Püspöki szentmise a magyar hősök emlékünnepén Székesfehérváron

Hazai – 2022. május 31., kedd | 18:17

Idén május 29-én, a hónap utolsó vasárnapján Urunk mennybemenetelének ünnepe és a magyar hősök emléknapja egybeesett. Spányi Antal megyéspüspök szentmisében emlékezett azokra a magyar katonákra és civilekre, akik életüket áldozták hazánkért. A liturgiát a Don-kanyar-emlékkápolna felújítási munkálatai miatt a székesfehérvári Szent Imre-templomban mutatta be a város papjaival együtt.

Az ünnepen részt vettek a Magyar Honvédség, a Katonai Emlékpark Pákozd (KEMPP) és a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség képviselői is.

Országszerte megemlékezéseket tartanak az emlékműveknél ma, a magyar hősök ünnepén – kezdte beszédét a megyéspüspök. Megemlékezett azokról, akik a magyar történelem során kiemelkedtek hősies helytállásukkal, jellemükkel, tisztességükkel, kitartásukkal, akiknek életét a hazaszeretet, a hűség és a becsület jellemezte.

Az Egyház ma a liturgiájában arra emlékezik, hogy húsvét után a negyvenedik napon Jézus elbúcsúzott apostolaitól, és az égbe ment – mutatott rá a püspök. – Megígérte nekik, hogy helyet készít számukra, és majd eljön értük, hogy ismét együtt legyenek. De amíg várakoznak, addig elküldi az Atyától Szentlelkét, hogy a Lélek segítse, erősítse őket, és mindig utat mutasson nekik, hogy meglássák mindenben az élet értelmét.

Az ember a Lélektől megvilágítva képes látni, hogy Isten egyik legnagyobb ajándéka az élet, amelyet az apa és az anya szeretetből fogad – tette hozzá Spányi Antal. – Az ember felnőttkorában ismeri fel, hogy mekkora ajándék az élet, amelyért felelősséggel tartozik. Hogy az ősökhöz méltóan kell az értékeket megvédenie, szolgálnia, másokért tennie. Meg kell találnia a hivatását, amelyet becsülettel és tisztességgel végez, még akkor is, ha hőssé kell válnia.

„Ma azokra emlékezünk, akiknek ez lett a sorsuk – hősök lettek, nem azért, mert keresték a hősi halált, hanem mert vállalták a sorsukat, helytálltak a szörnyű próbatételekben, mert magasztos eszméket, célokat láttak maguk előtt: megvédeni a hazát és a nemzetet, oltalmazni a gyengét és a családot.”

A főpásztor hangsúlyozta, nemcsak emlékeznünk kell azokra, akik világosan látták az emberi értékeket, és készek voltak a legtöbbet adni másokért, hanem példájukból erőt is kell merítenünk, és továbbadnunk örökségüket a következő nemzedéknek. „Emlékeznünk kell rájuk, mert méltóak rá, tanulni kell tőlük a haza, a nemzet és a család szeretetét, a szolgálatát és őrzését, amely ma is érték és kincs. Senki sem kényszeríthet bennünket arra, hogy másként gondolkodjunk. A hősök így mutattak példát nekünk, és hiszem, hogy eljutottak a mennybe ment Krisztussal az örök életbe. Imádkoznak minden magyarért, az országért, amely most sok nehézséggel néz szembe, amely küzd és harcol a mai Európában.”

Az ünnepi liturgia végén a főpásztor reményét fejezte ki, hogy 2023 januárjában, az urivi áttörés évfordulóján már a pákozdi Don-kanyar-emlékkápolnánál imádkozhatnak ismét az emlékezők, katonai tiszteletadás mellett, a hős katonák lelki üdvéért.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Szöveg: Berta Kata

Fotó: Kovács Marcell

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria