Ragaszkodjunk a világossághoz – Szemelliker Antal vértanú papra emlékeztek Sopronban

Hazai – 2021. április 13., kedd | 12:43

Április 9-én Mogyorósi Márk Ányos tihanyi bencés szerzetes szentmisét mutatott be Szemelliker Antal, a Győri Egyházmegye mártír sorsú papja emlékére a vértanúság 102. évfordulójának előestéjén a soproni Szent Mihály-templomban.

Veres András püspök akaratának megfelelően Szemelliker Antal boldoggá avatásának egyházmegyei szakasza már elindult, így a szentmisében erre a szándékra is imádkoztak. Koncelebrált Horváth Imre soproni városplébános.

Mogyorósi Márk Ányos szentbeszédében utalt arra, hogy a húsvéti nyolcad minden egyes napja hordozza magán azt a keresztségi pecsétet, amelyben alámerültünk a vízbe, Jézus Krisztussal együtt belemerítkeztünk a halálba, hogy vele együtt feltámadjunk az új életre. „Arra kaptunk meghívást, hogy a keresztségünket komoly kiindulópontként éljük meg, és húsvétról húsvétra megújuló élettérré váljon” – Jeruzsálemi Szent Cirill ősi keresztségi katekézisét idézve Ányos atya felcsillantotta a keresztelési esemény ősi mély szimbolikáját, amely lényegében egyesülés Krisztus halálával és feltámadásával vérontás nélkül, és egyszerre belőle fakadó méltóság és tanúságtétel. Kivételes ragyogású példák azok az elődeink, akiknek megadatott, hogy még mélyebben egyesülhessenek Krisztussal az ő húsvéti misztériumában, így Szemelliker Antal atya is.

Szemelliker Antal vértanúságát a hívek elé állítva elmondta, hogy a tanúk, vértanúk és minden keresztény nemzedék megél egyfajta kettősséget a jövőre vonatkozó ígéret kapcsán, mely a jelen valóságban is jelentőséggel bír. A húsvéti gyertya az elégő áldozat és a megdicsőült sebek jelképe. Rátekintve minden hívő keresztény átélheti, hogy az ígéretek tökéletessége a jelen tökéletlenségei közepette is erőt és reményt ad, megerősít és a külső nehéz körülmények ellenére is valós vigaszt és megoldásokat nyújt.

A szertartás végén Ányos atya kérte a jelen lévő híveket, hogy a szentmisében megkezdett imádságot folytassák otthon is, imádkozzanak az egyházmegyéért, valamint azért, hogy az egyházmegye hívő közössége gyarapodjék tanúságtevő, hívő férfiakkal és nőkkel, papi és szerzetesi hivatásokkal.

A szentmise horvát nyelven is visszahallgatható ITT.

Szemelliker Antal

A Tanácsköztársaság idején, 1919. április 10-én végezték ki Szemelliker Antal fülesi (ma Nikitsch, Ausztria) plébánost Sopronban.

1882. május 25-én a burgenlandi Vulkapordányban látta meg a napvilágot gradistyei (várvidéki) horvát családban. A soproni bencéseknél, majd 1897-től kisszeminaristaként a győri bencés gimnáziumban tanult, ezt követően a papi nagyszemináriumban folytatta tanulmányait. 1905. június 30-án szentelte pappá Győrben gróf Széchenyi Miklós püspök.

A Tanácsköztársaság idején a kommunisták hatalmuk fenntartása szempontjából Fülest és környékét tartották az egyik legmegbízhatatlanabb helynek. 1919. április 6-án a Vörös Őrség gépfegyveres katonái érkeztek a faluba. A katonai biztos a csendőrlaktanyába hívatta a plébánost, Szemelliker Antalt, és golyó általi kivégzéssel fenyegette meg a legkisebb rendbontás esetén is. A szerencsétlenség bekövetkezett: egy fiatalember az utcán elsütötte a revolverét. A lövésre gépfegyversortűzzel válaszoltak. A sortűzben többen is életüket vesztették. A vörösök azzal vádolták a plébánost, hogy a malomháziak részére – Malomháza Füles szomszéd települése – fegyveres segítséget küldött. Egy gimnazistától és néhány társától hamis terhelő vallomást kényszerítettek ki ellene. Szemelliker Antal a kivégzése előtt megbocsátott árulóinak, életének utolsó óráit imádsággal töltötte.

Forrás: Győri Egyházmegye Horvát Pasztorális Tanácsa/Győri Egyházmegye

Fotó: Hanzséros György

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria