Feleségem szüleiről is valóban elmondható a kiemelkedő Mária-tisztelet, annak minden áldásával és eredményességével együtt” – osztotta meg emlékeit Cserta Gábor, majd elénekelte a La voce di Maria (Mária hangja) című dalt.

A főpásztor megköszönte a tanúságtételt, a gyerekek köszöntését, s köszönetet mondott paptársainak és a zarándokoknak, hogy a nehézségek ellenére is megtöltik a templomteret, hogy együtt legyenek szívvel és lélekkel, Szűz Mária körül. „A Boldogságos Szűz Mária életét szemléljük és azt láthatjuk, ez az élet nem volt mentes a próbatételektől. Mégis mindannyian úgy látjuk Máriát, mint akinek életében nem volt aggodalom és félelem. Bár hét tőr járta át szívét, de mindig nagy bizalommal volt az Isten iránt. Mindig ki tudta mondani, bármi is várt rá: legyen nekem a te igéd szerint.

Amikor Máriára tekintünk, tanuljunk tőle és vele együtt éljük meg a szavak lényegét: szívünkben és lelkünkben, legyen nekem a te igéd szerint.”

A megyéspüspök beszédében felidézte, hogy 103 éve, amikor ugyancsak válságban volt a világ, háború dúlt és kommunista diktatúra volt kialakulóban, egy kis faluban három egyszerű gyermeknek megjelent a Szűzanya. A fatimai jelenések valódiságát a napcsoda is alátámasztotta. „Imádkozzatok és engeszteljetek!” – kérte a gyermekektől égi édesanyánk. Mária élete sem volt mentes a szenvedésektől, látta, ahogy Fiát a hatalmon levők a keresztre juttatják, és ahogy Simeon jövendölte, fájdalom járta át a lelkét és szívét. Mária emiatt azonban soha nem tett szemrehányást Istennek, nem aggódott a jövő miatt és soha nem akarta feladni az élet mindennapos küzdelmeit. Ebben követhetjük mi is Mária példáját.

„Sokszor és joggal aggódunk családunként, hiszen ma már mindennapos a családok széthullása, a válások. A család több ezer éves alapfogalmát is támadás éri káros ideológiák formájában, mint a gender vagy a különféle izmusnak nevezett eszmék. Az értékek válságának korában azonban nem adhatjuk fel mi sem. Az ima erejére támaszkodva kérjük a Szűzanya támogatását és az isteni kegyelmet, hogy a keresztény értékrendünket és a vele járó kegyelmi állapotot közvetítsük környezetünknek, megosszuk másokkal is.

Ha Krisztus tanításaira alapozva sziklára építjük világnézetünket, azt semmilyen káros ideológia nem döntheti meg. Nekünk kell a világot átformálni, hitet tenni keresztény értékrendünk mellett és nem hagyhatjuk, hogy a világ formáljon át bennünket”

– hangsúlyozta a főpásztor.

A szentmise végén a püspök megáldott minden nagyszülőt, hogy napról napra megújulhassanak az imádságban és egyre buzgóbbak legyenek. Az imádságos lélek jutalmaként kapják meg a reményt és a bizalmat. Kapják meg azt az örömet, hogy megtapasztalják, imádságuk nem volt hiábavaló. A főpásztor azokra a nagyszülőkre is kiárasztotta áldásét, akik lélekben voltak jelen az eseményen.

„Mindenható Istenünk, a Te akaratodból a család a szeretet, megszentelt élet közössége a földön. Te azt akartad, hogy ebben a közösségben a gyermekek tiszteljék szüleiket, nagyszüleiket és a szülők imádkozzanak a gyermekekért, unokáikért. Kérünk az ide zarándokló nagyszülőkre áraszd ki bőséges áldásodat, hogy segítségeddel tanúságot tegyenek a családi élet értékéről, és boldogító valóságáról. Add, hogy kegyelmeddel viselni tudják az időskor keresztjeit, imáikkal és bölcsességükkel felelősen támogatni tudják családtagjaikat. Erősítsd meg köztük a szeretet és a béke kötelékét, hogy gyermekeikkel és unokáikkal együtt mindenkorra, a Te áldásodat élvezzék.”

Külön áldásban részesült két házaspár: Biber György és Vadász Mária, valamint Kiss Lajos és Vájer Rozália, akik hatvan évvel ezelőtt kötöttek házasságot.

Miután a püspök megáldotta a kegytárgyakat, megköszönte mindazoknak segítő munkáját, akik lehetővé teszik, hogy a kegyhelyet egész évben minél többen meglátogathassák és megtapasztalják a Szűzanya szerető jóságából fakadó kegyelmeit.

„Hittel és reménnyel megyünk el innen, mert világos előttünk a feladat: a világot formálnunk kell, Krisztus parancsa szerint sóként, kovászként világító jelként. Sokan vannak, akik úgy érzik már fogytán az erő, de a lelkünk legyen hittel teli, a szívünkbe éljen az imádság lelke, és bízzunk, hogy szeretettel elmondott imáinkkal a legtöbbet tesszük a családunkért, az egyházért, a nemzetért” – zárta le buzdító szavakkal a közös ünneplést Spányi Antal.

Forrás: Berta Kata/Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Kiss Attila

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria